Nerwica

Jakie są objawy nerwicy (zaburzeń lękowych)? – Jakie zaburzenia lękowe są wyróżniane? – Jakie są przyczyny nerwicy? – Jak się leczy nerwicę?

Nerwica, czyli zaburzenia lękowe

Specjalistyczna pomoc dla dorosłych w Bydgoszczy

Nerwica jest problemem natury psychicznej, ale jej objawy mogą mieć także charakter somatyczny. Jeśli więc odczuwasz długotrwały lęk, napięcie lub takie objawy jak np.: bóle głowy, żołądka, kręgosłupa, zawroty głowy, kołatanie serca, problemy ze snem, których przyczyny są trudno uchwytne dla lekarzy, być może cierpisz na zaburzenia nerwicowe zwane również neurozami, które obecnie się określa mianem zaburzeń lękowych.

Zaburzenia nerwicowe są szeroką grupą zaburzeń psychicznych charakteryzujących się występowaniem silnych lęków lub obaw, które wpływają na funkcjonowanie jednostki, przykładowe rodzajów zaburzeń nerwicowych to:
Leczenie nerwicy Bydgoszcz.
Nerwica - przyczyny

Nerwica pojawia się najczęściej wtedy, gdy osoba podatna na tego typu zaburzenie przez dłuższy czas będzie funkcjonowała w stresowej sytuacji, wymagającej działań przekraczających jej możliwości lub sprzecznych z jej predyspozycjami. Źródłem zaburzeń lękowych mogą być nieuświadomione konflikty wewnętrzne danej osoby, sprzeczności między potrzebami, pragnieniami pacjenta a normami społecznymi lub obowiązkami, które wziął na siebie. Inne możliwe przyczyny to trauma, problemy z dzieciństwa. 

Leczenie nerwicy Bydgoszcz.
Leczenie nerwicy Bydgoszcz.

Nerwice - leczenie

W przypadku nerwic, czyli zaburzeń lękowych najczęściej stosuje się psychoterapię (np. terapię wspierającą lub wglądową) i farmakoterapię, a także techniki relaksacyjne i psychoedukację. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, gdy połączy się te metody. Psychoterapia pozwala także na zapobieganie nawrotom nerwicy.

Rejestracja

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym personelem recepcji.

790 219 220

Godziny pracy
Centrum Propsyche

 • poniedziałek 8.00 - 21.30
 • wtorek - piątek 8.00 - 20.00
 • sobota - niedziela nieczynne

W Propsyche, w jednym ośrodku pomoc świadczą: psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci

Bardzo często leczenie psychiatryczne opiera się na działaniach wielotorowych np.: braniu leków, psychoterapii, psychoedukacji, a w przypadku młodzieży także socjoterapii. W Propsyche dostępne są wszystkie wymienione formy pomocy. Co więcej specjaliści ściśle współpracują ze sobą, konsultują się, dzięki czemu terapia jest spójna i może być w razie potrzeby szybko modyfikowana.

Najczęściej zadawane pytania

Tworzymy plan opieki uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta. W tym miejscu odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości osób zmagających się z nerwicą.

Nerwica to przede wszystkim lęk (w postaci GAD, fobii, ataków paniki, itd.), choć nie zawsze uświadomiony, towarzyszą mu także takie objawy somatyczne jak np.: 
 • napięciowe bóle głowy,
 • bóle kręgosłupa,
 • bóle żołądka,
 • problemy z przełykaniem,
 • zawroty głowy,
 • napady drgawkowe przypominające padaczkę,
 • zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych,
 • zaburzenia seksualne, 
 • problemy z czuciem,
 • i wiele innych.
Objawy te mogą być także skutkiem poważnych chorób, dlatego lekarz specjalista po przeprowadzeniu odpowiednich badań stwierdza, czy widzi przyczynę tych objawów, a jeśli tak, to co może nią być. Jeśli chodzi o pacjentów z nerwicą wizyty u kolejnych lekarzy specjalistów i wykonywanie wielu badań nie daje odpowiedzi na pytania związane z pochodzeniem objawów. W przypadku takich osób wyniki badań są prawidłowe, a objawy mogą być niespecyficznie, zmieniać swoją formę. 
Nerwica może wywoływać także objawy poznawcze: zaburzenia koncentracji, natrętne myśli, problemy z pamięcią oraz zaburzenia takie jak: zanik odczuwania przyjemności (anhedonia), poirytowanie, ciągle podwyższone napięcie, przygnębienie, apatię, labilność emocjonalną. 

Objawy nerwicy wystąpić mogą w każdym wieku, najczęściej diagnozuje się ją u osób w wieku 25-45 lat.

Tak, zaburzenia nerwicowe występują także u dzieci, choć mogą się one objawiać nieco inaczej niż u dorosłych, przez co bywają trudniejsze do zdiagnozowania. 

Zaburzenia nerwicowe mogą być leczone przez różnych specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego, głównie przez: psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów. 
Czas trwania terapii zaburzeń nerwicowych jest bardzo różny. Zależy od takich czynników jak: rodzaj i nasilenie zaburzenia, indywidualne cechy pacjenta, zaangażowanie w terapię, zastosowana metoda lub metody leczenia, wsparcie najbliższych itd.

Skorzystaj z naszej wiedzy

Poniższe artykuły napisane zostały dla Twojego zdrowia i rozwoju przez specjalistów Propsyche
Zaburzenie osobowości borderline - objawy i leczenie, zaburzenia emocjonalne.
Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia
Paweł Kamiński

Borderline – zaburzenia emocjonalne w zaburzeniu osobowości

Zaburzenie osobowości borderline to nierzadko skrajne wahania nastroju, nagłe i nieprzewidywalne wybuchy złości i gniewu, strach przed porzuceniem i obawa przez zbytnią bliskością, skłonność do autodestrukcji, groźby i próby samobójcze, dojmujące uczucie pustki. Zaburzenie to, określane jest także w skrócie jako BPD (ang. borderline personality disorder), osobowość pograniczna lub zaburzenie z pogranicza. Diagnozuje

Czytaj więcej »