Diagnoza ADHD u osób dorosłych

Jak odbywa się diagnoza ADHD u dorosłych? – Kto bierze udział w procesie diagnozy ADHD? – Jakie są objawy ADHD? – Czym różni się ADHD u dzieci i u dorosłych?

Diagnoza ADHD u dorosłych w Bydgoszczy

Rozpoznanie problemów psychicznych

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi kojarzony jest zazwyczaj z dziećmi, ale z tym problemem zmagają się nie tylko najmłodsi. Dotyka ono 2-5 proc. osób dorosłych. Objawy ADHD pojawiają się w dzieciństwie, nie zawsze jednak, z różnych powodów, zostają wtedy powiązane z tym zaburzeniem. Często osoby dotknięte ADHD dopiero jako dorośli dowiadują się, że trudności jakich od lat doświadczają, są wynikiem zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Według klasyfikacji chorób objawy, jakie muszą wystąpić, aby zdiagnozować ADHD są takie same u dzieci jak i dorosłych. Te objawy to: deficyt uwagi, nadruchliwość/nadaktywność, nadmierna impulsywność. Jeśli od wielu lat mierzysz się z takimi problemami, być może i Ty zmagasz się ze skutkami ADHD. Czy tak jest możesz sprawdzić w Propsyche.

W Propsyche pacjent odbywa dwie wizyty u psychiatry (każda trwa godzinę) oraz jedną dłuższą wizytę u psychologa, a także rozwiązuje testy psychologiczne. 4 spotkania – 4 kroki diagnozy ADHD:
Jeśli jesteś pod opieką lekarza psychiatry, możesz wykonać tylko badanie psychologiczne.
Diagnoza ADHD Bydgoszcz - Propsyche Centrum Medyczne.
ADHD - zespołowa diagnoza ADHD u dorosłych
W procesie diagnozy ADHD w naszym ośrodku uczestniczą psychiatra i psycholog.  Zespołowa diagnoza zwiększa rzetelność procesu i przyspiesza wdrożenie adekwatnego leczenia. Pozwala to również zmniejszyć trudności w różnicowaniu ADHD od zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych i innych trudności emocjonalnych, które również mogą powodować zaburzenia uwagi. Chodzi o to, aby końcowa diagnoza (lekarska) była precyzyjna, a farmakoterapia i inne zalecenia terapeutyczne, jak najlepiej wpisywały się w potrzeby osoby zgłaszającej się do naszego ośrodka.
W Propsyche mamy dostęp do testów tradycyjnych, ale także do testów cyfrowych, które przeprowadzane są z wykorzystaniem komputera. Są to m.in. testy wydawane przez polskie instytucje naukowo-badawcze, takie jak Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. Posiadamy również dostęp do Wiedeńskiej Platformy Testów Psychologicznych – nowoczesnej platformy testowej umożliwiającej przeprowadzenie szczegółowej diagnozy neuropsychologicznej.
Diagnoza ADHD Bydgoszcz - Propsyche Centrum Medyczne.
Diagnoza ADHD Bydgoszcz - Propsyche Centrum Medyczne.

Diagnoza ADHD Bydgoszcz - korzyści z przeprowadzenia diagnozy

 
Wdrożenie odpowiedniego leczenia możliwe jest tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu trafnej i rzetelnej diagnozy. Najważniejsze korzyści, jakie płyną z konsultacji ze specjalistą, to według pacjentów:
 • Samoświadomość – wiesz, dlaczego reagujesz i zachowujesz się w określony sposób.
 • Możliwość opracowania bardziej efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami – np. prokrastynacją, impulsywnością, spadkami nastroju (uwzględniając specyficzne podłoże neuroafektywne związane z ADHD możemy wybierać bardziej dopasowane strategie zaradcze).
 • Poprawa relacji z członkami rodziny i przyjaciółmi dzięki samoświadomości i lepszemu komunikowaniu o swoich trudnościach innym.
 • Twoje zdrowie psychiczne ma takie samo znaczenie jak zdrowie fizyczne, poprawa zdrowia psychicznego poprawi funkcjonowanie całego organizmu.

Rejestracja

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym personelem recepcji.

