Terapia rodzin

kompleksowa praca z rodziną

Systemowa terapia rodzin, czyli rodzina u psychoterapeuty

Terapia systemowa rodzin skierowana jest dla rodzin, które:

  • doświadczają nasilających się konfliktów rodzinnych, w tym konfliktów międzypokoleniowych,
  • mają poczucie, że nie potrafią ze sobą rozmawiać i spędzać wspólnie czasu,
  • przeżywają trudności w związku ze zmianą w rodzinie wynikającą np. z pojawienia się dziecka, wyprowadzką dziecka z domu,
  • borykają się z trudnościami wychowawczymi np. z dorastającym nastolatkiem,
  • doświadczyły traumatycznej sytuacji, jak śmierć członka rodziny, wypadek, rozwód, utrata zdrowia czy pracy,
  • zmagają się ze zmianą w funkcjonowaniu rodziny w związku z chorobą lub niepełnosprawnością,
  • przeżywają trudności z adaptacją do nowych warunków życia np. po dłuższym pobycie za granicą.

Rodzina to wyjątkowy system

niekiedy mała zmiana w nim wprowadzona w przemyślany i bezpieczny sposób może przełożyć się na wielkie zmiany we wszystkich jej członkach.

Psychoterapia systemowa (psychoterapia rodzin, psychoterapia rodzinna) skierowana jest do rodzin, które doświadczają różnego rodzaju zmian i trudności. Rodzinę postrzega się tu jako system, w której każdy z członków oddziałuje na siebie wzajemnie. Zatem zmiana u jednej osoby wiąże się ze zmianą w całym systemie rodzinnym. Dlatego na spotkania zapraszana jest nie tylko osoba, która zmaga się z pewnymi trudnościami, ale także jej bliscy. W sesjach mogą uczestniczyć wszyscy domownicy. Rodzice, dzieci, dziadkowe. Podczas konsultacja terapeuta ustala z rodziną jej potrzeby i wspólnie podejmowana jest decyzja na temat tego, kto powinien uczestniczyć w terapii rodzinnej – czy jedynie rodzice z dziećmi, czy także inne osoby.

 

Kluczową kwestią dla powodzenia terapii jest gotowość rodziny do dokonania zmiany.

Terapia rodzinna

może skutecznie i trwale poprawić jakość życia wszystkich jej członków, uczy komunikacji i budowania relacji w rodzinie

Jak przebiega terapia rodzinna?

Podczas spotkań, członkowie rodziny wspólnie przyglądają się wzajemnym relacjom, sposobie funkcjonowania w różnych obszarach życia, wyrażaniu emocji i potrzeb, realizowania ważnych dla siebie wartości (np. praca, wspólnie spędzony czas). Zadaniem terapeuty jest umożliwić rodzinie pracę nad problemem w taki sposób, aby każda osoba mogła przedstawić swój punkt widzenia. Uzyskanie informacji od wszystkich członków rodziny jest kluczowe do określenia, co stanowi ich problemem. Pozwala to na wzajemne wysłuchanie, zrozumienie i uzyskanie wsparcia w doświadczanej trudności. Tym samym wzmacniają się więzi między bliskimi przy jednoczesnych zachowaniu ich autonomii. To stanowi podstawę do budowania siły rodziny z dbałością o rozwój każdego jej członka.

Terapia rodzinna to rozwój wszystkich członków rodziny

Systemowa terapia rodzin pomaga członkom rodziny nauczyć się nowego, skutecznego sposobu wyrażania swoich potrzeb i uczuć, czyli komunikowania się z wzajemnym szacunkiem. Ponadto terapeuta podczas spotkań zaprasza rodzinę do przyjrzenia się, jakie role mają poszczególni jej członkowie – jak je realizują i czy są one dla nich satysfakcjonujące. Wspólnie odkrywa się historię rodziny, poznaje się jej więzi z rodziną pochodzenia, wzorce z niej wyniesione oraz opowieści czy mity, które są obecne w każdej rodzinne. W czasie terapii bardzo ważne jest także poznanie i omówienie sposobów, z jakich rodzina korzystała dotychczas, by poradzić sobie z trudnościami. Często okazuje się, że rodzina posiada bardzo wiele zasobów, z których uczy się korzystać w użyteczny dla siebie sposób. Takie doświadczenie wielokrotnie wystarcza do poprawy relacji, wzmocnienia więzi i zwiększenia poczucia zrozumienia w rodzinie.

 

Terapia rodzinna

pozwala rozwinąć się nie tylko rodzinie jako systemowi, ale także poszczególnym jej członkom

Nasz zespół

Skontaktuj się ze specjalistą