kontakt@pro-psyche.pl Numer telefonu do wybranego specjalisty znajdziesz w zakładce Kontakt.

Diagnoza psychologiczna i psychoseksuologiczna

Oferujemy profesjonalną diagnozę psychologiczną i psychoseksuologiczną wymaganą dla celów opinioniowania, orzecznictwa, diagnozy medycznej oraz kwalifikacji na zabiegi i/lub leczenie.

W przypadku zwrócenia się do psychologa lub psychoterapeuty o wsparcie, pomoc lub leczenie z konkretną trudnością natury psychicznej lub seksuologicznej, diagnoza przeprowadzana na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych jest pierwszym z etapów terapii. Niekiedy jednak, diagnoza psychologiczna przeprowadzana jest na potrzeby poświadczenia stanu zdrowia osoby i/lub oceny predyspozycji, zdolności, czy funkcjonowania z przeznaczeniem dla osób trzecich (np. lekarz). Wówczas proces diagnostyczny kończy wydanie opinii psychologicznej. W praktyce taka opinia bywa jednym z elementów kwalifikacji osoby zainteresowanej na dany typ leczenia (np. leczenie hormonalne), dokumentem na potrzeby procesu sądowego, czy poświadczeniem zdolności intelektualnych osoby lub predyspozycji zawodowych.

Wykonujemy diagnozy psychologiczne, których celem jest opisanie i wyjaśnienie funkcjonowania osoby m.in. w takich aspektach jak:

  • osobowość,
  • zdolności intelektualnych,
  • stan zdrowia psychicznego i seksualnego,
  • styl radzenia sobie ze stresem,
  • funkcjonowanie w relacjach i grupie,
  • nasilenie zaburzeń psychicznych, w tym lękowych i depresyjnych,
  • kompetencje społeczne.

Powyższa lista stanowi jedynie kilka przykładów. W praktyce diagnoza psychologiczna zawiera informacje z kilku z wymienionych obszarów, w zależności od potrzeb diagnostycznych i przeznaczenia diagnozy.

Szczególnym typem diagnozy psychologicznej jest diagnoza neuropsychologiczna, o której przeczytasz tutaj.

W procesie diagnostycznym wykorzystujemy zarówno metody oparte o dialog psychologiczny, jak i standaryzowane testy psychologiczne. Zakres diagnozy oraz czas jej trwania uzgadniane są na spotkaniu konsultacyjnym, które trwa zazwyczaj od godziny do półtorej. Jest to czas dla specjalisty na zapoznanie się z bieżącą sytuacją i potrzebami pacjenta.

W przypadku, gdy diagnoza i testy wykonywane są na potrzeby zewnętrznej instytucji lub specjalisty (np. lekarz seksuolog, psychiatra, sąd), osoba badana otrzymuje pisemną opinię zawierającą swoje dane, opis wykorzystanych metod diagnostycznych oraz wnioski i zalecenia sformułowane przez psychologa lub zespół diagnostyczny, składający się z kilku specjalistów.

Skontaktuj i umów się na badanie:

mgr Łukasz Warchoł, psycholog, psychoterapeuta
(kom. 601 790 779)

mgr Hanna Bartosz, psycholog, psychoterapeuta
(kom.  500 232 832)

Print Friendly, PDF & Email