fbpx

Terapia par

profesjonalna pomoc psychologiczna dla par w kryzysie i poszukujących rozwoju

Psychoterapia par ma na celu przede wszystkim:

 • pomoc parze w rozpoznaniu źródeł konfliktu;
 • pomoc w konstruktywnym rozwiązaniu konfliktu;
 • poprawę wzajemnej komunikacji werbalnej (aby zapobiec dalszym nieporozumieniom) oraz niewerbalnej (aby łatwiej i bardziej jednoznacznie wyrażać uczucia);
 • pomoc partnerom w uświadomieniu sobie wzajemnych oczekiwań;
 • pomoc w podjęciu decyzji o kontynuowaniu związku lub rozstaniu się (uwaga: odpowiedzialność za tę decyzję leży wyłącznie po stronie małżonków/partnerów);
 • pomoc w określeniu zasad funkcjonowania związku, pełnienia ról.

Pracujemy ze związkami osób różnych wyznań, orientacji seksualnych, wartości, narodowości. Terapia par także w języku angielskim w Bydgoszczy. 

Skontaktuj się ze specjalistą

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny
+48 790 219 220

Trening komunikacji dla par

Praktyczne ćwiczenia dla zwiazków, poszukujących lepszej komunikacji
przeczytaj o warsztacie

Kiedy para powinna udać się na terapię?

Wskazania do terapii par:

 • kiedy oboje partnerzy dążą do poprawy relacji między sobą, lepszego porozumiewania się i skuteczniejszego rozwiązywania problemów;
 • kiedy partnerzy mający negatywne doświadczenia nieudanych związków swoich rodziców lub własnych poprzednich związków chcą zapobiec problemom lub rozwiązać te, które już istnieją;
 • kiedy partnerzy, obawiając się rozpadu związku, chcą zapobiec narastaniu trudności i zależy im na odbudowie związku;
 • kiedy partnerzy chcą jeszcze podjąć próbę porozumienia się, zanim podejmą ostateczną decyzję o rozwodzie lub separacji;
 • kiedy partnerzy już zdecydowani na rozstanie chcą zapobiec napięciom lub znaleźć rozwiązanie dla problemów już istniejących w ich relacji.

Czy na terapię jest za wcześnie?

Jeśli zadajesz sobie to pytanie i masz wątpliwości, to znaczy, że nie.

Terapeuta nie jest sędzią, ani ekspertem, który dzieli się własnym doświadczeniem, pouczając parę o tym, co jest właściwe, a co nie. 

Na koniec warto zaznaczyć, że bez względu, czy ostatecznie para podejmie terapię, czy też nie, rozważenie takiej ewentualności i udanie się na konsultację do specjalisty jest niewątpliwie sygnałem dla partnera lub partnerki, że relacja ta jest ważna i zależy nam na niej. Terapeuta nigdy za partnerów nie rozwiąże problemów, które pojawiają się między nimi, ale pomoże wybrać jedną z korzystniejszych dróg i może towarzyszyć parze jako swoisty przewodnik w drodze do celu, który para obierze. Ważne, by pamiętać, że rolą terapeuty nie jest wskazać, jak para ma funkcjonować – wg jakich zasad, do czego ma dążyć, co ma być dla niej ważne itp. 

Zadaniem terapeuty jest pomóc parze ustalić, co jest dla partnerów ważne i wesprzeć ją w świadomym rozeznaniu, jakie są konsekwencje ich zachowania dla nich samych oraz dla relacji. Choć terapeuta posiada teoretyczną wiedzę na temat funkcjonowania człowieka, korzystnych sposobów rozwiązywania konfliktów, czy dysponuje wiedzą na temat zdrowia i zaburzeń psychicznych, dzieli się nią zawsze w interesie partnerów i związku, uwzględniając indywidualne potrzeby partnerów i pary jako całości. Warto także, by para, rozpoczynając współpracę z terapeutą, podjęła z nim temat swoich oczekiwań w zakresie tego, w jakim sposób będzie wyglądała terapia.

Pracujemy z parami jednopłciowymi

Terapia par dla gejów, lesbijek, osób nieheteronormatywnych

Skontaktuj się ze specjalistą

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny
+48 790 219 220

mgr Karolina Szatkowska

mgr Karolina Szatkowska

psycholog, psychoterapeuta

psychoterapia, pomoc psychologiczna indywidualna, par i rodzin; w tym dla osób chorych somatycznie

mgr Łukasz Warchoł

mgr Łukasz Warchoł

psycholog, psychoterapeuta

psychoterapia, pomoc psychologiczna
i seksuologiczna indywidualna i dla par, diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna