Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

Trening mentalny dla sportowców – co to takiego?

Trening mentalny prowadzony przez psychologa sportu

Do głównych obszarów działalności psychologa sportu, z którymi pracuje wspólnie ze sportowcem to: praca nad zwiększeniem motywacji, budowanie pewności siebie, umiejętność regulacji nastroju, umiejętność radzenia sobie ze stresem czy też poprawianie zdolności koncentracji uwagi.

Z treningu mentalnego i współpracy z psychologiem sportu korzysta coraz więcej sportowców, a  pozytywne doświadczenia takich postaci jak Iga Świątek, Adam Małysz, Kamil Stoch, Łukasz Piszczek czy Robert Lewandowski wskazują na przełamywanie stereotypów dotyczących roli psychologa w osiąganiu sukcesu, podkreślając tym samym rolę treningu umysłu.

Obecnie podstawową metodą wykorzystywaną w sporcie przez psychologów jest tzw. trening mentalny. Nazywany jest inaczej wewnętrznym treningiem umysłowym lub treningiem umiejętności psychologicznych. Jest to trening psychiczny, którego głównymi cechami są systematyczność i długoterminowość. Wiąże się on z opracowywaniem planów i ich realizacji oraz z oceną jego przebiegu i efektów. Zadaniem treningu mentalnego jest doprowadzenie do adaptacji, która konieczna jest do sprawnego i szybkiego działania. Istnieje wiele modeli treningów umiejętności psychologicznych dla sportowców. Ten najbardziej bazowy, wskazuje na trzy fazy pracy ze sportowcem. Pierwszym etapem jest psychoedukacja, gdzie zawodnicy zapoznają się z różnymi umiejętnościami i obserwują jak mogą one wpływać na zachowanie oraz jak je rozwijać. Kolejna faza to nabywanie. Jest to trening konkretnych umiejętności. Ostatnią fazą jest praktyka, czyli ćwiczenie nabytych umiejętności tak, aby weszły one w nawyk.

Print Friendly, PDF & Email