fbpx

Terapia rodzin

kompleksowa praca z rodziną

Systemowa terapia rodzin, czyli rodzina u psychoterapeuty

Terapia systemowa rodzin skierowana jest dla rodzin, które:

  • doświadczają nasilających się konfliktów rodzinnych, w tym konfliktów międzypokoleniowych,
  • mają poczucie, że nie potrafią ze sobą rozmawiać i spędzać wspólnie czasu,
  • przeżywają trudności w związku ze zmianą w rodzinie wynikającą np. z pojawienia się dziecka, wyprowadzką dziecka z domu,
  • borykają się z trudnościami wychowawczymi np. z dorastającym nastolatkiem,
  • doświadczyły traumatycznej sytuacji, jak śmierć członka rodziny, wypadek, rozwód, utrata zdrowia czy pracy,
  • zmagają się ze zmianą w funkcjonowaniu rodziny w związku z chorobą lub niepełnosprawnością,
  • przeżywają trudności z adaptacją do nowych warunków życia np. po dłuższym pobycie za granicą.

Rodzina to wyjątkowy system

niekiedy mała zmiana w nim wprowadzona w przemyślany i bezpieczny sposób może przełożyć się na wielkie zmiany we wszystkich jej członkach.

Psychoterapia systemowa (psychoterapia rodzin, psychoterapia rodzinna) skierowana jest do rodzin, które doświadczają różnego rodzaju zmian i trudności. Rodzinę postrzega się tu jako system, w której każdy z członków oddziałuje na siebie wzajemnie. Zatem zmiana u jednej osoby wiąże się ze zmianą w całym systemie rodzinnym. Dlatego na spotkania zapraszana jest nie tylko osoba, która zmaga się z pewnymi trudnościami, ale także jej bliscy. W sesjach mogą uczestniczyć wszyscy domownicy. Rodzice, dzieci, dziadkowe. Podczas konsultacja terapeuta ustala z rodziną jej potrzeby i wspólnie podejmowana jest decyzja na temat tego, kto powinien uczestniczyć w terapii rodzinnej – czy jedynie rodzice z dziećmi, czy także inne osoby.

 

Kluczową kwestią dla powodzenia terapii jest gotowość rodziny do dokonania zmiany.

Terapia rodzinna

może skutecznie i trwale poprawić jakość życia wszystkich jej członków, uczy komunikacji i budowania relacji w rodzinie

Jak przebiega terapia rodzinna?

Podczas spotkań, członkowie rodziny wspólnie przyglądają się wzajemnym relacjom, sposobie funkcjonowania w różnych obszarach życia, wyrażaniu emocji i potrzeb, realizowania ważnych dla siebie wartości (np. praca, wspólnie spędzony czas). Zadaniem terapeuty jest umożliwić rodzinie pracę nad problemem w taki sposób, aby każda osoba mogła przedstawić swój punkt widzenia. Uzyskanie informacji od wszystkich członków rodziny jest kluczowe do określenia, co stanowi ich problemem. Pozwala to na wzajemne wysłuchanie, zrozumienie i uzyskanie wsparcia w doświadczanej trudności. Tym samym wzmacniają się więzi między bliskimi przy jednoczesnych zachowaniu ich autonomii. To stanowi podstawę do budowania siły rodziny z dbałością o rozwój każdego jej członka.

Terapia rodzinna to rozwój wszystkich członków rodziny

Systemowa terapia rodzin pomaga członkom rodziny nauczyć się nowego, skutecznego sposobu wyrażania swoich potrzeb i uczuć, czyli komunikowania się z wzajemnym szacunkiem. Ponadto terapeuta podczas spotkań zaprasza rodzinę do przyjrzenia się, jakie role mają poszczególni jej członkowie – jak je realizują i czy są one dla nich satysfakcjonujące. Wspólnie odkrywa się historię rodziny, poznaje się jej więzi z rodziną pochodzenia, wzorce z niej wyniesione oraz opowieści czy mity, które są obecne w każdej rodzinne. W czasie terapii bardzo ważne jest także poznanie i omówienie sposobów, z jakich rodzina korzystała dotychczas, by poradzić sobie z trudnościami. Często okazuje się, że rodzina posiada bardzo wiele zasobów, z których uczy się korzystać w użyteczny dla siebie sposób. Takie doświadczenie wielokrotnie wystarcza do poprawy relacji, wzmocnienia więzi i zwiększenia poczucia zrozumienia w rodzinie.

 

Terapia rodzinna

pozwala rozwinąć się nie tylko rodzinie jako systemowi, ale także poszczególnym jej członkom

Nasz zespół

Skontaktuj się ze specjalistą

mgr Karolina Szatkowska

mgr Karolina Szatkowska

psycholog, psychoterapeuta

psychoterapia, pomoc psychologiczna indywidualna, par i rodzin, poradnictwo i psychoedukacja dla osób chorych somatycznie