Diagnoza neuropsychologiczna

Kiedy wykonuje się diagnozę neuropsychologiczną? – Na czym polega diagnoza neuropsychologiczna? – Co to jest rehabilitacja neuropsychologiczna? – Jak się przygotować do diagnozy neuropsychologicznej?

Diagnoza neuropsychologiczna
w Bydgoszczy

Pomoc osobom doświadczającym problemów poznawczych
Obserwujesz u siebie lub swojego bliskiego, takie objawy jak: pogorszenie się funkcjonowania pamięci, problemy z orientacją w przestrzeni, kłopoty z przywoływaniem słów, zaburzenia uwagi? – rozważ przystąpienie do diagnozy neuropsychologicznej. 
 
Najczęściej taką diagnozę wykonuje się w przypadku łagodnych zaburzeń poznawczych, otępień, profilaktycznie u osób starszych z ryzykiem zaburzeń poznawczych o typie otępiennym. A także, aby sprawdzić, czy doświadczane trudności mają naturę psychiczną, czy neurologiczną. Diagnoza neuropsychologiczna przydatna jest także podczas rehabilitacji funkcji poznawczych po wypadkach komunikacyjnych, udarach lub innych urazach głowy. 
Diagnozę neuropsychologiczną wykonuje się najczęściej w przypadku:
Badanie neuropsychologiczne w Bydgoszczy - Propsyche Centrum Medyczne, Szwederowo.
Diagnoza neuropsychologiczna w Propsyche Bydgoszcz

Diagnostyka neuropsychologiczna łączy w sobie wiedzę z zakresu neurologii klinicznej, psychiatrii i psychologii poznawczej. Jej głównym celem jest szczegółowa ocena funkcjonowania poznawczego pod kątem sprawności układu nerwowego. Podczas diagnozy, na którą składa się rozmowa, a także rozwiązywanie specjalistycznych testów, neuropsycholog ocenia Twoje funkcjonowanie w takich aspektach jak: sprawność myślenia, rozumienie mowy, sprawność językowa, pamięć, uwaga itp.

Badanie neuropsychologiczne w Bydgoszczy - Propsyche Centrum Medyczne, Szwederowo.
Badanie neuropsychologiczne w Bydgoszczy - Propsyche Centrum Medyczne, Szwederowo.

Rehabilitacja neuropsychologiczna w Propsyche Bydgoszcz

Diagnoza neuropsychologiczna jest zazwyczaj wstępem do podjęcia rehabilitacji neuropsychologicznej, która polega na treningu funkcji poznawczych. Taki trening często wspierany jest specjalnym sprzętem i oprogramowaniem. Czasami w ramach takiej rehabilitacji wykonywana jest również stymulacja mózgu za pomocą takich narzędzi jak mikropolaryzacja (tDCS) oraz neurofeedback (biofeedback EEG). Specjalista neuropsycholog doradza również, jak “ćwiczyć” mózg w domowym zaciszu (może się to odbywać za pomocą specjalnych aplikacji np. HeadApp), a także wskazuje opiekunom osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, jakie działania należy podejmować z podopiecznym, aby osiągnął maksymalny, w jego sytuacji, poziom funkcjonowania w życiu codziennym.

Rejestracja

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym personelem recepcji.

790 219 220

Godziny pracy
Centrum Propsyche

  • poniedziałek 8.00 - 21.30
  • wtorek - piątek 8.00 - 20.00
  • sobota - niedziela nieczynne
Logo HeadApp- aplikacja neuropsychologiczna.

Nowoczesna aplikacja do neurorehabilitacji

HeadApp to nowoczesne oprogramowanie służące do treningu funkcji poznawczych i rehabilitacji neuropsychologicznej.

Fizjoterapia, masaż i terapia manualna

Wejście do gabinetów oraz rejestracja dla Refizjo i Centrum Medycznego Propsyche są wspólne.

W Propsyche, w jednym ośrodku pomoc świadczą: psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci

Bardzo często leczenie psychiatryczne opiera się na działaniach wielotorowych np.: braniu leków, psychoterapii, psychoedukacji, a w przypadku młodzieży także socjoterapii. W Propsyche dostępne są wszystkie wymienione formy pomocy. Co więcej specjaliści ściśle współpracują ze sobą, konsultują się, dzięki czemu terapia jest spójna i może być w razie potrzeby szybko modyfikowana.

Najczęściej zadawane pytania

Tworzymy plan opieki uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta. W tym miejscu odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości rodziców oraz opiekunów, którzy rozważają rozpoczęcie diagnozy psychologicznej dla swojego dziecka.

Badanie neuropsychologiczne wymaga dużej aktywności uwagi i pamięci. Niedobrze jest więc wykonywać je w pośpiechu, gdy jest się zmęczonym, głodnym lub niewyspanym. Umów się więc na badanie w dzień wolny, wyśpij się, zjedz lekki posiłek. 

Na spotkanie, podczas którego wykonywana będzie diagnoza neuropsychologiczna trzeba ze sobą zabrać:
  • dokumentację medyczną (wypisy ze szpitali, wyniki badań, opinie psychologiczne),
  • listę oraz dawkowanie wszystkich aktualnie przyjmowanych leków i suplementów diety (można zabrać opakowania lub zdjęcia opakowań),
  • wyniki aktualnego badania obrazowego mózgu, takiego jak MRI, TK - płytę oraz opis,
  • okulary do czytania i aparat słuchowy (jeśli pacjent posiada).

