Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220
szkolenie psychologiczne

Rozwój tożsamości seksualnej młodzieży (wykład i warsztaty)

Podczas konferencji organizowanej w dn. 4 – 6.11.2019 roku w Toruniu mgr Łukasz Warchoł, psycholog, psychoterapeuta PROPSYCHE przeprowadzi dla socjoterapeutów oraz trenerów grupowych blok szkoleniowy składający się z wykładu i warsztatów dotyczący rozwoju tożsamości seksualnej młodzieży. 

Link do strony konferencji: http://fundacjadobrostan.org/konferencja-torun-2019-listopad/

Informacje o warsztacie:

Wspieranie rozwoju tożsamości seksualnej młodzieży w grupie socjoterapeutycznej – metody pracy i potencjalne zagrożenia

Celem warsztatu jest zaprezentowanie wybranych metod pracy grupowej, które mogą posłużyć wspieraniu wśród młodzieży zdrowego rozwoju seksualnego. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach grupowych, które będą podstawą ich wykorzystania w pracy z grupą socjoterapeutyczną. Zaprezentowane ćwiczenia zostaną omówione pod kątem procesu grupowego oraz korzyści, jakie mogą przynieść grupie, ale także pod kątem  trudności mogących pojawić się podczas wykorzystania danego typu ćwiczenia.

Informacje o wykładzie:

Kształtowanie się tożsamości seksualnej nastolatków – możliwości wspierania rozwoju seksualnego młodzieży w grupie socjoterapeutycznej

Okres dojrzewania to czas intensywnego rozwoju seksualności i tożsamości człowieka. W tym okresie w sposób szczególny utrwalają się i kształtują wzorce funkcjonowania seksualnego, zarówno pod kątem tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, jak i roli płciowej. Proces dojrzewania płciowego już sam w sobie stanowi duże wyzwanie dla młodej osoby.
Dodatkowe trudności rozwojowe, czy to związane z zaburzonym funkcjonowaniem społeczno-emocjonalnym nastolatka, czy z warunkami środowiskowymi, mogą znacznie wzmagać ryzyko niepowodzeń rozwojowych w obszarze rozwoju psychoseksualnego. W grupie socjoterapeutycznej odpowiedzią na te zagrożenia powinny być świadome i
zaplanowane oddziaływania, a podstawą dla ich podjęcia jest zrozumienie dynamiki rozwoju psychoseksualnego w okresie adolescencji. Podczas wykładu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia rozwoju tożsamości płciowej i orientacji seksualnej w okresie dojrzewania oraz związane z tymi procesami wyzwania, przed którymi staje terapeuta w grupie socjoterapeutycznej.

warsztat szkolenie tożsamość psychoseksualna młodzieży


Informacje ze strony organizatora:

Fundacja DOBROSTAN zaprasza do udziału w konferencji wychowawców placówek wsparcia dziennego , świetlic socjoterapeutycznych, świetlic opiekuńczo wychowawczych, pedagogów, psychologów oraz pracowników klubów młodzieżowych.

Konferencja dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin problemem alkoholowym ma charakter ogólnopolski, jej celem jest:

 • Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.
 • Upowszechnianie standardów pracy socjoterapeutycznej.
 • Promowanie nowych i skutecznych metod pracy z dziećmi z grupy ryzyka.

W ciągu trzech dni trwania konferencji odbędzie się 9 godzin wykładów oraz 13 godzin zajęć warsztatowych. Uczestnicy będą mogli  poszerzyć wiedzę oraz udoskonalić dotychczasowy warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą  w obszarach tj:

 1. Funkcjonowania  dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.
 2. Pomocy psychologicznej dziecku z rodziny z problemem alkoholowym ze szczególnym uwzględnieniem:
  • zaburzeń kompulsywnych – w tym zaburzeń odżywiania, samouszkodzenia, nadmiernej kontroli,
  • zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci i młodzieży,
  • zaburzeń w obszarze złości i agresji w tym. zachowań prowokacyjnych,
  • psychosomatyki u dzieci i młodzieży,
  • budowania tożsamości seksualnej nastolatków,
 3. Pracy z rodzicem w świetlicy socjoterapeutycznej.
 4. Metod i technik pracy z grupą socjoterapeutyczną m.in.:
  • mindfulness w pracy z dziećmi,
  • focusing w pracy z młodzieżą

Uczestnicy będą mogli  wziąć udział w dwóch wybranych przez siebie tematycznych warsztatach szkoleniowych tj.

 1. „Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem  dzieci” – mgr Małgorzta Łuba
 2. „Wspieranie rozwoju tożsamości seksualnej młodzieży w grupie socjoterapeutycznej – metody pracy i potencjalne zagrożenia – mgr Łukasz Warchoł
 3. „Ciało – nie ciało. Praca z ciałem, a dysocjacja” – mgr Monika Wirżajtis
 4. Socjoterapia – praca z grupą w paradygmacie psychodynamicznym „ – mgr Anna Kaczmarska – Pająk
 5. „Focusing w pracy z młodzieżą” –mgr Piotr Wardawy
 6. „Zarządzanie uwagą w pracy z dzieckiem w oparciu o mindfulnes” – mgr Anna Mazuś

 

Print Friendly, PDF & Email