Pomoc seksuologiczna

diagnoza i leczenie zaburzeń seksualnych

Pomoc psychoseksuologiczna, seksuolog dla dorosłych i młodzieży

 • brak lub utrata potrzeb seksualnych, trudności w osiąganiu orgazmu,
 • odczuwanie lęku/niechęci przed współżyciem,
 • przedwczesny/opóźniony wytrysk i zaburzenia erekcji uwarunkowane trudnościami podłożu psychologicznym
 • nadmierny popęd seksualny, uzależnienie od seksu, kompulsywna masturbacja,
 • nietypowe potrzeby seksualne, które prowadzą do cierpienia,
 • przeżywanie negatywnych emocji w związku z odczuwanymi potrzebami seksualnymi;
 • niekontrolowane korzystanie z pornografii,
 • odczuwanie bólu podczas stosunku.

Oferowana pomoc psychoseksuologiczna obejmuje także:

 • wsparcie dla osób nieheteroseksualnych i ich rodzin,
 • wsparcie dla osób transpłciowych, interseksualnych i ich rodzin,
 • konsultacje dla rodziców dotyczące rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży,
 • psychoterapię dla osób transpłciowych i różnorodnych płciowo,
  włączając w to doradztwo i wsparcie w zmianie roli płciowe.

To nas wyróżnia!

Pracujemy w nurcie pozytywnej seksualności. Opiera się on na założeniu, że wszystkie aktywności seksualnych są równe. Muszą spełniać jednak pewne zasady – być podejmowane w sposób odpowiedzialny i świadomy przez dojrzałe emocjonalnie osoby, a także za przyzwoleniem wszystkich zainteresowanych stron, bez krzywdzenia drugiej osoby.

Obszary w szczególności dotyczące młodzieży to m.in.:

 • szeroko rozumiany rozwój psychoseksualny, określenie tego, co jest zdrowe i korzystne dla rozwoju psychoseksualnego młodej osoby, a co powinno niepokoić zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i psychologiczną;
 • kształtowanie się tożsamości psychoseksualnej, poczucie bycia kobietą, mężczyzną, trudności w określeniu swojej płci;
 • problemy okresu dojrzewania;
 • nadmierne zainteresowanie seksualnością (np. pornografia, uzależnienie od cyberseksu), powodujące trudności w radzeniu sobie z innymi obszarami codziennego funkcjonowania;
 • niekontrolowana masturbacja, ekshibicjonizm, czy podglądanie;
 • trudności związane z orientacją seksualną, jej określeniem, wątpliwościami,
 • profesjonalna edukacja zdrowia seksualnego.

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny

+48 790 219 220

Terapia seksuologiczna – Bydgoszcz i online

W jaki sposób pracuje psycholog seksuolog?

Terapia seksuologiczna to krótko lub długoterminowa regularna praca skoncentrowana na określonych trudnościach związanych z życiem seksualnym osoby. Intensywność i czas trwania terapii, a także wykorzystywane techniki terapeutyczne są ściśle uzależnione od potrzeb osoby zgłaszającej się do seksuologa oraz natury przeżywanych trudności. Najczęściej stosowane metody pracy w terapii seksuologicznej to edukacja seksualna, techniki terapii poznawczo-behawioralne (w tym metody treningowe stosowane zgodnie z zaleceniem seksuologa w domu, samodzielnie lub w parze) czy neutralizowanie nieuzasadnionych lęków lub postaw, które utrudniają osiągnięcie satysfakcji seksualnej, a także techniki relaksacyjne.

W przypadku trudności seksuologicznych krótkoterminowe interwencje i psychoedukacja pomagają bywają wystarczające. Niekiedy jednak objawy seksuologiczne są wynikiem większych trudności związanych z ogólnym stylem funkcjonowania psychicznego, relacjami z drugim człowiekiem lub emocjami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Bywa tak choć jedynym zauważalnym na pierwszy rzut oka objawem mogą być trudności w sferze seksualnej. Psycholog seksuolog poprzez szczegółowy wywiad i spotkania konsultacyjne jest w stanie to ocenić i zdiagnozować. Wówczas może on zalecić psychoterapię długoterminową, której jednym z celów będzie poprawa w zakresie zdrowia seksualnego, lecz która umożliwi także bardziej całościowe podejście do zdrowia psychicznego.

