Przed wizytą u psychologa może pojawić się w nas wiele wątpliwości i pytań, co jest naturalne i najczęściej związane z obawą przed nowym, nieznanym oraz niekiedy także z mitami, które przez lata narosły wokół pomocy psychologicznej i psychoterapii. Poniżej przytaczam kilka z pytań, z którymi się spotykam najczęściej. Mam nadzieję, że krótkie odpowiedzi, które zawarłem będą dla Państwa pomocne.

Zanim osoba, do której zdecydujemy udać się po wsparcie będzie mogła nam pomóc i zaproponować właściwą dla nas formę dalszej pracy, jeśli taka w ogóle będzie potrzebna, konieczne jest jedno lub kilka spotkań konsultacyjnych. W moim przypadku, jest to zazwyczaj od dwóch do czterech spotkań. Nie ograniczam się do pierwszego spotkania, ponieważ często dla osoby, która wcześniej nie korzystała z pomocy psychologicznej, pierwsza wizyta wiąże się z dużym lękiem, licznymi obawami i stresem, co utrudnia pełne przedstawienie problemu, czy swobodną rozmowę.

Co będzie się działo na pierwszej wizycie? Jak będzie wyglądała pierwsza wizyta? Co się wtedy mówi?

Pierwsze spotkania z psychologiem czy psychoterapeutą to czas na zebranie tzw. podstawowego wywiadu. Możesz spodziewać się szczegółowych pytań dotyczących tego, co dokładnie sprawia Tobie trudność, w jakich okolicznościach się ona pojawia, czy do tej pory w jakiś sposób sobie radziłeś/aś lub kiedy problem się nasila. Aby lepiej zrozumieć naturę przeżywanych trudności możesz też usłyszeć ogólne pytania o to czym się zajmujesz w życiu, jak na co dzień funkcjonujesz, jak radzisz sobie ze stresem, jaki masz kontakt z rodziną, przyjaciółmi, czy osobami z pracy. Osobiście, w zależności od tego, co pojawia się podczas rozmowy, zadaję zawsze takie pytania, by z jednej strony lepiej zrozumieć specyfikę trudności przeżywanych przez pacjentów, a z drugiej, by ułatwić osobie, która zwraca się o pomoc, możliwie swobodną wypowiedź. Pamiętaj, że to Ty decydujesz o tym, co, kiedy i jak powiesz. Jeśli jakieś pytanie wydaje się Tobie zbyt trudne, możesz o tym powiedzieć i odmówić odpowiedzi na nie. Pamiętaj jednak, że jeśli pada jakieś pytanie, to dlatego, że odpowiedź na nie może być istotna dla przebiegu konsultacji, a w konsekwencji również dla Twojego uporania się z trudnościami.

Czego oczekuje psycholog od swojego klienta/pacjenta?

Psycholog w trakcie konsultacji czy terapii z założenia nie oczekuje żadnych konkretnych treści. To Ty decydujesz o tym co i jak powiesz. Zadaniem psychologa jest w miarę możliwości Tobie to ułatwić m.in. poprzez umiejętne prowadzenie rozmowy, zebranie istotnych informacji w wywiadzie, czy korzystając ze swojej specjalistycznej wiedzy i fachowych umiejętności. Pamiętaj, że psycholog to nie detektyw i nie będzie weryfikował tego, co mu powiesz. Warto jednak odpowiadać szczerze, ponieważ ma to duży wpływ na jakość dalszej pracy.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty u psychologa?

Spojrzeć jaka jest pogoda za oknem i dostosować strój do warunków atmosferycznych, a następnie wybranym środkiem transportu udać się na spotkanie. To tak trochę żartem. Do pierwszej wizyty nie musisz się przygotowywać w żaden konkretny sposób. Wystarczy, że odczuwasz potrzebę by swój problem omówić z psychologiem i masz na to w danym momencie gotowość. Naturalnie, jeśli dasz sobie chwilę na zastanowienie się czego tak naprawdę potrzebujesz, może być łatwiej zrozumieć Twoje trudności, jednak w żaden sposób nie jest to konieczne. Czasem bardzo trudno jest ubrać swoje przeżycia w słowa i to jest jak najbardziej w porządku. Od tego właśnie są spotkania konsultacyjne, aby ewentualne niejasności, także własne, wewnętrzne, wyjaśnić.

Czy psycholog potraktuje moje obawy poważnie? Czy nie wyśmieje moich problemów? 

Psycholog spotyka się z wieloma osobami o bardzo różnych problemach. To, co przeżywamy może się wydawać śmieszne, dziwaczne, czy “chore”, ponieważ nie wiemy, że dotyczy to z reguły większej liczby osób. Specjalista, posiadając właściwe kompetencje nie postrzega tych trudności w ten sposób. Co więcej, to właśnie dlatego udajemy się do psychologa, aby dać sobie szansę otwarcie porozmawiać na jakiś temat. Na tym właśnie polega praca psychologa. Naszym zadaniem jest wysłuchać, postarać się zrozumieć i udzielić pomocy w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. W swojej gabinecie jestem otwarty na pracę z każdym, kto tylko odczuwa taką potrzebę. Bez względu na naturę problemu, jego formę, czy okoliczności w jakich się pojawia. Mój gabinet jest przyjazny wszystkim bez względu na wyznanie czy orientację seksualną.

Czy praca z psychologiem będzie długo trwała? 

Długość i intensywność pracy jest bardzo indywidualną kwestią. Niekiedy kontakt kończy się na kilku spotkaniach i interwencji kryzysowej, a czasem, aby uporać się skutecznie z przeżywanymi trudnościami konieczna jest długoterminowa psychoterapia. Nie można przewidzieć czasu terapii. Nawet jeśli dwie osoby posiadają tę samą diagnozę, opisują podobne trudności i są podobnie zmotywowane do zmiany, w jednym przypadku terapia może potrwać kilka miesięcy, a w drugim kilkanaście, a nawet kilka lat, ze względu na to, że indywidualne doświadczenie tych osób zawsze będzie się od siebie różniło. Czas trwania terapii oraz intensywność i metody pracy terapeutycznej to tematy, które możesz swobodnie poruszyć na spotkaniu.