790 219 220

Godziny pracy
Centrum Propsyche

 • poniedziałek 8.00 - 21.30
 • wtorek - piątek 8.00 - 20.00
 • sobota - niedziela nieczynne

W Propsyche, w jednym ośrodku pomoc świadczą: psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci

Bardzo często leczenie psychiatryczne opiera się na działaniach wielotorowych np.: braniu leków, psychoterapii, psychoedukacji, a w przypadku młodzieży także socjoterapii. W Propsyche dostępne są wszystkie wymienione formy pomocy. Co więcej specjaliści ściśle współpracują ze sobą, konsultują się, dzięki czemu terapia jest spójna i może być w razie potrzeby szybko modyfikowana.

Najczęściej zadawane pytania

Tworzymy plan opieki uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta. W tym miejscu odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości osób, które rozważają rozpoczęcie diagnozy ADHD w Propsyche.

Ocena psychiatryczna jest kluczowym elementem procesu oceny klinicznej osób z ADHD. Ocena ta służy dostarczeniu ważnych informacji na temat stanu zdrowia psychicznego danej osoby. Dzięki takiej ocenie psychiatra może zidentyfikować potencjalne choroby współistniejące lub inne przyczyny, które mogą powodować lub nasilać objawy ADHD. Niekiedy psychiatra może uznać, że objawy opisywane przez pacjenta są bardziej charakterystyczne dla innego zaburzenia i zaproponować inne leczenie. Nie stosujemy rozwiązania, w którym osoba badana musi ponieść od razu pełen koszt diagnozy, ponieważ nie zawsze jest to uzasadnione. Dzięki temu osoba, która zgłasza się na diagnozę ADHD w Bydgoszczy może zaoszczędzić czas i pieniądze związane z całościową diagnozą oraz szybciej rozpocząć leczenie w przypadku, gdy psychiatra postawi inne rozpoznanie. Jesteśmy po to, by pomagać. Uczciwie informujemy zgłaszające się osoby, czy przejście pełnej diagnozy jest uzasadnione. Ocena psychiatryczna powinna być traktowana jako integralna część procesu diagnostycznego osób, u których podejrzewa się ADHD.

Koszt całościowej diagnozy zawiera:
 • wstępną konsultację ogólnopsychiatryczną wraz z kwalifikacją do dalszej diagnozy psychologicznej,
 • badanie testami psychologicznymi,
 • badanie psychologiczne z oceną neuropsychologiczną,
 • podsumowującą wizytę diagnostyczną z lekarzem psychiatrą.

Ponieważ psychiatra kwalifikuje do diagnozy, zalecane jest rozłożenie wizyt na 3 dni. Możliwe jest jednak przeprowadzenie wstępnej konsultacji psychiatrycznej oraz badania psychologicznego jednego dnia w szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu ze specjalistą z Ośrodka. Takie rozwiązanie staramy się oferować osobom, które mieszkają w większej odległości od naszego Ośrodka.

W naszym ośrodku diagnozę przeprowadzamy wyłącznie na miejscu, osobiście.

U dorosłych zmagających się z ADHD dominują objawy wynikające z deficytu uwagi, a nadruchliwość i impulsywność mogą przybierać nieco inne formy niż u dzieci. U dorosłych z ADHD może występować np.:  
 • wewnętrzny niepokój, 
 • nadmierna gadatliwość, 
 • niezdolność do odprężenia się,
 • niemożność wysiedzenia w wymuszonej pozycji przez dłuższy czas, 
 • ciągłe podejmowanie jakiejś aktywności,
 • niecierpliwość w trakcie rozmowy, 
 • podejmowanie wciąż nowych prac, 
 • dążenie do nowych doznań, 
 • częsta zmiana partnerów, 
 • szybkie kończenie związków i wchodzenie w nowe, 
 • nieprzemyślane decyzje lub zakupy, 
 • niezwracanie uwagi na ryzyko,
 • spóźnienia, 
 • nieumiejętność organizacji dnia, 
 • nieumiejętność dłuższego skupienia się,
 • szybkie nudzenie się, 
 • łatwe rozpraszanie,
 • problemy z rozpoczęciem zadania i dokończeniem go.

Możliwe jest przeprowadzenie tylko badania psychologicznego. Wówczas do kosztu badania psychologicznego doliczana jest opłata w wysokości 100 zł. Konieczne jest też wcześniejsze przesłanie dostępnej dokumentacji medycznej.

