Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

Psychoterapia i konsultacje

Seksuolog Bydgoszcz

Oferowana psychoterapia i pomoc psychologiczna skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży, które:

 • doświadczają długotrwałego, niesłabnącego napięcia psychicznego;
 • zmagają się z zaburzeniami emocjonalnym (zaburzenia lękowe, depresyjne);
 • mają trudności w zaadaptowaniu się do zmian w życiu osobistym i pracy;
 • zauważają ograniczoną zdolność kontrolowania własnych myśli, emocji, zachowania;
 • doświadczają szeroko rozumianych trudności w relacjach z innymi ludźmi (m.in. w związkach partnerskich, małżeństwie);
 • znajdują się w kryzysie w związku z wydarzeniami życiowymi (np. utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, zdrada);chcą uporządkować swoje życie psychiczne;
 • przeżywają szeroko rozumiany dyskomfort psychiczny związany z własnymi potrzebami seksualnymi, mają trudności w zaakceptowaniu siebie, swojej płciowości lub orientacji seksualnej;
 • utracili motywację do pracy, czują się wypaleni zawodowo, mają problemy egzystencjalne;
 • zmagają się z takimi trudnościami jak choroby psychiczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia adaptacyjne;
 • korzystają z leczenia psychiatrycznego i poszukują dodatkowo niefarmakologicznych metod leczenia;
 • a także którzy nie potrafią nazwać tego, co przeżywają i chcą porozmawiać o tym z psychologiem.

Psycholog dla młodzieży!

Pomagamy młodzieży radzić sobie także z takimi trudnościami psychicznymi jak:
 • lęk i depresja;
 • fobia szkolna, brak pewności siebie, nieśmiałość;
 • problemy w kontrolowaniu emocji i/lub własnego zachowania;
 • trudności w relacjach grupowych i rodzinnych;
 • problemowe używanie substancji psychoaktywnych;
 • nieradzenie sobie ze stresem;
 • trudności przeżywane w sferze seksualności;
 • zahamowanie społeczne;
 • niekontrolowane korzystanie z komputera, telefonu komórkowego itp.;
 • zaburzenia zachowania;
 • kryzysy życiowe, w tym przeżywane w związku z sytuacją rodzinną i szkolną;
 • problemy emocjonalne związane z okresem dojrzewania, w tym z seksualnością człowieka.

Psychoterapia i pomoc psychologiczna

W wielu przypadkach pomoc psychologiczna może okazać się niezbędna w radzeniu sobie z narastającymi trudnościami. Samodzielne wyjście z depresji, pogodzenie się ze stratą bliskiej osoby, czy przezwyciężenie uciążliwych lęków może okazać się niemożliwe do osiągnięcia. W tych najtrudniejszych momentach, kiedy czujemy bezradność i rozczarowanie, rozmowa z psychoterapeutą pozwala z innej perspektywy spojrzeć na problem, z którym się zmagamy. Podczas terapii niezwykle istotne jest nastawienie pacjenta – jego determinacja i zaangażowanie pozwolą w znacznym stopniu przyspieszyć powrót do pełni sił.

Doświadczony psychoterapeuta z należną bezstronnością oraz bez wzbudzania w pacjencie poczucia winy wysłucha jego obaw związanych z poszukiwaniem skutecznych sposobów na rozliczenie się z przeszłością i dążeniem do życia pozbawionego lęku, frustracjami zaburzeniami na tle osobowościowym lub związanymi ze sferą seksualną, które do tej pory uniemożliwiały normalne, codzienne funkcjonowanie.

Poprzez profesjonalną wiedzę i relację z psychoterapeutą opartą na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu, powrót do utraconej stabilizacji życiowej okazuje się znacznie łatwiejszy.

Gdy pomoc psychoterapeuty jest niezbędna

Jeśli tutaj zaglądasz i czytasz te słowa, zapewne zgodzisz się, że niekiedy podejmowane przez nas próby samodzielnego radzenia sobie z problemami nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Bez motywacji oraz odpowiedniego wsparcia popartego specjalistyczną wiedzą, powrót do zdrowia psychicznego może potrwać znacznie dłużej lub okazać się niemożliwy.

W celu dobrania najodpowiedniejszej formy terapii konieczne będzie rozpoznanie podłoża problemów, z którymi się zmagasz. Nie bez znaczenia jest również determinacja i chęć wprowadzenia znaczących zmian do niesatysfakcjonującej Cię sfery życia. Podejście pacjenta do zaproponowanych rozwiązań oraz wiara w powodzenie leczenia mają ogromne znaczenie. Ponadto, im szybciej zdecydujesz się na indywidualną psychoterapię oraz systematyczna pracę, tym łatwiej będzie Ci dokonać dobrych dla Ciebie zmian w życiu oraz otworzyć się na pomoc psychoterapeuty.

Psychoterapia szansą na życie bez lęku

W PROPSYCHE w Bydgoszczy prowadzimy psychoterapię indywidualną. Jest to droga, dzięki której możesz poradzić sobie ze swoimi codziennymi przeszkodami, ale i opowiedzieć o tych, które w Twojej ocenie mają zbyt duży wpływ na Twoje życie.

Print Friendly, PDF & Email