Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2

Co to jest MMPI-2? – Kiedy się stosuje MMPI – 2? – Ile czasu trwa badanie MMPI-2? – Jak przebieg badanie MMPI-2?

MMPI - 2 - diagnoza psychologiczna

Testy psychologiczne, badanie osobowości

Jeśli chcesz przeprowadzić profesjonalne badanie swojej osobowości wystandaryzowanym testem psychologicznym zapraszamy do Propsyche na badanie kwestionariuszem MMPI-2.

W jakich sytuacjach jest używany MMPI-2?
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2 - Bydgoszcz - Propsyche
MMPI-2 - co bada?

MMPI-2, czyli Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2, to samoopisowy kwestionariusz osobowości. Wyniki tego inwentarza mogą być analizowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych. MMPI-2 bada szeroki zakres cech osobowościowych i wiążących się z problemami psychicznymi takimi jak np.: depresja, schizofrenia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, stres, zaburzenia jedzenia itd., które są istotne dla diagnozy i planowania interwencji terapeutycznych.

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2 - Bydgoszcz - Propsyche
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2 - Bydgoszcz - Propsyche

MMPI-2 - kiedy się go stosuje?

MMPI-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych. Ale, znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych, takich jak przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia lub pobór wojskowy. Dzięki swojej wieloaspektowej analizie, MMPI-2 umożliwia uzyskanie szczegółowego obrazu osobowości badanego oraz identyfikację ewentualnych problemów psychologicznych.

Rejestracja

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym personelem recepcji.

790 219 220

Godziny pracy
Centrum Propsyche

  • poniedziałek 8.00 - 21.30
  • wtorek - piątek 8.00 - 20.00
  • sobota - niedziela nieczynne

W Propsyche, w jednym ośrodku pomoc świadczą: psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci

Bardzo często leczenie psychiatryczne opiera się na działaniach wielotorowych np.: braniu leków, psychoterapii, psychoedukacji, a w przypadku młodzieży także socjoterapii. W Propsyche dostępne są wszystkie wymienione formy pomocy. Co więcej specjaliści ściśle współpracują ze sobą, konsultują się, dzięki czemu terapia jest spójna i może być w razie potrzeby szybko modyfikowana.

Najczęściej zadawane pytania

Tworzymy plan opieki uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta. W tym miejscu odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania osób, które rozważają wykonanie testów psychologicznych.

Osoby dorosłe w wieku 18–69 lat.

Badany ma za zadanie odpowiedzieć na 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Polega to, na tym, że osoba wypełniająca kwestionariusz musi wybrać jedną z trzech odpowiedzi "prawda", "fałsz" lub "nie wiem". 

Zwykle czas wykonania podstawowej wersji testu, MMPI-2, sięga 60-90 minut.

Osoba badana otrzymuje od psychologa informacje na temat zasad przeprowadzania badania, a następnie odpowiada na pytania zawarte w kwestionariuszu, zaznaczając odpowiednie odpowiedzi. Wyniki badania MMPI-2 są interpretowane przez wykwalifikowanego specjalistę, zwykle psychologa klinicznego. Analizuje on profile skali oraz porównuje je z normatywnymi grupami odniesienia. Wyniki mogą być również porównywane z danymi historycznymi tej samej osoby, jeśli są dostępne. Na podstawie interpretacji wyników psycholog przygotowuje raport, który zawiera wnioski i zalecenia dotyczące dalszych działań, takich jak terapia czy dalsze badania diagnostyczne.
Ważne jest, aby badanie MMPI-2 było przeprowadzane przez wykwalifikowanego specjalistę, który ma doświadczenie w interpretacji wyników tego testu oraz umiejętności w zakresie diagnozy i terapii psychologicznej.

W Propsyche mamy dostęp do testów tradycyjnych, ale także do testów cyfrowych, które przeprowadzane są z wykorzystaniem komputera. Są to m.in. testy wydawane przez polskie instytucje naukowo-badawcze, takie jak Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. Posiadamy również dostęp do Wiedeńskiej Platformy Testów Psychologicznych – nowoczesnej platformy testowej umożliwiającej przeprowadzenie szczegółowej diagnozy neuropsychologicznej. Możliwe jest u nas wykonanie bardzo wielu testów. Szczegóły należy omawiać indywidualnie ze specjalistą.

Skorzystaj z naszej wiedzy

Poniższe artykuły napisane zostały dla Twojego zdrowia i rozwoju przez specjalistów Propsyche