Neuropsycholog

łagodne zaburzenia poznawcze – otępienia – profilaktyka zaburzeń funkcji poznawczych – rehabilitacja funkcji poznawczych po wypadkach, urazach i udarach – inne problemy z funkcjami poznawczymi

Neuropsycholog w Bydgoszczy

Pomoc osobom doświadczającym problemów poznawczych

Twoje funkcje poznawcze uległy pogorszeniu? Może widzisz problemy poznawcze u kogoś z Twoich bliskich? Rozważ wizytę u neuropsychologa. Z pomocy tego specjalisty może skorzystać każdy, kto czuje, że jest mu potrzebna diagnoza funkcjonowania pamięci, uwagi i innych funkcji poznawczych. Najczęściej taką diagnozę wykonuje się w przypadku łagodnych zaburzeń poznawczych, otępień, profilaktycznie u osób starszych z ryzykiem zaburzeń poznawczych o typie otępiennym. A także, aby sprawdzić czy doświadczane trudności mają naturę psychiczną, czy neurologiczną, oraz w diagnozie i rehabilitacji pamięci i uwagi po wypadkach komunikacyjnych, udarach, urazach głowy. 

Rehabilitacja neuropsychologiczna oraz trening funkcji poznawczych mogą być stosowane u osób:
Neuropsycholog Bydgoszcz - Propsyche.
Diagnoza neuropsychologiczna Bydgoszcz

Diagnostyka neuropsychologiczna jest specjalistyczną formą diagnozy psychologicznej, która łączy w sobie wiedzę z zakresu neurologii klinicznej, psychiatrii i psychologii poznawczej. Jej głównym celem jest ocena funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego pod kątem sprawności układu nerwowego. Podczas wizyty neuropsycholog oceni Twoje funkcjonowanie w takich aspektach jak: sprawność myślenia, rozumienie mowy, sprawność językowa, pamięć, uwaga itp.

Neuropsycholog Bydgoszcz - Propsyche.
Neuropsycholog Bydgoszcz - Propsyche.

Rehabilitacja neuropsychologiczna Bydgoszcz

Rehabilitacja neuropsychologiczna polega na treningu funkcji poznawczych. Często wspierana jest specjalnym sprzętem i oprogramowaniem. Czasami w ramach takiej rehabilitacji wykorzystywana jest również stymulacja mózgu za pomocą takich narzędzi jak mikropolaryzacja (tDCS) oraz neurofeedback (biofeedback EEG). 
 
Specjalista neuropsycholog doradza również, jak “ćwiczyć” mózg w domowym zaciszu, a także wskazuje opiekunom osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, jakie działania należy podejmować z podopiecznym, aby osiągnął maksymalny, w jego sytuacji, poziom funkcjonowania w życiu codziennym.
 
W Propsyche można skorzystać z rehabilitacji zdalnej prowadzonej przy pomocy aplikacji HeadApp. Program ten pozwala na trening i rehabilitację funkcji poznawczych na wielu poziomach, w przypadku bardzo różnych dysfunkcji. Specjaliści z Propsyche nadzorują przebieg terapii i modyfikują ją w razie potrzeby. Więcej na temat aplikacji HeadApp możesz przeczytać na headapp.pl

Rejestracja

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym personelem recepcji.

790 219 220

Godziny pracy
Centrum Propsyche

  • poniedziałek 8.00 - 21.30
  • wtorek - piątek 8.00 - 20.00
  • sobota - niedziela nieczynne
Logo HeadApp- aplikacja neuropsychologiczna.

Nowoczesna aplikacja do neurorehabilitacji

HeadApp to nowoczesne oprogramowanie służące do treningu funkcji poznawczych i rehabilitacji neuropsychologicznej.

W Propsyche, w jednym ośrodku pomoc świadczą: psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci

Bardzo często leczenie psychiatryczne opiera się na działaniach wielotorowych np.: braniu leków, psychoterapii, psychoedukacji, a w przypadku młodzieży także socjoterapii. W Propsyche dostępne są wszystkie wymienione formy pomocy. Co więcej specjaliści ściśle współpracują ze sobą, konsultują się, dzięki czemu terapia jest spójna i może być w razie potrzeby szybko modyfikowana.

Najczęściej zadawane pytania

Tworzymy plan opieki uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta. W tym miejscu odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości osób, które rozważają rozpoczęcie współpracy z neuropsychologiem w Bydgoszczy.

Badanie neuropsychologiczne poprzedza rozmowa wstępna lub tzw. wywiad neuropsychologiczny. Neuropsycholog pyta między innymi o to, jak osoba zgłaszająca się na badanie funkcjonowała przed pojawieniem się trudności, jak rozwijała się w dzieciństwie, czy doświadczyła jakichkolwiek urazów, jak funkcjonowała w grupie itp. Po zebraniu wstępnego wywiadu oraz określeniu, jakiego rodzaju trudności zgłasza osoba badana, neuropsycholog przystępuje do właściwego badania. W czasie rozmowy wstępnej neuropsycholog ocenia także usposobienie i motywację osoby badanej oraz sposób posługiwania się gramatyką i słownictwem, ponieważ mogą to być również istotne wskazówki diagnostyczne. Właściwe badanie składa się zazwyczaj z kilku testów neuropsychologicznych. Są to różnego typu zadania, które pomagają specjaliście ocenić sprawność poszczególnych funkcji poznawczych: pamięci, uwagi, zdolności do myślenia abstrakcyjnego, zdolności do właściwego postrzegania obiektów i przestrzeni. Niektóre zadania wykonywane są z wykorzystaniem arkuszy papierowych, ołówka, długopisu, a niektóre przeprowadzane są za pomocą nowoczesnych aplikacji komputerowych.

