Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Psychoterapia i pomoc psychologiczna skierowana jest do osób dorosłych, które:

 • doświadczają długotrwałego, niesłabnącego napięcia psychicznego;
 • zmagają się z zaburzeniami emocjonalnym (zaburzenia lękowe, depresyjne);
 • mają trudności w zaadaptowaniu się do zmian w życiu osobistym i pracy;
 • zauważają ograniczoną zdolność kontrolowania własnych myśli, emocji, zachowania;
 • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi (m.in. w związkach, małżeństwie);
 • znajdują się w kryzysie w związku z wydarzeniami życiowymi (np. utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, zdrada); chcą uporządkować swoje życie psychiczne;
 • przeżywają dyskomfort psychiczny związany z własnymi potrzebami seksualnymi, mają trudności w zaakceptowaniu siebie, swojej płciowości lub orientacji seksualnej;
 • utracili motywację do pracy, czują się wypaleni zawodowo, mają problemy egzystencjalne;
 • zmagają się z takimi trudnościami jak choroby psychiczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia adaptacyjne;
 • korzystają z psychiatry / leczenia psychiatrycznego i poszukują niefarmakologicznych metod leczenia;
 • a także którzy nie potrafią nazwać tego, co przeżywają i chcą porozmawiać o tym z psychologiem.

Młodzieży pomagamy radzić sobie także z takimi trudnościami psychicznymi jak:

 • lęk i depresja;
 • fobia szkolna, brak pewności siebie, nieśmiałość;
 • problemy w kontrolowaniu emocji i/lub własnego zachowania;
 • trudności w relacjach grupowych i rodzinnych;
 • problemowe używanie substancji psychoaktywnych;
 • uzależnienie od komputera, telefonu itp. (terapia uzależnień);
 • nieradzenie sobie ze stresem;
 • trudności przeżywane w sferze seksualności (również pomoc seksuologa);
 • zahamowanie społeczne;
 • niekontrolowane korzystanie z komputera, telefonu komórkowego itp.;
 • zaburzenia zachowania;
 • kryzysy życiowe, w tym przeżywane w związku z sytuacją rodzinną i szkolną;
 • problemy emocjonalne związane z okresem dojrzewania, w tym z seksualnością człowieka.

Pomagamy młodzieży radzić sobie także z takimi trudnościami psychicznymi jak:

 • lęk i depresja;
 • fobia szkolna, brak pewności siebie, nieśmiałość;
 • problemy w kontrolowaniu emocji i/lub własnego zachowania;
 • trudności w relacjach grupowych i rodzinnych;
 • problemowe używanie substancji psychoaktywnych;
 • nieradzenie sobie ze stresem;
 • trudności przeżywane w sferze seksualności;
 • zahamowanie społeczne;
 • niekontrolowane korzystanie z komputera, telefonu komórkowego itp.;
 • zaburzenia zachowania;
 • kryzysy życiowe, w tym przeżywane w związku z sytuacją rodzinną i szkolną;
 • problemy emocjonalne związane z okresem dojrzewania, w tym z seksualnością człowieka.

Czym jest pomoc psychologiczna, a czym psychoterapia?

Pomoc psychologiczna

Ten rodzaj pracy opiera się na poradnictwie psychologicznym i psychoedukacji – psycholog zachęca do rozmowy i skupia się na redukcji trudności w psychicznym radzeniu sobie z aktualnymi problemami życiowymi oraz na adaptacji do określonej sytuacji. W odróżnieniu od psychoterapii, psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne nie mają na celu trwałej zmiany osobowości. Intensywność i długość sesji zależy od indywidualnych potrzeb klienta i oceny terapeuty. W ramach konsultacji psychologicznych świadczymy również pomoc psychoseksuologiczną, skierowaną do osób, doznających trudności związanych z aktywnością seksualną, własnymi potrzebami seksualnymi, tożsamością płciową oraz orientacją seksualną.

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym

Standardowo sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 – 50 minut. W zależności od natury zgłaszanych przez pacjenta trudności, psychoterapeuta proponuje mniej lub bardziej intensywną pracę terapeutyczną. Zanim jednak terapeuta rozpocznie z pacjentem właściwą pracę psychoterapeutyczną, pierwsze 2-3 spotkania poświęca się na zebranie wywiadu, poznanie pacjenta i ocenę jego potrzeb. Na tej podstawie psychoterapeuta proponuje rodzaj dalszej pracy oraz jej intensywność.

