790 219 220 kontakt@pro-psyche.pl

Szkolenia i warsztaty

Profesjonalny rozwój zawodowy i osobisty

Nadchodzące

Szkolenia, na które możesz się zapisać

Neuronauka w pomocy psychologicznej i psychoterapii

ONLINE, 05.12.2020

Skorzystaj z możliwości

Szkolenia i wydarzenia

Szkolenia psychologiczne organizowane przez PROPSYCHE oraz współpracujące z nami placówki i poradnie, oferują możliwość rozwoju, a także uzupełnienie posiadanych przez psychologów, psychoterapeutów, socjoterapeutów umiejętności i kompetencji. Pozwalają one w sposób bardziej świadomy i efektywny realizować prowadzone przez siebie terapie. Kursy i warsztaty dedykowane są również rodzicom dorastającej młodzieży, a także osobom, którym brakuje wiary we własne możliwości i zmagającym się z długotrwałym stresem, presją otoczenia, które nie potrafią panować nad swoimi emocjami.

Tematyka organizowanych szkoleń w Bydgoszczy dopasowywana jest do zapotrzebowań oraz indywidualnego zapotrzebowania zainteresowanych osób oraz instytucji. Podczas spotkań niejednokrotnie poruszaliśmy zagadnienia związane z rozwojem seksualnym i psychoseksualnym dzieci oraz młodzieży, jak również dotyczące osób zmagających się z szeregiem niepokojących zachowań, uzależnieniami i zaburzeniami psychicznymi. 

Kursy psychologiczne w PROPSYCHE

Dzięki mnogości zagadnień wchodzących w zakres psychologii oraz pokrewnych jej nauk, wybór tematyki szkoleń i warsztatów daje wiele możliwości. Niezwykle istotne jest jednak ciągłe analizowanie potrzeb zgłaszających się do nas pacjentów, ich rodzin, a także specjalistów, którym zależy na nieustannym zgłębianiu psychiki i poznawaniu mechanizmów kierujących ludzkimi zachowaniami. Kursy psychologiczne pozwalają więc zdobyć nowe umiejętności, co jest szczególnie ważne w przypadku osób, których zawód wymaga poszerzenia, ale także usystematyzowania zdobytej do tej pory wiedzy. 

Szkolenia psychologiczne w Bydgoszczy – niezbędne informacje

Wszelkie informacje o szkoleniach pojawiają się w zakładce Szkolenia i wydarzenia. Na bieżąco omawiamy tematy, które zostaną poruszone, a także wyjaśniamy przebieg oraz charakter planowanych kursów, warsztatów lub wykładów. Swoją wiedzą dzielą się profesjonaliści – wśród prowadzących szkolenia można wymienić psychologów, seksuologów, psychiatrów. Każdy z nich posiada nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także bogatą praktykę zawodową, która poparta jest pełnymi uznania oraz zadowolonymi z efektów leczenia pacjentami.

Szkolenia w PROPSYCHE umożliwiają poznanie procesów wpływających na ludzką psychikę, przyczyn pojawiających się wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zaburzeń, np. na tle społecznym lub dotyczącym sfery seksualnej. Pozwalają także wykorzystać przekazaną przez specjalistów wiedzę do prawidłowego budowania relacji międzyludzkich, w pracy dydaktycznej lub w trakcie prowadzonych psychoterapii.