Budowanie więzi z dzieckiem

16-tygodniowy program profilaktyczny dla rodziców małych dzieci

Co to znaczy „bezpieczna więź”?

Bezpieczny styl przywiązania

Dzieci, które stworzyły z opiekunem bezpieczną więź traktują go jak bezpieczną bazę, z której wyruszają, aby eksplorować świat, ale do której mogą wrócić, w razie gdy poczują dyskomfort: są zmęczone lub głodne, przestraszą się czegoś, zbiją sobie kolano albo zgubią ulubioną zabawkę. Dzieci bezpiecznie przywiązane reagują pewnym stresem na separację od opiekuna, cieszą się gdy on wraca. Najczęściej preferują jednego rodzica, ale nie jest to regułą, niemowlęta są w stanie stworzyć bliskie więzi z więcej niż jedną osobą. Dzieci stają się ufnie przywiązane, gdy ich podstawowy opiekun rozpoznaje, kiedy potrzebują ochrony i pocieszenia, a kiedy wsparcia i zachęty do działania i eksplorowania świata.

Wierzymy, że możliwe jest zbudowanie bezpiecznego przywiązania w różnych sytuacjach życiowych, ponieważ we wspólnej pracy wykorzystujemy autentyczne pragnienie opiekunów, którzy chcą dla swoich dzieci jak najlepiej.

Jakie korzyści dają spotkania?

Wiedza i trening

 • Dowiesz się jak powstaje i rozwija się więź między dzieckiem, a opiekunem.
 • Nauczysz się lepiej odczytywać potrzeby dziecka i odpowiednio reagować na nie.
 • Przyjrzysz się reakcjom i uczuciom, które pojawiają się u Ciebie w relacji z dzieckiem.
 • Przyjrzysz się emocjom związanym z doświadczeniami z własnego dzieciństwa.
 • Dowiesz się, jak w prosty i naturalny sposób wzmocnić więź z dzieckiem.
 • Popracujesz nad swoimi kompetencjami społecznymi.

Dlaczego warto budować więź z dzieckiem?

Korzyści na całe życie

Bezpieczne przywiązanie w dzieciństwie ma wpływ na całe późniejsze życie: dorastanie i dorosłość. Osoby, które z rodzicami tworzyły ufne przywiązanie:

 • ufają ludziom, których kochają,
 • nawiązują silne relacje przyjacielskie i miłosne,
 • lepiej rozumieją swoje emocje,
 • znają swoje mocne strony,
 • mają wyższe poczucie własnej wartości,
 • doświadczają zadowolenia w relacji z rodzicami/opiekunami,
 • szybciej uspokajają się po stresujących wydarzeniach,
 • potrafią być bardziej asertywne i wyznaczać bezpieczne granice.

Do kogo skierowana jest propozycja wczesnej interwencji więzi?

Wczesna interwencja więzi rodzinnych wzmacniająca przywiązanie skierowana jest do matek i ojców chcących budować bezpieczne przywiązanie z dzieckiem. Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci do końca 4 roku życia. Są sytuacje, w których lęk, poczucie winy, obniżony nastrój, niechęć lub kryzys zakłócają proces kształtowania się bezpiecznego przywiązania, w takich przypadkach stosuje się wczesną interwencję więzi rodzinnych. Małe dzieci przechodzą od jednej potrzeby do drugiej niezapowiedzianie i bardzo często, i zdarza się, że umyka to uwadze opiekuna. 

Bezpieczna więź

Jak wygląda proponowany cykl spotkań?

Całościowa interwencja więzi rodzinnych składa się z 12-16 cotygodniowych spotkań i ma kilka etapów:

1 ETAP – Spotkanie konsultacyjne z psychologiem, na którym zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad i określony kierunek interwencji. To spotkanie odbywa się tylko z rodzicem, na pozostałych jest rodzic i dziecko.

2 ETAP  – Przeprowadzenie przez psychologa obserwacji relacji rodzic-dziecko.

3 ETAP – Praca nad więzią.

 • Spotkania skierowane na kształtowanie bezpiecznego przywiązania.
 • Omówienie nagrań wykonywanych przez rodzica podczas spędzania czasu z dzieckiem w warunkach domowych.

4 ETAP – Zakończenie interwencji, udzielenie rodzicowi/opiekunowi dalszych wskazówek.

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny

+48 790 219 220