Psychoterapia jest formą pracy terapeutycznej, której celem jest poprawa zdrowia psychicznego pacjenta, opiera się na pogłębionej pracy i wykorzystuje techniki klaryfikacji, konfrontacji oraz interpretacji. To, co wyróżnia psychoterapię psychodynamiczną na tle innych metod pracy psychoterapeutycznych to założenie, że część naszego funkcjonowania psychicznego nie jest świadoma, a co z tego wynika poprawa funkcjonowania lub jego zmiana nie jest możliwa, opierając się wyłącznie na pracy z uwzględnieniem dotychczas uświadomionych problemów, emocji, czy ogólniej – treści psychicznych. Poprawa zdrowia psychicznego pacjenta/tki odbywa się m.in. dzięki uświadomieniu sobie mechanizmów funkcjonowania psychicznego, które dotychczas pozostawały nieuświadomione, a które miały aktywny wpływ na jakość życia pacjenta/tki, a następnie ich przepracowaniu w relacji terapeutycznej. Psychoterapia prowadzi do trwałej zmiany osobowości.

Przeczytaj więcej o psychoterapii psychodynamicznej na blogu pro-psyche.pl (kliknij).

Psychoterapeuta, psycholog, gdy nie dajesz już rady…

W wielu przypadkach pomoc psychologiczna może okazać się niezbędna w radzeniu sobie z narastającymi trudnościami. Samodzielne wyjście z depresji, pogodzenie się ze stratą bliskiej osoby, czy przezwyciężenie uciążliwych lęków może okazać się niemożliwe do osiągnięcia. W tych najtrudniejszych momentach, kiedy czujemy bezradność i rozczarowanie, rozmowa z psychoterapeutą pozwala z innej perspektywy spojrzeć na problem, z którym się zmagamy. Podczas terapii niezwykle istotne jest nastawienie pacjenta – jego determinacja i zaangażowanie pozwolą w znacznym stopniu przyspieszyć powrót do pełni sił.

Doświadczony psychoterapeuta z należną bezstronnością oraz bez wzbudzania w pacjencie poczucia winy wysłucha jego obaw związanych z poszukiwaniem skutecznych sposobów na rozliczenie się z przeszłością i dążeniem do życia pozbawionego lęku, frustracjami zaburzeniami na tle osobowościowym lub związanymi ze sferą seksualną, które do tej pory uniemożliwiały normalne, codzienne funkcjonowanie.

Psycholog, seksuolog i psychoterapeuta – terapia przez internet

Gdy pomoc psychoterapeuty jest niezbędna

Jeśli tutaj zaglądasz i czytasz te słowa, zapewne zgodzisz się, że niekiedy podejmowane przez nas próby samodzielnego radzenia sobie z problemami nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Bez motywacji oraz odpowiedniego wsparcia popartego specjalistyczną wiedzą, powrót do zdrowia psychicznego może potrwać znacznie dłużej lub okazać się niemożliwy.

W celu dobrania najodpowiedniejszej formy terapii konieczne będzie rozpoznanie podłoża problemów, z którymi się zmagasz. Nie bez znaczenia jest również determinacja i chęć wprowadzenia znaczących zmian do niesatysfakcjonującej Cię sfery życia. Podejście pacjenta do zaproponowanych rozwiązań oraz wiara w powodzenie leczenia mają ogromne znaczenie. Ponadto, im szybciej zdecydujesz się na indywidualną psychoterapię oraz systematyczna pracę, tym łatwiej będzie Ci dokonać dobrych dla Ciebie zmian w życiu oraz otworzyć się na pomoc psychoterapeuty.

Psychoterapia szansą na życie bez lęku

W PROPSYCHE w Bydgoszczy prowadzimy psychoterapię indywidualną. Jest to droga, dzięki której możesz poradzić sobie ze swoimi codziennymi przeszkodami, ale i opowiedzieć o tych, które w Twojej ocenie mają zbyt duży wpływ na Twoje życie.

Poprzez profesjonalną wiedzę i relację z psychoterapeutą opartą na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu, powrót do utraconej stabilizacji życiowej okazuje się znacznie łatwiejszy.

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny

+48 790 219 220