fbpx

Diagnoza psychologiczna i psychoseksuologiczna

m. in. diagnoza transseksualności | badania osobowości | testy inteligencji

Profesjonalna diagnoza

Oferujemy profesjonalną diagnozę psychologiczną i psychoseksuologiczną wymaganą dla celów opiniowania, orzecznictwa, diagnozy medycznej oraz kwalifikacji na zabiegi i/lub leczenie.

W przypadku zwrócenia się do psychologa lub psychoterapeuty o wsparcie, pomoc lub leczenie z konkretną trudnością natury psychicznej lub seksuologicznej, diagnoza przeprowadzana jest standardowo na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych. Jest to jednak diagnoza dla celów terapii i różni się nieco od tej przygotowywanej na potrzeby innych specjalistów (np. lekarza neurologa, chirurga), czy dla celów sądowych. W takich sytuacjach diagnoza trwa dłużej i zakończona jest wydaniem i omówieniem pisemnej opinii.

Najczęściej taka opinia bywa jednym z elementów kwalifikacji osoby zainteresowanej na dany typ leczenia (np. leczenie hormonalne), dokumentem na potrzeby procesu sądowego, czy poświadczeniem zdolności intelektualnych osoby lub predyspozycji zawodowych.

Szeroki zakres diagnozy

Wykonujemy diagnozy psychologiczne, których celem jest opisanie i wyjaśnienie funkcjonowania osoby m.in. w takich aspektach jak: 

  • osobowość,
  • zdolności intelektualnych,
  • stan zdrowia psychicznego i seksualnego,
  • rozwój psychoseksualny,
  • styl radzenia sobie ze stresem,
  • funkcjonowanie w relacjach i grupie,
  • nasilenie zaburzeń psychicznych, w tym lękowych i depresyjnych,
  • kompetencje społeczne.

Powyższa lista stanowi jedynie kilka przykładów. W praktyce diagnoza psychologiczna zawiera informacje z kilku z wymienionych obszarów, w zależności od potrzeb diagnostycznych i przeznaczenia diagnozy.

neuropsycholog

Diagnoza neuropsychologiczna

Szczególnym typem diagnozy psychologicznej jest diagnoza neuropsychologiczna. Jej zadaniem jest określenie, czy odczuwane przez osobę trudności poznawcze, m.in. z pamięcią, uwagą, myśleniem, są stanem obiektywnym, wymagającym rehabilitacji lub skierowanie do neurologa, czy być może jest to subiektywne poczucie związane ze stanem psychicznym, np. niezdiagnozowaną depresją. Więcej o diagnozie neuropsychologicznej przeczytasz tutaj.

Diagnoza i opiniowanie dla osób transseksualnych

Jako ośrodek specjalizujący się w obszarze diagnozy i terapii seksuologicznej, przygotowujemy opinie psychoseksuologiczne dla osób transseksualnych ubiegających się o rozpoczęcie terapii hormonalnej, podjęcie leczenia chirurgicznego, czy na potrzeby sądowej korekty wpisu o płci metrykalnej. W praktyce taka opinia jest jedną z dwóch wymaganych przez sądy. Drugą opinią seksuologiczną jest opinia lekarska. Więcej o diagnozie osób transseksualnej w naszym ośrodku przeczytaj tutaj.

Rzetelna diagnoza

Zróżnicowane metody

W procesie diagnostycznym wykorzystujemy zarówno metody oparte o dialog psychologiczny, jak i standaryzowane testy psychologiczne. Zakres diagnozy oraz czas jej trwania uzgadniane są na spotkaniu konsultacyjnym, które trwa zazwyczaj od godziny do półtorej godziny. Jest to czas dla specjalisty na zapoznanie się z bieżącą sytuacją i potrzebami pacjenta.

 

Pisemna opinia

W przypadku, gdy diagnoza i testy wykonywane są na potrzeby zewnętrznej instytucji lub specjalisty (np. lekarz seksuolog, psychiatra, sąd), osoba badana otrzymuje pisemną opinię zawierającą swoje dane, opis wykorzystanych metod diagnostycznych oraz wnioski i zalecenia sformułowane przez psychologa lub zespół diagnostyczny, składający się z kilku specjalistów.

Skontaktuj się ze specjalistą

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny
+48 790 219 220

mgr Hanna Bartosz

mgr Hanna Bartosz

psycholog, psychoterapeuta, psychoseksuolog

psychoterapia, pomoc psychologiczna
i seksuologiczna dla dorosłych i młodzieży, diagnoza psychologiczna

mgr Łukasz Warchoł

mgr Łukasz Warchoł

psycholog, neuropsycholog

psychoterapia, pomoc psychologiczna
i seksuologiczna indywidualna i dla par, diagnoza psychologiczna