Młodzież

Pomagamy młodzieży radzić sobie z takimi trudnościami psychicznymi jak:

 • lęk i depresja;
 • fobia szkolna, brak pewności siebie, nieśmiałość;
 • problemy w kontrolowaniu emocji i/lub własnego zachowania;
 • trudności w relacjach grupowych i rodzinnych;
 • problemowe używanie substancji psychoaktywnych;
 • nieradzenie sobie ze stresem;
 • trudności przeżywane w sferze seksualności;
 • zahamowanie społeczne;
 • niekontrolowane korzystanie z komputera, telefonu komórkowego itp.;
 • zaburzenia zachowania;
 • kryzysy życiowe, w tym przeżywane w związku z sytuacją rodzinną i szkolną;
 • problemy emocjonalne związane z okresem dojrzewania, w tym z seksualnością człowieka.

Oferujemy także poradnictwo i terapię psychoseksuologiczną. Pomoc psychoseksuologiczna skierowana do młodzieży może dotyczyć takich zagadnień jak:

 • szeroko rozumiany rozwój psychoseksualny, określenie tego, co jest zdrowe i korzystne dla rozwoju psychoseksualnego młodej osoby, a co powinno niepokoić zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i psychologiczną;
 • kształtowanie się tożsamości psychoseksualnej, poczucie bycia kobietą, mężczyzną, trudności w określeniu swojej płci;
 • problemy okresu dojrzewania;
 • nadmierne zainteresowanie seksualnością (np. pornografia, uzależnienie od cyberseksu), powodujące trudności w radzeniu sobie z innymi obszarami codziennego funkcjonowania;
 • niekontrolowana masturbacja, ekshibicjonizm, czy podglądanie;
 • trudności związane z orientacją seksualną, jej określeniem, wątpliwościami,
 • profesjonalna edukacja zdrowia seksualnego.

Jeśli jesteś rodzicem i masz obawy czy też wątpliwości związane z zachowaniem Twojego dziecka, martwisz się o zdrowie psychiczne lub seksualne swojej córki lub swojego syna, również możesz skorzystać z naszej oferty pomocy psychologicznej.

W zależności od indywidualnych potrzeb oferujemy młodzieży spotkania indywidualne w formie terapii krótkoterminowej, jak i długoterminowej oraz doraźne konsultacje psychologiczne i seksuologiczne. Forma pracy ustalana jest po wstępnych spotkaniach konsultacyjnych. Pracujemy z osobami od 12 roku życia. Terapia dzieci i młodzieży może odbywać się wyłącznie za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

Nasz gabinet jest przyjazny wszystkim osobom bez względu na wyznanie, tożsamość psychoseksualną czy naturę przeżywanych trudności.


[lptw_recentposts layout=”grid-medium” post_type=”post” link_target=”self” category_id=”12,36″ fluid_images=”true” height=”450″ featured_height=”450″ min_height=”0″ space_hor=”10″ space_ver=”10″ columns=”3″ order=”DESC” orderby=”date” posts_per_page=”3″ post_offset=”0″ reverse_post_order=”false” exclude_current_post=”false” color_scheme=”dark” override_colors=”false” background_color=”#4CAF50″ text_color=”#ffffff” excerpt_show=”true” excerpt_lenght=”25″ ignore_more_tag=”false” read_more_show=”true” read_more_inline=”true” read_more_content=”Czytaj dalej →” show_date_before_title=”false” show_date=”false” show_time=”false” show_time_before=”false” show_subtitle=”false” date_format=”d.m.Y” time_format=”H:i” no_thumbnails=”show”]

Artykuły na stronie dotyczą m.in. takich zagadnień jak: terapia młodzieży, psycholog dla młodzieży, zdrowie psychiczne młodzieży, psycholog dla młodzieży w Bydgoszczy, psycholog Bydgoszcz itp.