Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2024 r. do naszego ośrodka wprowadzono zarządzenie, w sprawie przyjecia procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadaniu informacji o krzywdzeniu maloletnich. Treść dokumentu wkrótce zostanie umieszczona na stronie internetowej ośrodka.