ADHD u dorosłych

Leczenie i diagnoza w Bydgoszczy

Co to jest ADHD?

Te same problemy u dzieci i dorosłych

 

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi kojarzony jest zazwyczaj z dziećmi, ale z tym problemem zmagają się nie tylko najmłodsi. Dotyka ono 2-5 proc. osób dorosłych. Objawy ADHD pojawiają się w dzieciństwie, nie zawsze jednak, z różnych powodów, zostają wtedy powiązane z tym zaburzeniem. Często osoby dotknięte ADHD dopiero jako dorośli dowiadują się, że trudności jakich od lat doświadczają, są wynikiem zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Według klasyfikacji chorób objawy, jakie muszą wystąpić, aby zdiagnozować ADHD są takie same dla dzieci jak i dorosłych. Te objawy to: deficyt uwagi, nadruchliwość/nadaktywność, nadmierna impulsywność.

 Wyróżnia się trzy typy ADHD:

 • typ hiperaktywny-impulsywny,
 • typ nieuważny (tzw. ADD – ang. Attention Deficit Disorde, związany z zaburzeniami koncentracji uwagi, trudniejszy do zdiagnozowania, gdyż u pacjentów nie występuje nadpobudliwość),
 • typ mieszany (występują w nim objawy zarówno typu nieuważnego jak i hiperaktywnego-impulsywnego).

  Typ związany z zaburzeniami koncentracji (ADD) częściej obserwuje się u kobiet. Występują u nich problemy z koncentracją uwagi, a nadpobudliwości często nie ma. Kobiety z ADHD bywają uważane przez otoczenie za bujające w obłokach marzycielki, a nawet za osoby leniwe, które nie potrafią zmobilizować się do działania. Są bardzo wrażliwe na krytykę. Problemy z uwagą, których doświadczają, mogą być przyczyną wielu stresujących sytuacji, dlatego pacjentki z ADHD narażone są na występowanie zaburzeń lękowych.  

  Fizjoterapia dzieci i niemowląt w Bydgoszczy - Propsyche.

  ADHD u dorosłych

  Co może świadczyć, o tym, że osoba dorosła cierpi na ADHD?

  U dorosłych zmagających się z ADHD dominują objawy wynikające z deficytu uwagi, a nadruchliwość i impulsywność mogą przybierać nieco inne formy niż u dzieci. U dorosłych z ADHD może występować np.:  

  • wewnętrzny niepokój, 
  • nadmierna gadatliwość, 
  • niezdolność do odprężenia się,
  • niemożność wysiedzenia w wymuszonej pozycji przez dłuższy czas, 
  • ciągłe podejmowanie jakiejś aktywności,
  • niecierpliwość w trakcie rozmowy, 
  • podejmowanie wciąż nowych prac, 
  • dążenie do nowych doznań, 
  • częsta zmiana partnerów, 
  • szybkie kończenie związków i wchodzenie w nowe, 
  • nieprzemyślane decyzje lub zakupy, 
  • niezwracanie uwagi na ryzyko,
  • spóźnienia, 
  • nieumiejętność organizacji dnia, 
  • nieumiejętność dłuższego skupienia się,
  • szybkie nudzenie się, 
  • łatwe rozpraszanie,
  • problemy z rozpoczęciem zadania i dokończeniem go.

  Jak wygląda leczenie?

  Farmakoterapia i psychoterapia

  U osób dorosłych zmagających się z ADHD, podobnie jak u dzieci, stosowana jest farmakoterapia. Duże znaczenie ma także psychoedukacja. Nabycie przez pacjenta wiedzy na temat istoty jego problemów bardzo odciąża psychicznie, przynosi mu dużą ulgę. Inne metody stosowane u dorosłych osób z ADHD to psychoterapia i coaching, który uczy pacjenta organizacji dnia, planowania zadań, sposobu zaczynania zadań i ich kończenia.

  Jak wygląda diagnoza ADHD u dorosłych?

  Etapy diagnozy

  W procesie diagnozy uczestniczą psychiatra i psycholog. Specjaliści ci, niezależnie od siebie sprawdzają z jakimi problemami boryka się pacjent. Chodzi o to, aby końcowa diagnoza (lekarska) była precyzyjna, a farmakoterapia i inne zalecenia terapeutyczne, jak najbardziej wpisujące się w potrzeby osoby zgłaszającej się do naszego ośrodka. Pacjent odbywa dwie wizyty diagnostyczne u psychiatry i jedną u psychologa: 

  • podczas pierwszego spotkania lekarz psychiatra zbiera wywiad lekarsko-psychiatryczny, którego celem jest wykluczenie innego problemu psychicznego i potwierdzenie ADHD (na tym spotkaniu możliwe jest zaplanowanie leczenia),
  • następnie pacjent spotyka się z psychologiem, który diagnozuje funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne pacjenta pod kątem objawów ADHD,
  • kolejny krok, to druga wizyta u psychiatry, w trakcie której analizowane są wyniki uzyskane podczas badania psychologicznego i planowane jest leczenie, jeśli nie zostało ustalane podczas pierwszej wizyty, lekarz może zaproponować np. rozpoczęcie bezpiecznej farmaktoterapii.

