Standardy etyczne

Jakimi wartościami się kierujemy?

Poznaj nasze standardy pracy

W naszej pracy kierujemy się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zobowiązuje nas to m.in. do bezwzględnego zachowania tajemnicy zawodowej.

Tajemnica zawodowa w naszej pracy obowiązuje nas już od momentu podjęcia pierwszego kontaktu, np. telefonu lub maila z prośbą o ustalenie terminu konsultacji. Obowiązuje nas zachowanie poufności wszystkich informacji, które pozyskujemy w trakcie kontaktu z pacjentami. Dotyczy to także faktu korzystania z naszych usług. Nie jest możliwe, aby ktokolwiek pozyskał informacje na temat uczęszczania lub nieuczęszczania przez daną osobą na terapię lub korzystania z innych usług psychologicznych świadczonych przez nas zespólTajemnica może być uchylona, na prośbę pacjenta lub (jeśli to możliwe) po wcześniejszym poinformowaniu pacjenta, wówczas gdy istnieje niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem jego życia lub życia czy zdrowia innych osób.

Ważne jest dla nas także, aby nasi klienci i pacjenci mieli poczucie, że w trakcie korzystania z naszych usług samodzielnie podejmują decyzje w zakresie posiadanego światopoglądu i wyznawanych wartości. Nie narzucamy własnego systemu przekonań i wartości, jak również szanujemy prawo pacjenta do posiadania odmiennych przekonań. Naszym obowiązkiem jest zachować światopoglądową neutralność i pracować z poszanowaniem wartości i poglądów naszych pacjentów.

Standardy etyczne opisane w przytoczonych kodeksach zobowiązują nas także do nieustannego korzystania z superwizji w naszej pracy, jak również do współpracy z innymi specjalistami w celu dbania o jakość prowadzonych procesów terapeutycznych i minimalizowania ryzyka popełniania błędów. Stale rozwijamy swoje umiejętności zawodowe, poszerzamy wiedzę, a także dbamy o swoją kondycję psychiczną i zdrowie fizyczne, aby zapewnić pacjentom jak najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Jeśli potrzebują Państwo dokładniejszej informacji na temat standardów etycznych, którymi kierujemy się w naszej pracy, prosimy o kontakt lub omówienie tego tematu z nami podczas spotkania. Zachęcamy też do ewentualnej lektury pełnej treści kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksu etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.