Badanie neuropsychologiczne poprzedza rozmowa wstępna lub tzw. wywiad neuropsychologiczny. Neuropsycholog pyta między innymi o to, jak osoba zgłaszająca się na badanie funkcjonowała przed pojawieniem się trudności, jak rozwijała się w dzieciństwie, czy doświadczyła jakichkolwiek urazów mózgu. W czasie rozmowy wstępnej neuropsycholog ocenia także usposobienie i motywację osoby badanej oraz sposób posługiwania się gramatyką i słownictwem, ponieważ mogą to być również istotne wskazówki diagnostyczne. Po zebraniu wstępnego wywiadu oraz określeniu, jakiego rodzaju trudności zgłasza osoba badana, neuropsycholog przystępuje do właściwego badania. Składa się ono zazwyczaj z kilku testów neuropsychologicznych, które pomagają specjaliście ocenić sprawność poszczególnych funkcji poznawczych: pamięci, uwagi, zdolności do myślenia abstrakcyjnego, zdolności do właściwego postrzegania obiektów w przestrzeni. Niektóre zadania wykonywane są z wykorzystaniem arkuszy papierowych, ołówka, długopisu, a niektóre przeprowadzane są za pomocą nowoczesnych aplikacji komputerowych.

Wykonanie takiej diagnozy najczęściej zleca lekarz neurolog lub psychiatra, gdy trzeba określić, jaka jest natura i nasilenie trudności poznawczych. Psycholog jest w stanie w oparciu o wywiad neuropsychologiczny i wyniki badania funkcji poznawczych ocenić, które funkcje są w normie, a jakie są zaburzone i w jakim stopniu. Poddać się badaniu funkcji poznawczych można także bez specjalnego zalecenia lekarza, jeśli potrzebna jest obiektywna informacja na temat funkcjonowania poznawczego na przykład, gdy chcemy ocenić, z czego mogą wynikać trudności w uczeniu się. Taką diagnozę można wykonać niezależnie od tego, czy chodzi o osobę w wieku lat 15, czy 50.  
 
Czasami proces diagnozy może wydłużyć się, jeśli konieczne są dodatkowe badania. Duże znaczenie ma również współpraca rodziców lub opiekunów. Jeśli rodzice potrafią podać dokładne informacje i uczestniczą aktywnie w procesie oceny, może to przyspieszyć diagnozę. Zdarza się takżę, że objawy nie są typowe, albo występuje kilka zaburzeń jednocześnie i dlatego niektóre przypadki są bardziej skomplikowane niż inne, co może wydłużyć czas trwania procesu diagnozy. 

Neuropsycholog, czyli psycholog, który specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej, czyli posiada odpowiednie wykształcenie specjalistyczne oraz doświadczenie zawodowe.

Cennik konsultacji i badań neuropsychologicznych w Bydgoszczy

Jest to oferta skierowana dla seniorów, którzy kierowani są przez lekarzy, neurologów i psychiatrów spoza naszego ośrodka w celu wykonania badania pamięci w diagnozie otępień. Po badaniu przygotowywana jest opinia neuropsychologiczna, którą pacjent przekazuje lekarzowi. Zawiera ona wyniki badania, interpretację wyników oraz zalecenia neuropsychologiczne.

Pacjenci ośrodka tego typu usługę mają zapewnioną w ramach pakietów lekarsko-neuropsychologicznych, dzięki czemu koszt badania jest mniejszy.

Badanie neuropsychologiczne podstawowe dla innych grup obejmuje jedno spotkanie do 2h* + wydanie opinii, najczęściej służy ustaleniu, czy zaburzenia pamięci lub uwagi mają charakter obiektywny czy subiektywny wymagać będzie dodatkowych badań psychologicznych. Więcej informacji udziela rejestracja.

Celem badania opisanego jako specjalistyczne jest przeprowadzenie bardziej całościowej oceny, np. w celu przygotowania rehabilitacji poznawczej dla pacjentów po uszkodzeniach mózgu (wypadki, udary, neuroinfekcje). Liczbę spotkań określa psycholog przeprowadzający badanie podczas pierwszej wizyty. Możliwe, że pełna diagnoza nie będzie mogła odbyć się podczas jednej wizyty, ponieważ skierowanie lekarza lub rodzaj problemów pacjenta (w szczególności osób młodych) będzie wymagać kilku spotkań.

Skorzystaj z naszej wiedzy

Poniższe artykuły napisane zostały dla Twojego zdrowia i rozwoju przez specjalistów Propsyche
Mikropolaryzacja mózgu (tDCS)

Mikropolaryzacja mózgu – Propsyche wdraża urządzenie Sooma Duo z certyfikatem MDR w leczeniu pacjentów z depresją

Ośrodek zdrowia Propsyche, specjalizujący się w opiece neurologicznej i psychiatrycznej wprowadza do swojej oferty leczenia urządzenie Sooma Duo. Jes to pierwsze na świecie urządzenie do przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS), które otrzymało certyfikację Europejskiego Rozporządzenia o Wyrobach Medycznych (MDR). Ta inicjatywa podkreśla zaangażowanie Propsyche w oferowanie nowoczesnej opieki nad pacjentami,

Czytaj więcej »