fbpx
ul. Stawowa 26/3u, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl Numer telefonu znajdziesz w zakładce Kontakt.

Psychoterapia i konsultacje

Oferowana psychoterapia i pomoc psychologiczna skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży, które:

 • doświadczają długotrwałego, niesłabnącego napięcia psychicznego;
 • zmagają się z zaburzeniami emocjonalnym (zaburzenia lękowe, depresyjne);
 • mają trudności w zaadaptowaniu się do zmian w życiu osobistym i pracy;
 • zauważają ograniczoną zdolność kontrolowania własnych myśli, emocji, zachowania;
 • doświadczają szeroko rozumianych trudności w relacjach z innymi ludźmi (m.in. w związkach partnerskich, małżeństwie);
 • znajdują się w kryzysie w związku z wydarzeniami życiowymi (np. utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, zdrada);chcą uporządkować swoje życie psychiczne;
 • przeżywają szeroko rozumiany dyskomfort psychiczny związany z własnymi potrzebami seksualnymi, mają trudności w zaakceptowaniu siebie, swojej płciowości lub orientacji seksualnej;
 • utracili motywację do pracy, czują się wypaleni zawodowo, mają problemy egzystencjalne;
 • zmagają się z takimi trudnościami jak choroby psychiczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia adaptacyjne;
 • korzystają z leczenia psychiatrycznego i poszukują dodatkowo niefarmakologicznych metod leczenia;
 • a także którzy nie potrafią nazwać tego, co przeżywają i chcą porozmawiać o tym z psychologiem.
Pomagamy młodzieży radzić sobie także z takimi trudnościami psychicznymi jak:
 • lęk i depresja;
 • fobia szkolna, brak pewności siebie, nieśmiałość;
 • problemy w kontrolowaniu emocji i/lub własnego zachowania;
 • trudności w relacjach grupowych i rodzinnych;
 • problemowe używanie substancji psychoaktywnych;
 • nieradzenie sobie ze stresem;
 • trudności przeżywane w sferze seksualności;
 • zahamowanie społeczne;
 • niekontrolowane korzystanie z komputera, telefonu komórkowego itp.;
 • zaburzenia zachowania;
 • kryzysy życiowe, w tym przeżywane w związku z sytuacją rodzinną i szkolną;
 • problemy emocjonalne związane z okresem dojrzewania, w tym z seksualnością człowieka.
Print Friendly, PDF & Email