Na pierwsze spotkanie z neuropsychologiem należy zabrać: dokumentację medyczną (wypisy ze szpitali, wyniki badań, opinie psychologiczne), listę oraz dawkowanie wszystkich aktualnie przyjmowanych leków i suplementów diety (można zabrać opakowania lub zdjęcia opakowań), wyniki aktualnego badania obrazowego mózgu, takiego jak MRI, TK - płytę oraz opis, okulary do czytania i aparat słuchowy (jeśli pacjent posiada).

Na badanie neuropsychologiczne najczęściej kieruje neurolog lub psychiatra, gdy trzeba określić, jaka jest natura i nasilenie trudności poznawczych. Psycholog jest w stanie w oparciu o wywiad neuropsychologiczny i wyniki badania funkcji poznawczych ocenić, które funkcje są w normie, a jakie są zaburzone i w jakim stopniu. Poddać się badaniu funkcji poznawczych można także bez specjalnego zalecenia lekarza, jeśli potrzebna jest obiektywna informacja na temat funkcjonowania poznawczego na przykład wtedy, gdy chcemy ocenić, z czego mogą wynikać trudności w uczeniu się – niezależnie od tego, czy chodzi o osobę w wieku lat 15, czy 50. 

Badanie neuropsychologiczne często wymaga dużej aktywności uwagi i pamięci. Niedobrze jest więc wykonywać je w pośpiechu, gdy jest się zmęczonym, głodnym lub niewyspanym. Umów się więc na badanie w dzień wolny, wyśpij się, zjedz lekki posiłek. 

Neuropsycholog to psycholog, który specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej – posiada odpowiednie wykształcenie specjalistyczne oraz doświadczenie zawodowe.

Informacje o badaniach neuropsychologicznych

Jest to oferta skierowana dla seniorów, którzy kierowani są przez lekarzy, neurologów i psychiatrów w celu wykonania badania pamięci w diagnozie otępień. Po badaniu przygotowywana jest opinia neuropsychologiczna, którą pacjent przekazuje lekarzowi. Zawiera ona wyniki badania, interpretację wyników oraz zalecenia neuropsychologiczne.

Badanie neuropsychologiczne podstawowe dla innych grup obejmuje jedno spotkanie do 2h oraz wydanie opinii. Najczęściej służy ustaleniu, czy zaburzenia pamięci lub uwagi mają charakter obiektywny czy subiektywny. Może wymagać dodatkowych badań psychologicznych. Więcej informacji udziela rejestracja.

Celem badania opisanego jako specjalistyczne jest przeprowadzenie bardziej całościowej oceny, np. w celu przygotowania rehabilitacji poznawczej dla pacjentów po uszkodzeniach mózgu (wypadki, udary, neuroinfekcje). Liczbę spotkań określa psycholog przeprowadzający badanie podczas pierwszej wizyty. Możliwe, że pełna diagnoza będzie wymagała kilku spotkań, ponieważ tego wymaga rodzaj problemów pacjenta (w szczególności dotyczy to osób młodych).

Skorzystaj z naszej wiedzy

Poniższe artykuły napisane zostały dla Twojego zdrowia i rozwoju przez specjalistów Propsyche
Mikropolaryzacja mózgu (tDCS)

Czym jest mikropolaryzacja mózgu?

Zaawansowana i oparta na solidnych badaniach naukowych, mikropolaryzacja mózgu (tDCS) reprezentuje przełom w terapiach neuromodulacyjnych. tDCS (ang. transcranial direct current stimulation) to niezwykle fascynujący krok w medycynie, który łączy prostotę z potężnymi możliwościami. To jak otwieranie nowego rozdziału w opowieści o naszym mózgu, gdzie mamy szansę na lepsze zrozumienie i

Czytaj więcej »
Pamięć odległych wydarzeń w chorobie Alzheimera
Psychiatra i leki psychiatryczne

Alzheimer „bez pazurów” – jak zapobiegać, rozpoznać i leczyć chorobę Alzheimera

Prawdziwe problemy z pamięcią nie dotyczą raczej nazwisk znajomych, tytułów filmów, nazwisk aktorów. Zapominanie takich rzeczy zdarza się nam wszystkim i można powiedzieć, że to coś w rodzaju kataru pamięci. Niepokoić powinno, gdy osoba bliska nie zapamiętuje nowych informacji, nie potrafi nauczyć się nowych czynności – to może być choroba

Czytaj więcej »