Diagnoza intelektu - Binet 5

Co to jest Stanford-Binet 5? – Kiedy i u kogo stosuje się Stanford-Binet 5? – Jakie aspekty rozwoju poznawczego bada Stanford-Binet 5? – Jak wygląda badanie Stanford-Binet 5?

Stanford-Binet 5

Badanie poziomu inteligencji w Bydgoszczy

Stanford-Binet 5 (SB5) to piąta edycja testu Stanford-Binet Intelligence Scales, który jest jednym z najbardziej znanych i szeroko stosowanych testów do badania poziomu inteligencji. Został zaprojektowany do oceny zdolności intelektualnych osób w wieku od 2 do 85+ lat. Jeśli potrzebujesz ustalić lub potwierdzić poziom inteligencji u siebie lub bliskiej Ci osoby możesz skorzystać z tego badania.

Test Stanford-Binet 5 jest stosowany w różnych sytuacjach.
Binet - 5 Bydgoszcz, test inteligencji.
Stanford-Binet 5 - jakie aspekty rozwoju poznawczego bada?

SB5 jest oparty na modelu teorii czynnika g, który zakłada, że inteligencja składa się z ogólnego czynnika inteligencji (g) oraz specyficznych zdolności. Test ocenia pięć głównych obszarów funkcjonowania poznawczego: rozumowanie płynne (logiczne myślenie, rozwiązywanie nowych problemów), wiedzę (zasób nabytej wiedzy, znajomość faktów i słownictwa), rozumowanie ilościowe (umiejętność pracy z liczbami i matematyką), przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne (rozumienie relacji przestrzennych), pamięć robocza (zapamiętywanie i manipulowanie informacjami).

Binet - 5 Bydgoszcz, test inteligencji.
Binet - 5 Bydgoszcz, test inteligencji.

Stanford-Binet 5 - jak wygląda badanie?

Badanie jest indywidualne, co oznacza, że psycholog pracuje bezpośrednio z jedną osobą. Test odbywa się w cichej, sprzyjającej skupieniu przestrzeni, składa się z kilku modułów. Psycholog dostosowuje poziom trudności zadań do wieku i możliwości osoby badanej, co pozwala na dokładniejsze określenie jej zdolności. Całe badanie może trwać od 45 minut do kilku godzin, w zależności od wieku, zdolności i tempa pracy osoby badanej. W przypadku dzieci może być podzielone na kilka krótszych sesji. Później osoba badająca musi przeanalizować wyniki, kiedy już to zrobi spotyka się z osobą badaną (lub jej rodzicem/opiekunem) w celu omówienia wyników. Wskazuje mocne i słabe strony oraz sugeruje ewentualne kroki dalszej diagnozy lub interwencji.

Rejestracja

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym personelem recepcji.

790 219 220

Godziny pracy
Centrum Propsyche

  • poniedziałek 8.00 - 21.30
  • wtorek - piątek 8.00 - 20.00
  • sobota - niedziela nieczynne

W Propsyche, w jednym ośrodku pomoc świadczą: psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci

Bardzo często leczenie psychiatryczne opiera się na działaniach wielotorowych np.: braniu leków, psychoterapii, psychoedukacji, a w przypadku młodzieży także socjoterapii. W Propsyche dostępne są wszystkie wymienione formy pomocy. Co więcej specjaliści ściśle współpracują ze sobą, konsultują się, dzięki czemu terapia jest spójna i może być w razie potrzeby szybko modyfikowana.

Najczęściej zadawane pytania

Tworzymy plan opieki uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta. W tym miejscu odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości rodziców oraz opiekunów, którzy rozważają wykonanie testu Stanford-Binet 5 dla swojego dziecka.

Z wyników testu Stanford-Binet 5 można uzyskać szczegółowy obraz zdolności intelektualnych osoby badanej. Wyniki obejmują:
  • Iloraz inteligencji (IQ) (ogólny wskaźnik IQ, który jest syntezą wyników z różnych obszarów testu).
  • Profil zdolności poznawczych (wyniki w poszczególnych pięciu obszarach poznawczych).
Test SB5 przeprowadzają wykwalifikowani psycholodzy posiadający odpowiednie przeszkolenie.
Ważne jest, aby w noc przed testem dobrze się wyspać. Nie przystępować do badania głodnym lub spragnionym, ani też nie stresować się badaniem za bardzo.
Test Stanford-Binet 5 nie ma stałej liczby pytań, ponieważ liczba i rodzaj zadań zależą od wieku i zdolności osoby badanej. Test jest adaptacyjny, co oznacza, że zadania są dostosowywane w zależności od odpowiedzi osoby badanej, co pozwala na precyzyjniejsze określenie jej zdolności.
Czas trwania testu może się różnić w zależności od wielu czynników, w tym wieku i zdolności osoby badanej. Średnio badanie trwa od 45 minut do kilku godzin. Dla małych dzieci test może być podzielony na kilka krótszych sesji, aby zapobiec zmęczeniu.

Skorzystaj z naszej wiedzy

Poniższe artykuły napisane zostały dla Twojego zdrowia i rozwoju przez specjalistów Propsyche
PROPSYCHE - psycholog dla rodziców nastolatków
Młodzież
Łukasz Warchoł

Jak rozmawiać z nastoletnim dzieckiem?

Słuchaj uważnie, słuchaj cierpliwie, dopytuj i upewniaj się, że dobrze rozumiesz. Staraj się zadawać mniej pytań o fakty, a częściej dopytuj o uczucia i emocje. Rozmowa z bliską osobą niekiedy wcale nie jest taka łatwa, jak by się mogła wydawać. Zwłaszcza, gdy rozmówcą jest dziecko. Wydaje się, że najtrudniejszą częścią

Czytaj więcej »