  U dorosłych dominują objawy wynikające z deficytu uwagi. Nadruchliwość lub nadaktywność przyjmuje u nich takie formy jak na przykład: odczuwanie wewnętrznego niepokoju, nadmierna gadatliwość, niezdolność do odprężenia się, podobnie jak u dzieci, niemożność wysiedzenia w wymuszonej pozycji przez dłuższy czas, a także podejmowanie ciągle jakiejś aktywności.

  Diagnoza i leczenie ADHD u dorosłych Bydgoszcz

  Diagnoza ADHD Bydgoszcz

  Korzyści z przeprowadzenia diagnozy

  Wdrożenie odpowiedniego leczenia możliwe jest tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu trafnej i rzetelnej diagnozy. Pacjenci jako najważniejsze korzyści, które płyną z konsultacji ze specjalistą zaliczają zarówno aspekty związane z postrzeganiem siebie, jak i postrzeganiem innych. Są to często:

  • Samoświadomość – wiesz, dlaczego reagujesz i zachowujesz się w określony sposób.
  • Możliwość opracowania bardziej efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami – np. prokrastynacją, impulsywnością, spadkami nastroju – uwzględniając specyficzne podłoże neuroafektywne związane z ADHD możemy wybierać bardziej dopasowane strategie zaradcze.
  • Poprawa relacji z członkami rodziny i przyjaciółmi dzięki samoświadomości i możliwości komunikowania o swoich trudnościach innym.
  • Twoje zdrowie psychiczne ma takie samo znaczenie jak zdrowie fizyczne, poprawa zdrowia psychicznego poprawi funkcjonowanie całego organizmu.

   

  W Propsyche mamy dostęp do testów tradycyjnych, ale także do testów cyfrowych, które przeprowadzane są z wykorzystaniem komputera. Są to m.in. testy wydane przez polskie instytucje naukowo-badawcze, takie jak Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. Posiadamy również dostęp do Wiedeńskiej Platformy Testów Psychologicznych – nowoczesnej platformy testowej umożliwiającej przeprowadzenie szczegółowej diagnozy neuropsychologicznej.

   

  W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny

  +48 790 219 220

  Często zadawane pytania

  Jak przebiega diagnoza i jak się do niej przygotować?

  Czy w diagnozie ADHD są wykorzystywane testy psychologiczne i kwestionariusze?

  Tak. W przebiegu badania psychologicznego wykorzystywane są zarówno narzędzia ukierunkowane na objawy ADHD, np. DIVA-5, jak i testy psychologiczne, które mają na celu dostarczenie informacji na temat ogólnego funkcjonowania emocjonalnego i społecznego osoby badanej, np. MMPI-2, FCZ-KT(R), NEO-PI-R. Ostatecznego wyboru narzędzi diagnostycznych dokonuje psycholog. W przypadku diagnozy osób dorosłych nie korzystamy z testu MOXO. W naszej ocenie nie jest to narzędzie dostarczające w naszym modelu diagnozy kluczowych informacji diagnostycznych.

  W jakim czasie mogę przeprowadzić diagnozę?

  W większości przypadków jest to okres 4-6 tygodni w zależności od dostępności terminów u specjalistów wykonujących diagnozę. Niekiedy postawienie ostatecznego rozpoznania – w tym odpowiedź na pytanie, czy objawy są związane z ADHD, czy też z innym zaburzeniem wymagają wydłużenia tego okresu w celu przeprowadzenia obserwacji osoby badanej w dłuższym okresie czasu. W Propsyche stawiamy na rzetelność diagnozy. Poza rozpoznaniem ADHD staramy się ustalić profil zaburzenia, udzielić dostosowanej do tego psychoedukacji, zaproponować dostosowaną do potrzeb danej osoby terapię psychologiczną, jeśli jest to zasadne. Rzetelna, dokładna diagnoza psychologiczna i psychiatryczna przyczynia się do lepiej dobranego leczenia również w zakresie farmakoterapii. Zbyt często leczenie ADHD zawężane jest do podawania jednego rodzaju leków, najczęściej stymulantów.

  Jaki jest pełen koszt diagnozy ADHD dorosłych w Bydgoszczy?

  Pełen koszt diagnozy stanowi sumę opłat za dwie wizyty diagnostyczne psychiatryczne, badanie psychologiczne oraz opłatę za testy psychologiczne. Aktualną wysokość opłat można sprawdzić w zakładce CENNIK. Koszt przeprowadzenia testów psychologicznych uwarunkowany jest cenami zakupu testów w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i nie przekracza w przypadku diagnozy ADHD u osób dorosłych kilkudziesięciu złotych. Najbardziej aktualnych informacji na ten temat zasięgnąć można telefonicznie w rejestracji (+48 790 219 220).

  Co zabrać na badanie do psychologa?

  Jeśli posiadasz dokumentację medyczną z wcześniejszego leczenia, np. psychiatrycznego, neurologicznego – zabierz ją ze sobą. Bardzo ważne są wszelkie potencjalne dokumenty z czasów dzieciństwa, np. opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznych. Jeśli nie masz pewności, czy dana dokumentacja może mieć znaczenie, lepiej ją zabrać. Możesz też skontaktować się z rejestracją, która pomoże Tobie rozstrzygnąć wątpliwości. Jeśli będzie to konieczne, skontaktuje się z Tobą psycholog, który będzie przeprowadzał diagnozę, aby dopytać przed wizytą o te kwestie.