Diagnoza psychologiczna i psychoseksuologiczna

m. in. diagnoza transpłciowości | badania osobowości | testy inteligencji

Profesjonalna diagnoza

W przypadku zwrócenia się do psychologa lub psychoterapeuty o wsparcie, pomoc lub leczenie z konkretną trudnością natury psychicznej lub seksuologicznej, diagnoza przeprowadzana jest standardowo na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych. Jest to jednak diagnoza dla celów terapii i różni się nieco od tej przygotowywanej na potrzeby innych specjalistów (np. lekarza neurologa, chirurga), czy dla celów sądowych. W takich sytuacjach diagnoza trwa dłużej i zakończona jest wydaniem i omówieniem pisemnej opinii.

Najczęściej taka opinia bywa jednym z elementów kwalifikacji osoby zainteresowanej na dany typ leczenia (np. leczenie hormonalne), dokumentem na potrzeby procesu sądowego, czy poświadczeniem zdolności intelektualnych osoby lub predyspozycji zawodowych.

Oferujemy profesjonalną diagnozę psychologiczną i psychoseksuologiczną wymaganą dla celów opiniowania, orzecznictwa, diagnozy medycznej oraz kwalifikacji na zabiegi i/lub leczenie.

Szeroki zakres diagnozy

Wykonujemy diagnozy psychologiczne, których celem jest opisanie i wyjaśnienie funkcjonowania osoby m.in. w takich aspektach jak: 

  • osobowość,
  • zdolności intelektualnych,
  • stan zdrowia psychicznego i seksualnego,
  • rozwój psychoseksualny,
  • styl radzenia sobie ze stresem,
  • funkcjonowanie w relacjach i grupie,
  • nasilenie zaburzeń psychicznych, w tym
  • lękowych i depresyjnych,
  • kompetencje społeczne.

Powyższa lista stanowi jedynie kilka przykładów. W praktyce diagnoza psychologiczna zawiera informacje z kilku z wymienionych obszarów, w zależności od potrzeb diagnostycznych i przeznaczenia diagnozy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoza i opiniowanie dla osób transpłciowych

W przypadku, gdy diagnoza i testy wykonywane są na potrzeby zewnętrznej instytucji lub specjalisty (np. lekarz seksuolog, psychiatra, sąd), osoba badana otrzymuje pisemną opinię zawierającą swoje dane, opis wykorzystanych metod diagnostycznych oraz wnioski i zalecenia sformułowane przez psychologa lub zespół diagnostyczny, składający się z kilku specjalistów.

 

Diagnoza neuropsychologiczna

W procesie diagnostycznym wykorzystujemy zarówno metody oparte o dialog psychologiczny, jak i standaryzowane testy psychologiczne. Zakres diagnozy oraz czas jej trwania uzgadniane są na spotkaniu konsultacyjnym, które trwa zazwyczaj od godziny do półtorej godziny. Jest to czas dla specjalisty na zapoznanie się z bieżącą sytuacją i potrzebami pacjenta.

 

Rzetelna diagnoza

Zróżnicowane metody

W procesie diagnostycznym wykorzystujemy zarówno metody oparte o dialog psychologiczny, jak i standaryzowane testy psychologiczne. Zakres diagnozy oraz czas jej trwania uzgadniane są na spotkaniu konsultacyjnym, które trwa zazwyczaj od godziny do półtorej godziny. Jest to czas dla specjalisty na zapoznanie się z bieżącą sytuacją i potrzebami pacjenta.

 

Pisemna opinia

W przypadku, gdy diagnoza i testy wykonywane są na potrzeby zewnętrznej instytucji lub specjalisty (np. lekarz seksuolog, psychiatra, sąd), osoba badana otrzymuje pisemną opinię zawierającą swoje dane, opis wykorzystanych metod diagnostycznych oraz wnioski i zalecenia sformułowane przez psychologa lub zespół diagnostyczny, składający się z kilku specjalistów.

 

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny

+48 790 219 220