W celu postawienia rzetelnego rozpoznania konieczna jest zarówno ocena psychiatryczna, jak i psychologiczna. Późniejsze leczenie ADHD również zazwyczaj prowadzone jest dwutorowo: farmakologiczne oraz za pomocą terapii psychologicznej. Metody leczenia ADHD są dobierane indywidualnie. W Propsyche pacjentów z ADHD prowadzi od początku zespół psycholog i psychiatra. Dzięki temu oferujemy bardzo wysoką jakość usług. Psychiatra i psycholog mogą być ze sobą w stałym kontakcie, co jest dużą korzyścią dla pacjenta.

Wyróżnia się trzy typy ADHD:
 • typ hiperaktywny-impulsywny,
 • typ nieuważny (tzw. ADD – ang. Attention Deficit Disorde, związany z zaburzeniami koncentracji uwagi, trudniejszy do zdiagnozowania, gdyż u pacjentów nie występuje nadpobudliwość),
 • typ mieszany (występują w nim objawy zarówno typu nieuważnego jak i hiperaktywnego-impulsywnego).
Typ związany z zaburzeniami koncentracji (ADD) częściej obserwuje się u kobiet. Występują u nich problemy z koncentracją uwagi, a nadpobudliwości często nie ma. Kobiety z ADHD bywają uważane przez otoczenie za bujające w obłokach marzycielki, a nawet za osoby leniwe, które nie potrafią zmobilizować się do działania. Są bardzo wrażliwe na krytykę. Problemy z uwagą, których doświadczają, mogą być przyczyną wielu stresujących sytuacji, dlatego pacjentki z ADHD narażone są na występowanie zaburzeń lękowych.
ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym. Jest to zespół objawów związanych z zaburzeniami uwagi i/lub nadpobudliwością ruchową. Objawy te nie są spowodowane przemęczeniem, nadmierną liczbą bodźców lub chorobą, a wynikają ze specyfiki pracy mózgu. To, że ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym oznacza, że się z nim rodzimy. W chwili obecnej nauka nie pozwala nam wpływać trwale na sposób w jaki zbudowany jest nasz mózg i w jaki komunikują się ze sobą różne jego części. Z tego względu nie jesteśmy w stanie wyleczyć się z ADHD. Leczenie ADHD polega na zapobieganiu i minimalizowaniu objawów, których doświadcza osoba. Jest to możliwe dzięki lekom, zmianie stylu życia i psychoterapii oraz różnego rodzaju treningom uwagi. Odpowiednia diagnoza ukazująca specyfikę objawów oraz rzetelnie dobrane metody leczenia i terapii umożliwiają jednak znaczne wyciszenie objawów i poprawę jakości życia. Z czasem osoba z ADHD może dużo lepiej funkcjonować również bez leków, polegając na terapii i treningu psychologicznym. Kluczowe jest jednak zrozumienie indywidualnego profilu objawów. Każda osoba z ADHD prezentuje inny obraz trudności związanych z zaburzeniami uwagi i/lub nadpobudliwością psychoruchową. Doświadczony diagnosta może nie tylko potwierdzić rozpoznanie ADHD, ale zaproponować dopasowany do konkretnej osoby program terapeutyczny. W Propsyche w procesie tym uczestniczy zarówno lekarz psychiatra, jak i neuropsycholog, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować całościową, pełną diagnozę ADHD w Bydgoszczy.
Jeśli masz za sobą cały proces diagnostyczny i uzyskałeś informację, że Twoje trudności wynikają z zaburzeń uwagi i aktywności (ADHD) możesz skorzystać z leczenia farmakologicznego, ale również z terapii psychologicznej. Psycholog specjalizujący się w diagnozie i terapii osób z ADHD może pomóc Ci w procesie wprowadzania zmian w życiu tak, aby minimalizować negatywny wpływ zaburzenia na Twoje funkcjonowanie oraz lepiej radzić sobie z trudnościami, gdy występują. Takie wsparcie może mieć charakter bardziej doraźny lub systematyczny, krótko lub długoterminowy. W niektórych wypadkach wskazane jest podjęcie klasycznej psychoterapii. ADHD to nie tylko trudności z koncentracją uwagi, kontrolą impulsów i nadpobudliwością. To niekiedy złożone i narastające od lat problemy emocjonalne, trudności w relacjach z bliskimi, niepowodzenia zawodowe etc. Leki nie są wystarczającym rozwiązaniem w takim wypadku. Zmiana stylu życiu i wzorców funkcjonowania jest często nieodłącznym elementem drogi do podniesienia jakości życia z ADHD.
Jak już wspomnieliśmy, z ADHD można się mierzyć na różne sposoby. Skuteczna jest:
 • farmakoterapia,
 • psychoedukacja,
 • psychoterapia,
 • coaching ADHD.
 
