DIVA-5 Bydgoszcz

Czym jest Diva-5? – Z kim przeprowadzany jest wywiad? – Jak długo trwa badania? – Gdzie w Bydgoszczy można wykonać badanie Diva-5?

Czym jest DIVA-5?

Diagnoza ADHD u dorosłych

DIVA-5 to wywiad diagnostyczny stosowany w diagnozie ADHD (zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) u dorosłych. Choć oznaczona jest numerem 5, to jest to trzecie wydanie opracowane przez holenderską Fundację DIVA. Numer 5 wynika z tego, że odnosi się do kryteriów ADHD zawartych w najnowszym wydaniu klasyfikacji DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition).

DIVA-5 wspiera specjalistę w dokładnym i rzetelnym identyfikowaniu objawów ADHD zgodnie z kryteriami diagnostycznymi. Pytania, które są zadawane pacjentowi dotyczą zarówno dorosłości, jak i dzieciństwa. Wywiad DIVA-5 pomaga w ocenie, czy objawy, które występują u osoby związane są z zaburzeniami uwagi i czy powodują istotne kliniczne cierpienie lub upośledzenie funkcjonowania psychospołecznego.

DIVA-5 składa się z trzech głównych części, które obejmują:
Wywiad weryfikuje zarówno obecne objawy ADHD, jak i pomaga sprawdzić, czy symptomy wstępowały również w dzieciństwie. Retrospektywna ocena funkcjonowania osoby w dzieciństwie jest kluczowa dla prawidłowej diagnozy ADHD u dorosłych. Podczas wywiadu diagnosta pyta o konkretne przykłady sytuacji życiowych, które mogą odzwierciedlać objawy ADHD.
 
W uzasadnionych przypadkach, wywiad może być również przeprowadzony z osobą bliską, np. rodzicem, aby lepiej określić, czy dane zachowanie występowało w dzieciństwie. Nierzadko spotykam się z tym, co zupełnie naturalne, że osoba badana nie jest w stanie sobie przypomnieć przykładów z dzieciństwa. Nie jest to obowiązkowe, ale jeśli jest taka możliwość w trudnych diagnostycznie sytuacjach psycholog prosi o spotkanie w towarzystwie osoby bliskiej. Osoba badana może z tej możliwości nie skorzystać.
 
Przeprowadzenie pełnego wywiadu DIVA-5 zajmuje około 1,5 godziny.
Diva 5 Bydgoszcz dla dorosłych z ADHD - Propsyche.
Uważaj! DIVA-5 nie jest testem!

Bardzo częstym błędem jest nazywaniem DIVA-5 testem. DIVA-5 nie jest testem psychologicznym, ale ustrukturyzowanym wywiadem diagnostycznym stosowanym przez wykwalifikowanych klinicystów do oceny ADHD u dorosłych. Przykładami testów psychologicznych są m.in. MMPI, FCZ-KT(R). Poważnym błędem w sztuce jest udostępnianie kwestionariusza do samodzielnego wypełnienia przez pacjenta. Specjalista powinien za każdym razem zrozumieć dany objaw, upewnić się, że rzeczywiście występuje. Przykładowo, pacjent może nie być w stanie adekwatnie określić, czy dana sytuacja występuje wystarczająco często lub w odpowiednim kontekście, aby uznać, że jest to objaw ADHD. Traktowanie DIVA-5 jak „testu” prowadzi do błędów diagnostycznych.

Rejestracja

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym personelem recepcji.

790 219 220

Godziny pracy
Centrum Propsyche

  • poniedziałek 8.00 - 21.30
  • wtorek - piątek 8.00 - 20.00
  • sobota - niedziela nieczynne
Logo HeadApp- aplikacja neuropsychologiczna.

Nowoczesna aplikacja do neurorehabilitacji

HeadApp to nowoczesne oprogramowanie służące do treningu funkcji poznawczych i rehabilitacji neuropsychologicznej.

W Propsyche, w jednym ośrodku pomoc świadczą: psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci

Bardzo często leczenie psychiatryczne opiera się na działaniach wielotorowych np.: braniu leków, psychoterapii, psychoedukacji, a w przypadku młodzieży także socjoterapii. W Propsyche dostępne są wszystkie wymienione formy pomocy. Co więcej specjaliści ściśle współpracują ze sobą, konsultują się, dzięki czemu terapia jest spójna i może być w razie potrzeby szybko modyfikowana.

Najczęściej zadawane pytania

Tworzymy plan opieki uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta. W tym miejscu odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości pacjentów oraz opiekunów, którzy rozważają rozpoczęcie rehabilitacji neuropsychologicznej w Bydgoszczy.

Nie, wywiad DIVA-5 powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego klinicystę. Samodzielne wypełnienie narzędzia nie zapewni dokładnej diagnozy, ponieważ wymaga ono specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności oceny objawów ADHD oraz różnicowania objawów ADHD od zachowań, które nie wskazują na pierwotne zaburzeni uwagi i kontroli impulsów.

Pełny wywiad DIVA-5 zajmuje około 1,5 godziny. Czas ten może się różnić w zależności od okoliczności pacjenta.

  • Nie ma w nim standardowych odpowiedzi. W przeciwieństwie do tradycyjnych testów psychometrycznych, DIVA-5 nie posiada zestawu standardowych odpowiedzi.
  • Przeprowadzenie wywiadu DIVA-5 to proces interaktywny, podczas którego specjalista prowadzi rozmowę z pacjentem, analizując jego odpowiedzi i przykłady pod kątem diagnostycznym.

Tak, DIVA-5 jest narzędziem diagnostycznym zaprojektowanym specjalnie dla dorosłych. Diagnoza ADHD u dzieci wymaga innych narzędzi i podejść diagnostycznych.

Wywiad DIVA-5 jest kluczowym elementem procesu diagnostycznego, ale pełna diagnoza ADHD wymaga także uwzględnienia innych aspektów klinicznych, takich jak wywiad medyczny, ocena współwystępujących zaburzeń oraz inne badania psychiatryczne.

Skorzystaj z naszej wiedzy

Poniższe artykuły napisane zostały dla Twojego zdrowia i rozwoju przez specjalistów Propsyche
Mikropolaryzacja mózgu (tDCS)

Czym jest mikropolaryzacja mózgu?

Zaawansowana i oparta na solidnych badaniach naukowych, mikropolaryzacja mózgu (tDCS) reprezentuje przełom w terapiach neuromodulacyjnych. tDCS (ang. transcranial direct current stimulation) to niezwykle fascynujący krok w medycynie, który łączy prostotę z potężnymi możliwościami. To jak otwieranie nowego rozdziału w opowieści o naszym mózgu, gdzie mamy szansę na lepsze zrozumienie i

Czytaj więcej »