Seksualność jest kluczowym źródłem dobrostanu psychicznego

Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne, dbając o swoje zdrowie seksualne

Różne formy pracy seksuologicznej

Pracujemy w gabinecie w Bydgoszczy i online

W zależności od indywidualnych potrzeb praca z psychologiem seksuologiem lub psychoterapeutą w zakresie seksualności może opierać się na psychoedukacji, edukacji seksualnej, krótkoterminowej interwencji terapeutycznej lub na długoterminowym kontakcie terapeutycznym, gdy problemy seksualne mają bardziej złożone źródło. Forma pracy ustalana jest po wstępnych spotkaniach konsultacyjnych. Pracujemy także online w zakresie poradnictwa i krótkoterminowych form terapii seksualnej. Prowadzimy terapię indywidualną i par.

Poradnictwo i pomoc seksuologiczna

Wstydzą się dorośli, wstydzi się młodzież…

Mimo coraz większej tolerancji, akceptacji, jak i świadomości społeczeństwa, tematy dotyczące natury seksualnej bywają traktowane jako zbyt wstydliwe, aby o nich rozmawiać. Myśl o skorzystaniu z pomocy seksuologicznej może powodować niepotrzebne zażenowanie, a nawet dyskomfort. Warto jednak przełamać nieuzasadnione obawy. Posiadane przez specjalistów z tej dziedziny kompetencje oraz znajomość skutecznych metod pracy terapeutycznej pozwolą odnaleźć sedno naszych problemów, a zaproponowana przez seksuologa terapia pomaga zmienić niezadowalające nas zachowania i zaakceptować kwestie, na które nie mamy wpływu.

Z problemami natury seksualnej mierzą się nie tylko dorośli, ale również młodzież. Nastolatki wkraczają w dojrzałość i nie potrafią niekiedy poradzić sobie z nadmiernym zainteresowaniem sferą seksualną, ze zrozumieniem zmian zachodzących nie tylko w wyglądzie, ale również w psychice. Nierzadko też wstydzą się rozmawiać o swojej orientacji seksualnej. Poruszanie tematyki seksualnej z rodziną lub przyjaciółmi może być zbyt krępujące. Psycholog specjalizujący się w obszarze zdrowia seksualnego (psychoseksuolog) stara się dotrzeć do istoty problemu. Proponuje rozwiązania, które mogą okazać się kluczowe w dalszym rozwoju psychoseksualnym. 

Podobnie jest w przypadku osób dorosłych, które od wielu lat nie radzą sobie ze swoją seksualnością – wiele związanych z nią niepowodzeń ma związek z brakiem pewności siebie, wiary w swoją atrakcyjność, czy wcześniejszymi, negatywnymi doświadczeniami.

Wsparcie ze strony eksperta pomaga pacjentowi odbudować oraz nawiązać nowe relacje, a także przywrócić utraconą stabilizację i samoocenę. Psycholog seksuolog może nam pomóc przejść przez ten często niełatwy proces.

Dlaczego warto zasięgnąć porady?

Jak może pomóc psycholog seksuolog?

Terapia pomaga uporządkować myśli i zrozumieć mechanizmy kierujące Twoim życiem i zachowaniami. Terapeuta dokłada starań, żebyś podczas rozmów czuł lub czuła się komfortowo. Pamiętaj, że jego głównym celem jest okazanie Ci wsparcia i znalezienie korzystnego sposobu na wypracowanie nowych nawyków i zachowań w sferze seksualnej. Nie spotkasz się z krytyką, subiektywną oceną Twoich wyborów, lecz z profesjonalizmem i szacunkiem. Każda konsultacja odbywa się w atmosferze zrozumienia i akceptacji.

Wizyta w naszym ośrodku w Bydgoszczy lub spotkanie online może pomóc Ci zrozumieć Twoje potrzeby, znaleźć sposoby na zaprzestanie zachowań, które powodują dyskomfort lub cierpienie, pogodzić się ze świadomością, że nie masz wpływu na wybory bliskich osób oraz rozpocząć nowy, satysfakcjonujący Cię rozdział w życiu.

Szanujemy różnorodność, indywidualne potrzeby i pragnienia

Nasz ośrodek jest przyjazny wszystkim bez względu na wyznanie, tożsamość psychoseksualną czy naturę przeżywanych trudności.

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny

+48 790 219 220