ul. Stawowa 26/3u, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 601 790 779