Polecamy Państwa uwadze bezpłatne warsztaty psychologiczne dla rodziców dzieci i młodzieży w różnym wieku, które organizowane są w najbliższym czasie w Toruniu. Wydarzenie organizowane jest pod nazwą Warsztaty dla rodziców „Przestrzeń dla relacji”. Prowadzony przez nas warsztat dla rodziców dotyczyć będzie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, którego celem będzie przybliżenie rodzicom podstawowych informacji w tym obszarze oraz przekazanie uczestnikom wielu cenny wskazówek wychowawczych w obszarze edukacji seksualnej.

Tytuł warsztatu: Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży – o czym rodzic powinien wiedzieć?

DLA KOGO:  rodzice dzieci w różnym wieku

PROWADZI: mgr Łukasz Warchoł, psycholog

Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch częściach (2 x 2h), z których pierwsza dotyczyć będzie dzieci przez okresem dojrzewania, natomiast druga dzieci i młodzieży starszej. Celem warsztatu jest przekazanie rodzicom podstawowej wiedzy o seksualności dzieci i młodzieży. Oprócz przygotowanej prezentacji dotyczącej wybranych aspektów rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, która stanowić będzie pewien punkt wyjścia podczas naszego spotkania, rodzice uczestniczący w warsztacie będą mieli okazję zadawać dowolne pytania  związane z tematem warsztatu. Ostateczny kształt warsztatu zależy od jego  uczestników.

Warsztaty trwają 4 godziny, podczas  których:

  • poznasz praktyczne wskazówki na temat reagowania na zachowania dzieci i młodzieży,
  • dowiesz się jak rozmawiać ze swoimi dziećmi na temat seksualności człowieka,
  • będziesz mieć okazję zadać pytania związane z tematem warsztatów.

Więcej informacji na temat całego wydarzenia (m.in. o zapisach i innych ciekawych warsztatach dla rodziców) znaleźć można na stronie internetowej: http://kamienica-inicjatyw.pl/warsztaty-dla-rodzicow-przestrzen-dla-relacji/