Logopeda Bydgoszcz

Logopeda dla dzieci

Diagnoza i terapia logopedyczna dla dzieci

Dbamy o rozwój mowy 

Za mało słów, za krótkie zdania, niewyraźne głoski? – jeśli zastanawiasz się, czy językowy rozwój Twojego dziecka przebiega prawidłowo rozważ wizytę u logopedy. Specjalista w Propsyche posłucha, jak mówi Twoje dziecko i zaproponuje dalsze działania (o ile będą potrzebne). Logopeda może zasugerować np. badanie słuchu, by rodzice mieli pewność, że problemy z mową nie są wynikiem np. niedosłuchu. Specjalista zaplanuje także terapię i poinstruuje rodziców, jak i co ćwiczyć z maluchem. 

Logopedla dla dzieci od 2 roku życia w Bydgoszczy - Propsyche Centrum Medyczne.

Metody pracy logopedycznej z dziećmi

Terapia dopasowana do potrzeb 

W naszym ośrodku proponujemy szereg metod wspomagających prawidłowy rozwój mowy małych pacjentów. Techniki te kształtują właściwą wymowę i zachęcają dziecko do komunikacji, wśród nich są:
 • metoda dotyku i czucia skórnego,
 • metoda wzrokowa,
 • ćwiczenia autokontroli słuchowej,
 • ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej,
 • metoda przekształceń artykulacyjnych,
 • ćwiczenia artykulacyjne, 
 • ćwiczenia kształcące słuch fonemowy,
 • metoda wyjaśniania położenia narządów mowy,
 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy,
 • doskonalenie kontroli oddechu,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia logorytmiczne.

Kto może skorzystać?

Dzieci, które ukończyły drugi rok życia

Z pomocy logopedy powinny korzystać dzieci:
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • błędami w wymowie, takimi jak: sygmatyzm (seplenienie – wadliwa wymowa głosek szżcz), rotacyzm (wada ta polega na wadliwej artykulacji głoski “r”).

Terapia dla dzieci

Nauka dla opiekuna 

Praca nad rozwojem mowy u dzieci, ta nie tylko praca z dziećmi, ale także z ich opiekunami. Logopeda ćwiczy z maluchami i żeby utrwalić efekty tych ćwiczeń, pokazuje rodzicom w jaki sposób mogą pracować z dziećmi w domu. Specjalista instruuje opiekunów jak wykonać odpowiednie ćwiczenia lub masaże, doradza także, jak często je robić i ile czasu na nie poświęcić. 

Terapia logopedyczna, to nie tylko praca nad aparatem mowy i prawidłową artykulacją. Ćwiczenia logopedyczne mogą być również okazją do dobrej zabawy i pogłębiania relacji z rodzicami. Śmieszne miny, który często towarzyszą terapii, rozbawią i dziecko, i dorosłego. Wspólne wykonywanie ćwiczeń np. z piórkiem lub balonami może przynieść wszystkim dużo radości.

Logopeda dla dzieci w Bydgoszczy

Co powinno skłonić rodziców do wizyty u logopedy?

Problemy wymagające konsultacji ze specjalistą

Wizyta u logopedy może być wskazana, jeśli rodzice lub opiekunowie zauważają niepokojące objawy lub zachowania u swojego dziecka związane z mową lub komunikacją. Konsultacja z logopedą jest pożądana, gdy występują np.:

 • opóźnienie w rozwoju mowy (dziecko nie osiąga ustalonych kamieni milowych w rozwoju mowy, na przykład, nie zaczyna mówić pojedynczymi słowami w wieku około 12-18 miesięcy, nie tworzy zdań w wieku około 2-3 lat), 
 • trudności w wymawianiu dźwięków (maluch ma trudności w poprawnym wymawianiu dźwięków mowy lub literek nieadekwatne do jego wieku),
 • mowa dziecka jest trudna do zrozumienia dla innych osób poza rodzicami lub opiekunami,
 • trudności w wyrażaniu myśli i potrzeb werbalnie, co prowadzi do frustracji.

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny

+48 790 219 220