fbpx

Trening funkcji poznawczych

trening dla seniorów | rehabilitacja poznawcza po urazach

Trening funkcji poznawczych dla osób starszych i po urazach mózgu

 

Trening funkcji poznawczych oparty o zadania poznawcze wykonywane na komputerze jest od wielu lat jednym ze standardów w rehabilitacji i profilaktyce neuropsychologicznej. System treningu i rehabilitacji poznawczej REHACOM, który Państwu oferujemy jest z powodzeniem wykorzystywany w terapii m.in. w zakresie:

 • poprawy sprawności uwagi i pamięci osób starszych, w tym cierpiącymi na łagodne zaburzenia poznawcze,
 • rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazach mózgu (np. po wypadkach komunikacyjnych, wylewie), zmagających się z problemami w koncentracji i podzielności uwagi, pamięci słów lub obrazów.

Trening i rehabilitacja funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu REHACOM może być przeprowadzany w naszym ośrodku w Bydgoszczy lub w Twoim domu. W przypadku treningu w domu, dostarczamy całość niezbędnego oprogramowania oraz poprzez zdalną opiekę wykwalifikowanego psychologa monitorujemy i dostosowujemy parametry Twojego treningu w celu osiągania jak najlepszych efektów.

Zalety treningu domowego to, m.in.:

 • poprawa efektów rehabilitacji poprzez zachowanie
  ciągłości treningu,
 • praca w przyjaznych warunkach,
 • zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Odpowiednio ułożony i nadzorowany trening domowy stanowi doskonałe uzupełnienie wcześniejszych faz rehabilitacji, realnie zwiększa skuteczność terapii i satysfakcję pacjenta z poczynionych postępów.

Korzyści dla pacjentów

 • komfortowy i efektywny proces przywrócenia sprawności intelektualnej oraz poprawy komfortu życia,
 • łatwość obsługi za pomocą wielu dostępnych narzędzi sterujących,
 • ciekawy i przyjazny interfejs,
 • mechanizm utrzymujące mobilizację do pracy,
 • możliwość utrzymania ciągłości treningu na każdym etapie rehabilitacji,
 • możliwość prowadzenia treningu w warunkach domowych.

Nowoczesna diagnoza to skuteczniejsza rehabilitacja

W zależności od potrzeb, sytuacji pacjenta oraz wyników diagnozy neuropsychologicznej oferujemy kompleksowy program treningowo-rehabilitacyjny.

Treningi pamięci:

 • trening pamięci krótkotrwałej i operacyjnej,
 • trening pamięci słów i obrazów,
 • trening pamięci topologicznej, czyli zdolnośći do zapamiętywania położenia rzeczy w przestrzeni,
 • trening pamięci twarzy – koncentruje się na treningu rozpoznawania twarzy i dopasowania ich do imion i zawodów,
 • trening strategii zapamiętywania – proponuje i utrwala stosowanie strategii pamięciowych i dzięki temu wspiera proces zapamiętywania
  i odtwarzania informacji

Trening myślenia i funkcji wykonawczych:

 • usprawnienie logicznego myślenia (wnioskowania),
 • trening umiejętności arytmetycznych – wspiera klientów w treningu umiejętności arytmetycznych, które są niezbędne w realizacji codziennych
  zadań,
 • ćwiczenie funkcji wykonawczych związanych z codziennym funkcjonowaniem,
 • ćwiczenie codziennych sytuacji związanych z robieniem zakupów w sklepie.

 

Treningi uwagi:

 • trening czujności, czyli zdolności do chwilowego zwiększenia i utrzymania natężenia uwagi – trening koncentruje się na ćwiczeniu szybkości i dokładności reagowania na bodźce wzrokowe,
 • trening ukierunkowany na poprawę czasu
  i dokładności reakcji na bodźce wizualne i dźwiękowe,
 • trening podzielności uwagi,
 • trening poprawy koncentracji uwagi – koncentruje się na ćwiczeniu szybkości i dokładności reagowania na bodźce wzrokowe

Trening funkcji wzrokowo-przestrzenych:

 • trening percepcji przestrzennej (jedno- i dwuwymiarowej) w następujących aspektach: ocena pozycji i nachylenia, ocena zależności i kierunków
 • prezentowanych obiektów,
 • trening zdolności konstrukcyjnych oraz orientacji przestrzennej,
 • trening świadomości przestrzenneji uwagi.

Skuteczny trening funkcji poznawczych w Twoim domu

Trening i terapia neuropsychologiczna w 5 krokach

Ocena pacjenta

Terapeuta dokonuje oceny sprawności pacjenta. Wykonywane jest standardowe badanie neuropsychologiczne, badanie komputerowe z wykorzystaniem Wiedeńskiego Systemu Testów oraz ocena przy wykorzystaniu systemu REHACOM.

g

Dobór metod

Ponad 20 modułów treningowych – każdy zawiera kilkaset zadań o zróżnicowanych poziomach trudności – od bardzo prostych do bardzo trudnych. Mechanizm autoadaptacji utrzymuje odpowiedni poziom
motywacji i efektywność treningu!

Indywidualizacja

Terapeuta ma możliwość dopasowania każdego treningu do specyficznych wymagań konkretnego pacjenta (długość sesji, liczba zadań, szybkość pracy, informacja zwrotna, ect.). Moduły mogą być dopasowane do realnych warunków życia pacjenta oraz jego preferencji.

A

TRENINGI

Po zapoznaniu się z narzędziem pacjent realizuje trening w czasie od 5 do 60 minut. System monitoruje pacjenta podczas całej terapii. Łatwość obsługi systemu pozwala pracować pacjentowi samodzielnie. Wyniki, czasy reakcji i błędy są monitorowane – wpływają na trudność zadań.

Analiza wyników

Wszystkie wyniki są rejestrowane w systemie. Terapeuta analizuje wyniki, które są prezentowane w postaci indywidualnych raportów. Po określonej ilości sesji treningowych następuje ponowna ocena pacjenta i porównuje się rezultaty z wynikami początkowymi pacjenta.

 Oferta dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb każdego pacjenta i klienta! czas trwania, INTENSYWNOŚĆ i koszt planowane są indywidualnie.

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu

(+48) 790 219 220