Czasami proces diagnozy może wydłużyć się, jeśli konieczne są dodatkowe badania. Duże znaczenie ma również współpraca rodziców lub opiekunów. Jeśli rodzice potrafią podać dokładne informacje i uczestniczą aktywnie w procesie oceny, może to przyspieszyć diagnozę. Zdarza się takżę, że objawy nie są typowe, albo występuje kilka zaburzeń jednocześnie i dlatego niektóre przypadki są bardziej skomplikowane niż inne, co może wydłużyć czas trwania procesu diagnozy. 
W Propsyche osobom dorosłym zmagającym się z objawami zaburzeń uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej oferujemy całościową diagnozę ADHD, ale również prowadzimy kompleksowe leczenie psychiatryczne i psychoterapeutyczne. Pacjent znajduje się pod opieką psychiatry, który dostosowuje leczenie farmakologiczne. Częstym lekiem zażywanym w przypadku ADHD przez dorosłych jest Medikinet. Nie jest to jednak jedyny lek, który służy leczeniu objawów ADHD. Pacjenci niekiedy błędnie zakładają, że jest to jedyne dostępne leczenie. Nie jest to prawda. Istnieją też inne leki, które mogą równie skutecznie lub nawet bardziej efektywnie minimalizować objawy zaburzeń uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej w przebiegu ADHD. Stąd tak ważny jest doświadczony psychiatra. W zależności od nasilenia symptomów rekomendowany jest trening uwagi i/lub psychoterapia, które mogą być główną lub wspomagającą formą leczenia. Często zapominamy o tym, że życie przez kilkanaście, a nawet w niektórych przypadkach kilkadziesiąt lat z objawami ADHD wiązać się mogę z trwałymi trudnościami emocjonalnymi i relacyjnymi. Tego typu osobowościowe problemy nie są możliwe do wyleczenia przy pomocy leków. Leki, takie jak Medikinet, które poprawiają zdolność koncentracji uwagi u osób z ADHD, mogą pozwolić osobie na większą uważność w komunikacji i związkach z innymi osobami, ale niestety nie pozwolą na zmianę wypracowanych przez lata pod wpływem objawów dysfunkcjonalnych wzorców funkcjonowania.

Coaching ADHD pozwala zdobyć praktyczne umiejętności i wprowadzić je w swoje życie. Proponowane przez specjalistę techniki ułatwiają odpowiednią organizację codziennych zajęć, pomagają zmierzyć się z prokrastynacją, na którą bardzo często skarżą się osoby z ADHD, i która jest dla nich źródłem dużej frustracji. Wprowadzenie rutyny wspierającej radzenie sobie z codziennymi obowiązkami i akceptacja specyficznego funkcjonowania mózgu w przypadku ADHD, czy to przy pomocy psychoterapeuty, czy na spotkaniach z coachem ADHD, może bardzo poprawić jakość życia osoby dotkniętej tym problemem. Metody i techniki wypracowane podczas coachingu ADHD są dopasowane do konkretnej osoby, pomagają podnieść poziom funkcji wykonawczych i tym samym pomagają wpłynąć na poczucie wartości osoby z ADHD.

Skorzystaj z naszej wiedzy

Poniższe artykuły napisane zostały dla Twojego zdrowia i rozwoju przez specjalistów Propsyche
Leczenie ADHD w Propsyche Bydgoszcz
Mikropolaryzacja mózgu (tDCS)
Łukasz Warchoł

Mikropolaryzacja mózgu w leczeniu ADHD u dzieci i dorosłych (terapia tDCS)

ADHD dotyka milionów osób na całym świecie. Choć często jest kojarzone z bardzo ruchliwymi dziećmi mającymi trudności z koncentracją w szkole, to zaburzenie wykracza daleko poza salę lekcyjną, wpływa na każdy aspekt życia, od relacji międzyludzkich po wykonywanie codziennych zadań. ADHD charakteryzuje się trzema objawami: problemami z uwagą, impulsywnością oraz

Czytaj więcej »