Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

Cennik

Pomoc psychologiczna i psychoterapia dla osób indywidualnych:

 • konsultacja psychologiczna, psychoseksuologiczna indywidualna – 120 zł / 50 min.
 • konsultacje przed rozpoczęciem psychoterapii – 120 zł / 50 min.
 • sesja psychoterapii indywidualnej – 120 zł / 50 min.
 • pierwszorazowa wizyta u lek. med. Katarzyny Łachut, spec. psychiatry, lekarska lub psychoterapeutyczna – 250 zł / 50-60 min, kolejne psychoterapeutyczne wg powyższego cennika.
 • konsultacja z psychologiem sportu – 120 zł / 50 min

Pomoc psychologiczna i psychoterapia dla par i rodzin:

 • konsultacja psychologiczna, psychoseksuologiczna pary – 180-200 zł / 70-90 min.*
 • sesja psychoterapii pary – 150-200 zł / 50-90 min.*
 • konsultacja psychologiczna rodziny – 200 zł / 80-90 min.
 • sesja psychoterapii rodzinnej – 180 zł / 80-90 min.

* w zależności od specjalisty i rodzaju oraz intensywności pracy.


Konsultacja lekarska psychiatryczna:

 • wizyta diagnostyczna – 250 zł / 50-60 min.
 • wizyta kontrolna – 180 zł / 25-30 min.

Diagnoza psychologiczna/psychoseksuologiczna:

 • spotkanie diagnostyczne do przygotowania opinii psychologicznej (konsultacje, wywiad) 50 min – 100-120 zł
 • spotkanie diagnostyczne (przeprowadzenie testów psychologicznych) – koszt testu/licencji wg cennika wydawcy + 50-200 zł / badanie (w zależności od zakresu badania)

Diagnoza neuropsychologiczna:

 • badanie neuropsychologiczne – 250-300 zł / 90-120 min
 • opinia do badania – 50-100 zł

Długość, częstotliwość i liczba sesji diagnostycznych ustalane są indywidualnie w zależności od celu diagnozy/opinii oraz potrzeb osoby badanej. Ostateczny koszt przygotowania opinii psychologicznej ustalany jest na pierwszej konsultacji.


 Warsztaty i szkolenia:

 • wycena indywidualna, prosimy o kontakt mailowy

Fees for psychological services in English can be found here.

Print Friendly, PDF & Email