Diagnoza ADHD dzieci i młodzieży

sfery w jakich objawia się ADHD – zachowania mogące być objawami ADHD – diagnoza ADHD – sposoby leczenie ADHD

Diagnoza ADHD Propsyche Bydgoszcz

Pomoc dla dzieci
Nadmierna ruchliwość, impulsywność, problemy z uwagą – zauważasz tego typu objawy u swojego malucha i zastanawiasz się, czy robisz coś nie tak, czy może niepokojące zachowania wynikają z neuroatypowego rozwoju Twojego dziecka 
Jeśli Twoje dziecko nie może ustać w miejscu i dłużej skupić się na jednej czynności, a jego reakcje są nieadekwatnie impulsywne, albo wizytę u specjalisty sugeruje lekarz, opiekunki w żłobku lub inne osoby z bliskiego otoczenia dziecka, proponujemy diagnozę w Propsyche. Specjalista oceni, czy rozwój dziecka rzeczywiście przebiega nietypowo i jakie podjąć działania, aby objawy neuroatypowego funkcjonowania mózgu były jak najmniej uciążliwe dla dziecka i jego otoczenia.
ADHD może wiązać się z takimi trudnościami u dzieci jak: 
Diagnoza ADHD u dzieci i młodzieży Bydgoszcz - Propsyche.
Diagnoza ADHD w Propsyche Bydgoszcz

Diagnoza ADHD obejmuje całe spektrum zachowań, które mogą łączyć się z tym zaburzeniem. Podczas tego procesu specjaliści zazwyczaj wykorzystują, takie metody diagostyczne jak: wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka, obserwacje, rozmawiają także z dzieckiem, zapoznają się z opiniami nauczycieli, wychowawców i ich osób z najbliższego otoczenia dziecka, a także testy psychologiczne.


W Propsyche mamy dostęp do testów tradycyjnych, ale także do testów cyfrowych, które przeprowadzane są z wykorzystaniem komputera. Są to m.in. testy wydane przez polskie instytucje naukowo-badawcze, takie jak Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. Posiadamy również dostęp do Wiedeńskiej Platformy Testów Psychologicznych – nowoczesnej platformy testowej umożliwiającej przeprowadzenie szczegółowej diagnozy neuropsychologicznej.

Diagnoza ADHD u dzieci i młodzieży Bydgoszcz - Propsyche.
Diagnoza ADHD u dzieci i młodzieży Bydgoszcz - Propsyche.

Leczenie ADHD

U dzieci i dorosłych zmagających się z ADHD, stosowana jest farmakoterapia. Duże znaczenie ma także psychoedukacja, w przypadku dzieci, powinni brać w niej udział przede wszystkim rodzice. Inne metody stosowane u dzieci to terapia behawioralno-poznawcza, a także elementy mindfulness, a u osób starszych także coaching, który uczy pacjenta organizacji dnia, planowania zadań, sposobu zaczynania zadań i ich kończenia.

Rejestracja

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym personelem recepcji.

790 219 220

Godziny pracy
Centrum Propsyche

  • poniedziałek 8.00 - 21.30
  • wtorek - piątek 8.00 - 20.00
  • sobota - niedziela nieczynne

W Propsyche, w jednym ośrodku pomoc świadczą: psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci

Bardzo często leczenie psychiatryczne opiera się na działaniach wielotorowych np.: braniu leków, psychoterapii, psychoedukacji, a w przypadku młodzieży także socjoterapii. W Propsyche dostępne są wszystkie wymienione formy pomocy. Co więcej specjaliści ściśle współpracują ze sobą, konsultują się, dzięki czemu terapia jest spójna i może być w razie potrzeby szybko modyfikowana.

Najczęściej zadawane pytania

Tworzymy plan opieki uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta. W tym miejscu odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości rodziców oraz opiekunów, którzy rozważają rozpoczęcie diagnozy ADHD u swojego dziecka.

Diagnoza ADHD zazwyczaj jest przeprowadzana u dzieci w wieku przedszkolnym oraz w wieku szkolnym, ale wykonuje się ją także u dorosłych. Diagnoza ADHD u dzieci może nie być łatwa, ponieważ niektóre objawy tego zaburzenia mogą być mylone z typowym zachowaniem dziecięcym lub innymi problemami. Dlatego ważne jest przeprowadzenie oceny przez wykwalifikowanego specjalistę, który uwzględni wiek, rozwój dziecka oraz szeroki zakres czynników wpływających na jego zachowanie.

Najważniejsze objawy ADHD to: zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność, nadruchliwość. U każdego pacjenta z ADHD ich nasilenie może być bardzo różne. Jedna osoba będzie przejawiała przede wszystkim nadruchliwość, inna zaburzenia uwagi, a u jeszcze innej, na pierwszy rzut oka będzie widoczna główne impulsywność. Dlatego wyróżnia się trzy typy tego zespołu: typ nieuważny, typ hiperaktywny-impulsywny oraz typ mieszany (występują w nim objawy zarówno typu nieuważnego jak i hiperaktywnego-impulsywnego).
 
Najłatwiej zauważalna w ADHD jest chyba nadruchliwość, czyli trudność w wysiedzeniu w jednym miejscu. Częściej obserwuje się ją u chłopców. W przypadku dziewczynek z ADHD występuje rzadziej, dlatego czasami właśnie u nich ADHD może być trudniejsze do zauważenia.

Jeśli z jakiegoś powodu lekarz rodzinny lub rodzice podejrzewają u dziecka chorobę psychiczną, to możemy w pierwszej kolejności wybrać się do tego specjalisty. W pozostałych przypadkach nie ma to większego znaczenia, ponieważ jeśli będzie potrzebna konsultacja psychiatryczna, psycholog poinformuje nas o tym, a jeśli konieczne okażą się oddziaływania psychoterapeutyczne lekarz zasugeruje takie rozwiązanie.

ADD – zaburzenie koncentracji uwagi (z ang. Attention Deficit Disorder) jest zaburzeniem neurobiologicznym, podtypem ADHD, w którym nie występuje nadruchliwość. Hiperaktywność jest dość łatwym do zauważenia objawem, dlatego ADHD rozpoznaje się szybciej niż ADD. Tymczasem zaburzenia koncentracji uwagi są bardzo uciążliwe i dla dzieci, i dla dorosłych. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mają duże problemy z organizacją w życiu codziennym, zarówno w domu, jak i w szkole lub pracy. Utrzymanie uwagi na jednym zadaniu przez dłuższy czas jest dla nich niezwykle trudne, dlatego trudno im się wywiązać z powierzonych im zadań. Mają zaległości w nauce i pracy. Złe oceny, uwagi nauczycieli dotyczące nieuważania na lekcji, pretensje rodziców związane z niewykonywaniem na czas domowych obowiązków mogą skutkować obniżoną samooceną i zaburzeniami nastroju. Badania nad ADD sugerują, że nieleczenie tego zaburzenia może wiązać się z wystąpieniem w dorosłym życiu depresji i zaburzeń lękowych.
Osoby borykające się z tym zaburzeniem czasami przez otoczenie uważane są za żyjące we własnym świecie, oderwane od rzeczywistości, często pogrążające się w marzeniach, leniwe, nie lubiące się wysilać.
Objawy ADD to:
  • słaba pamięć robocza,
  • nieuważność,
  • problemy ze skupieniem się przez dłuższy czas,
  • problemy z funkcjami wykonawczymi.
Czasami proces diagnozy może wydłużyć się, jeśli konieczne są dodatkowe badania. Duże znaczenie ma również współpraca rodziców lub opiekunów. Jeśli rodzice potrafią podać dokładne informacje i uczestniczą aktywnie w procesie oceny, może to przyspieszyć diagnozę. Zdarza się takżę, że objawy nie są typowe, albo występuje kilka zaburzeń jednocześnie i dlatego niektóre przypadki są bardziej skomplikowane niż inne, co może wydłużyć czas trwania procesu diagnozy. 

Wielu naukowców uważa, że najlepsze rezultaty, jeśli chodzi o leczenie ADHD otrzymuje się przez połączenie kilku metod. Chodzi o farmakoterapię, edukację i działania psychologiczne. Oczywiście są pacjenci, u których objawy prawie całkowicie znikają po podaniu leków, jednak zdecydowana większość zmagających się z tym problemem osób potrzebuje działań wielokierunkowych. Podanie leków nie rozwiąże problemów w nauce lub w kontaktach z rówieśnikami.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 5 proc. dzieci i młodzieży na świecie cierpi na ADHD. W Polsce brakuje dokładnych danych na temat częstości występowania ADHD, ale tendencja do zwiększania się liczby diagnoz i leczenia tego zaburzenia jest zauważalna.

Cennik diagnozy psychologicznej dla dzieci Bydgoszcz

Długość, częstotliwość i liczba sesji diagnostycznych ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb badanego dziecka lub nastolatka. Ostateczny koszt diagnozy ustalany jest na pierwszej konsultacji.

Skorzystaj z naszej wiedzy

Poniższe artykuły napisane zostały dla Twojego zdrowia i rozwoju przez specjalistów Propsyche