Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

Czym jest psychologia sportu? Kim jest psycholog sportu?

Psycholog sportu – kim jest i czym się zajmuje?

Znaczenie roli psychiki podkreśla australijska legenda pływacka Elka Graham, która stwierdziła, że „podczas treningów każdy skupia się w 90 procentach na stronie fizycznej, a w 10 procentach na psychicznej, podczas gdy w trakcie zawodów to umysł rządzi w 90 procentach, bo na poziomie mistrzowskim fizycznie niewiele nas różni”.

Dzisiejszy sport wymaga od zawodników przygotowania w czterech sferach: fizycznej, taktycznej, technicznej i psychologicznej. Różnice w poziomie wytrenowania w pierwszych trzech obszarach wśród startujących sportowców są minimalne i o zwycięstwie bardzo często decyduje przygotowanie mentalne. 

Świadomi sportowcy, mistrzowie w swoim fachu podkreślają znaczenie psychiki w osiągnięciu sukcesu. Jednak nie wszyscy mają pewność jak dokładnie rozwijać umiejętności mentalne oraz umysłową stronę treningu i rywalizacji. I tu z pomocą przychodzi psycholog sportu. Chociaż wciąż bardzo powszechne jest myślenie, że z usług psychologa sportu korzysta się tylko w sytuacjach trudnych, aby wyciągnąć zawodnika z dołka. Mając na względzie, że jest potrzebny wyłącznie osobom z problemami natury psychicznej. Natomiast w dużej mierze psycholog sportu pracuje nad tym, by zmaksymalizować potencjał danego zawodnika i uczynić go jeszcze lepszym w swoim fachu.

Kim jest psycholog sportu?

Przede wszystkim psychologiem sportu może być tylko osoba, która ukończyła studia psychologiczne oraz poszerzyła swoją wiedzę na studiach podyplomowych z tego zakresu. Psychologia sportu jest dziedziną, która czerpie wiedzę (różnego rodzaju teorie, zasady i techniki) z psychologii ogólnej oraz innych dziedzin psychologii (np. z psychologii pracy lub biznesu). Wykorzystuje je w celu poprawy osiągnięć oraz rozwoju osobistego osób uprawiających ćwiczenia fizyczne i sport. Osoby praktykujące ten zawód skupiają się wokół trzech głównych zadań: badań, edukacji i praktyki. Można więc stwierdzić, że są to osoby, które studiują psychologiczne aspekty sportu (badania) i nauczają sportowców, trenerów, rodziców, czy działaczy (zadania związane z edukacją). W zakresie zastosowania wiedzy w praktyce zajmują się oni diagnozą i interwencją w obszarze problemów psychologicznych wynikających z uprawiania sportu, jak również wyposażenia sportowców w takie umiejętności psychologiczne, które pomogą im w optymalizacji własnego potencjału.

Print Friendly, PDF & Email