Mikropolaryzacja mózgu w Bydgoszcz

Zmagasz się z depresją? ADHD? Masz problemy poznawcze? A może tego rodzaju trudności występują u bliskiej Ci osoby?

Mikropolaryzacja mózgu (tDCS) w Bydgoszczy

Specjalistyczna procedura dla dorosłych i nastolatków

tandardowe leczenie tego typu zaburzeń możesz wspomóc zaawansowaną, nowoczesną procedurą: mikropolaryzacją mózgu, czyli tDCS (przezczaszkową stymulacją prądem stałym, ang. transcranial direct current stimulation). Terapia polega na systematycznej stymulacji mózgu prądem o niskim natężeniu poprzez nałożenie na głowę specjalnego czepka z elektrodami. Procedura jest bezbolesna i nieinwazyjna, wciąż jest w fazie badania – naukowcy nie poznali jeszcze wszystkich możliwości tDCS. Metoda ta jest coraz częściej stosowana w przypadku różnych stanów psychiatrycznych, neurorehabilitacji i terapii zaburzeń poznawczych.

tDCS (przezczaszkowa stymulacja prądem stałym, inaczej mikropolaryzacja mózgu) może być wykorzystywana w takich problemach zdrowotnych jak:
Mikropolaryzacja mózgu tDCS w Bydgoszczy.
Mikropolaryzacja mózgu - jak działa?

Mikropolaryzacja mózgu to metoda zalecana przez wiodące instytucje medyczne i coraz częściej wykorzystywana ze względu na swoją nieinwazyjność i łatwość użycia. TDCS działa poprzez modulację aktywności neuronalnej, co ma prowadzić do zmian w neuroplastyczności. Poprzez zmianę pobudliwości neuronów, tDCS może wpływać na różne funkcje poznawcze, emocjonalne i motoryczne, w zależności od obszaru mózgu poddanego stymulacji. Wybór rodzaju stymulacji i miejsca umieszczenia elektrod w tDCS zależy od celu terapii.

Mikropolaryzacja mózgu tDCS w Bydgoszczy.
Mikropolaryzacja mózgu tDCS w Bydgoszczy.

Mikropolaryzacja mózgu - ADHD

Leczenie ADHD wymaga zindywidualizowanego podejścia, które uwzględnia specyficzne potrzeby i objawy każdej osoby. Mikropolaryzacja mózgu może być częścią kompleksowego planu leczenia. Jej stosowanie wymaga od neuropsychologa specjalistycznej wiedzy. Czasami by terapia była optymalna konieczne jest wykonanie dodatkowych badań, takich jak QEEG.
Wyniki obecnych badań naukowych pozwalają optymistycznie spojrzeć na wykorzystanie mikropolaryzacji w łagodzeniu zaburzeń uwagi, pamięci operacyjnej i impulsywności, które występują w ADHD. Najczęściej poddawane stymulacji tDCS u osób z ADHD obszary mózgu to grzbietowo-boczna kora przedczołowa – zarówno prawa, jak i lewa. Poza tym często badane są takie okolice, jak kora nadoczodołowa oraz prawy dolny zakręt czołowy.
Wybór tych lokalizacji wynika z założeń teoretycznych oraz wyników badań eksperymentalnych. To właśnie obszary czołowe związane są w największej mierze z naszą zdolnością do koncentracji uwagi, kontroli impulsów, czy pamięcią roboczą. 
Terapia tDCS - Sooma Bydgoszcz.

Terapia tDCS łagodzi symptomy depresji poprzez precyzyjne modulowanie aktywności kory mózgowej. Aplikacja delikatnego, stałego prądu skutkuje zmianami w pobudliwości neuronów. Efekty te są zależne od kierunku przepływu prądu, w leczeniu depresji korzysta się ze stymulacji anodowej. Ten rodzaj stymulacji jest ukierunkowany na zwiększenie aktywności neuronalnej w lewej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej. Jest to obszar mózgu często niedostatecznie aktywny u osób cierpiących na depresję. Stymulacja anodowa w tym specyficznym regionie ma na celu ożywienie jego działania, co przekłada się na redukcję symptomów depresyjnych. Pobudzenie kory mózgu w tym obszarze może przyczyniać się do poprawy nastroju, ale również wzrostu sprawności funkcji poznawczych takich jak uwaga, czy pamięć. Więcej o terapii tDSC w leczeniu depresji przeczytaj tutaj.

Rejestracja

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym personelem recepcji.

790 219 220

Godziny pracy
Centrum Propsyche

  • poniedziałek 8.00 - 21.30
  • wtorek - piątek 8.00 - 20.00
  • sobota - niedziela nieczynne

W Propsyche, w jednym ośrodku pomoc świadczą: psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci

Bardzo często leczenie psychiatryczne opiera się na działaniach wielotorowych np.: braniu leków, psychoterapii, psychoedukacji, a w przypadku młodzieży także socjoterapii. W Propsyche dostępne są wszystkie wymienione formy pomocy. Co więcej specjaliści ściśle współpracują ze sobą, konsultują się, dzięki czemu terapia jest spójna i może być w razie potrzeby szybko modyfikowana.

Najczęściej zadawane pytania

Tworzymy plan opieki uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta. W tym miejscu odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości pacjentów oraz opiekunów, którzy rozważają rozpoczęcie terapii tDCS w Bydgoszczy.

tDCS to zazwyczaj niewielkie urządzenie. Nowoczesne aparaty mieszczą się w dłoni, a elektrody wpinane są w wygodny czepek na głowę. 

Efekty terapii tDCS mogą zależeć od indywidualnych cech pacjenta, takich jak nasilenie epizodu depresyjnego, a także od jednoczesnego stosowania leków przeciwdepresyjnych. Niektórzy pacjenci mogą zauważyć znaczną poprawę już po tygodniu terapii, ale w większości przypadków odpowiedź na leczenie pojawia się po kilku tygodniach. Poziom odpowiedzi jest powiązany z liczbą sesji, czasem trwania każdej sesji i poziomem prądu stosowanym podczas terapii​​.

W odniesieniu do długoterminowego utrzymania efektów terapeutycznych, badanie Valiengo et al. (2013) obejmujące 24-tygodniowy okres obserwacji po dwutygodniowym ostrym leczeniu tDCS i następnie leczeniu podtrzymującym, wykazało, że średni czas utrzymywania się odpowiedzi wynosił 117 tygodni. W innym badaniu, Aparicio et al. (2019) stwierdzili, że intensywne leczenie podtrzymujące po trzech tygodniach ostrego leczenia tDCS znacząco zmniejsza tendencję do nawrotów, szczególnie u pacjentów z cięższą postacią choroby i opornością na leczenie. Średni czas utrzymywania się odpowiedzi w ich badaniu wynosił 175 tygodni​​.
 
Aby skutecznie przeciwdziałać nawrotom depresji w kontekście terapii tDCS, ważne jest również podejmowanie działań mających na celu zmianę stylu życia oraz pracę nad umiejętnościami radzenia sobie ze stresem i emocjami. Zmiana stylu życia może obejmować takie aspekty jak regularna aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, odpowiednia ilość snu, unikanie substancji psychoaktywnych oraz rozwijanie zdrowych nawyków, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne.
 
Dodatkowo, techniki radzenia sobie ze stresem, psychoterapia poznawczo-behawioralna lub psychodynamiczna, mindfulness, techniki relaksacyjne, czy też rozwijanie odpowiednich sposobów radzenia sobie z emocjami, mogą znacznie przyczynić się do zmniejszenia ryzyka nawrotów depresji. Wspieranie dobrych relacji społecznych i budowanie wsparcia wśród rodziny i przyjaciół również odgrywa ważną rolę. Jest to ważne, ponieważ terapia tDCS, choć skuteczna, jest jedynie jednym z elementów kompleksowego podejścia do leczenia depresji, które powinno obejmować zarówno medyczne, jak i psychospołeczne aspekty zdrowia.

Mikorpolaryzacji nie zaleca się jej osobom posiadających wszczepione stymulatory serca, ponieważ, mimo że nie stwierdzono negatywnego wpływu słabego prądu na urządzenie, wymagana jest dodatkowa ostrożność. Także pacjenci z metalowymi implantami w obrębie czaszki mogą być narażeni na ryzyko, ze względu na potencjalne uszkodzenie tkanki mózgowej; jednak obecność metalu poza obszarem głowy, jak np. implanty dentystyczne, nie wyklucza stosowania tDCS. Dodatkowo, osoby z aktywnymi zmianami skórnymi w miejscu przylegania elektrod powinny unikać terapii tDCS, aby nie pogorszyć stanu skóry.

Cennik terapii tDCS w Bydgoszcz

  • Kwalifikacja do terapii tDCS | 20 - 30 min 150 zł
  • Terapia tDCS | jedno użycie | 45 min 100 - 150 zł

    Plan leczenia w początkowej fazie terapii zakłada od 10 do 20 sesji stymulacji.

Skorzystaj z naszej wiedzy

Poniższe artykuły napisane zostały dla Twojego zdrowia i rozwoju przez specjalistów Propsyche