Rozwój seksualny człowieka – warsztaty

Rozwój seksualny człowieka – warsztaty

W imieniu Fundacji DOBROSTAN zapraszamy w dniach 8-10 listopada 2018 r. do udziału w konferencji: wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego lub innych instytucjach wspierających rodziny z problemem alkoholowym.

Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na stronie http://fundacjadobrostan.org/. 

Konferencja jest bezpłatna, a organizatorzy zapewniają uczestnikom nocleg i wyżywienie, jest finansowana ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

W trakcie konferencji psycholog mgr Łukasz Warchoł wygłosi wykład nt. „Rozwój psychoseksualny człowieka – wyzwania w pracy z młodzieżą”, a także poprowadzi dwa warsztaty z zakresu pracy z młodzieżą w grupie socjoterapeutycznej. Streszczenie wykładu prezentujemy poniżej.

W okresie dojrzewania szeroko rozumiana seksualność człowieka staje się jednym z głównych motorów rozwoju psychicznego. Dojrzewanie psychoseksualne bywa jednak dla nastolatków procesem intensywnym i niełatwym, który może wzmagać nastoletnią depresyjność, lęk i przyczyniać się do pogorszenia ogólnej zdolności do emocjonalnego radzenia sobie. W związku z powyższym seksualność młodzieży powinna stanowić szczególny obszar zainteresowania praktyków, którzy podejmują się pracy z młodzieżą – pedagogów, psychologów, wychowawców, socjoterapeutów czy psychoterapeutów. 

https://pro-psyche.pl/biseksualnosc-poszukiwanie-tozsamosci-pomiedzy-hetero-i-homoseksualnoscia/

Rozumienie rozwoju psychoseksualnego młodzieży nie jest łatwe, a praca z trudnościami w tym obszarze może wydawać się jeszcze trudniejsza. Po części dzieje się tak, ponieważ współcześnie rozwój psychoseksualny młodzieży staje się coraz bardziej „powikłany” przez dynamiczne przemiany społeczne. Coraz częściej mierzymy się z trudnym do przełożenia na praktykę teoretycznym wielogłosem w odpowiedzi na pytanie o to, co powinno nas niepokoić, a co jest nadal przejawem zdrowego rozwoju. Co więcej, jest to obszar naznaczony swoistym tabu i w szczególny sposób kontrolowany przez wiedzę i światopogląd opiekunów, co może przekładać się na dodatkowe trudności.

Celem wykładu jest próba uporządkowania wybranych zagadnień związanych z rozwojem psychoseksualnym młodzieży w świetle najnowszych badań i w odniesieniu do wyzwań przed którymi staje praktyk na co dzień podejmujący różnego rodzaju oddziaływania profilaktyczne i terapeutyczne względem młodzieży.

O prowadzonej w PROPSYCHE terapii, oferowanej pomocy psychologicznej i konsultacjach przeczytasz tutaj.

Podziel się: