kontakt@pro-psyche.pl Numer telefonu do wybranego specjalisty znajdziesz w zakładce Kontakt.

Młodzież

Zachowania zachowania młodzieży, problemy emocjonalne, depresja, trudności interpersonalne młodzieży?

Pomagamy młodzieży radzić sobie z takimi trudnościami psychicznymi jak:

 • lęk i depresja;
 • fobia szkolna, brak pewności siebie, nieśmiałość;
 • problemy w kontrolowaniu emocji i/lub własnego zachowania;
 • trudności w relacjach grupowych i rodzinnych;
 • problemowe używanie substancji psychoaktywnych;
 • nieradzenie sobie ze stresem;
 • trudności przeżywane w sferze seksualności;
 • zahamowanie społeczne;
 • niekontrolowane korzystanie z komputera, telefonu komórkowego itp.;
 • zaburzenia zachowania;
 • kryzysy życiowe, w tym przeżywane w związku z sytuacją rodzinną i szkolną;
 • problemy emocjonalne związane z okresem dojrzewania, w tym z seksualnością człowieka.

Oferujemy także poradnictwo i terapię psychoseksuologiczną. Pomoc psychoseksuologiczna skierowana do młodzieży może dotyczyć takich zagadnień jak:

 • szeroko rozumiany rozwój psychoseksualny, określenie tego, co jest zdrowe i korzystne dla rozwoju psychoseksualnego młodej osoby, a co powinno niepokoić zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i psychologiczną;
 • kształtowanie się tożsamości psychoseksualnej, poczucie bycia kobietą, mężczyzną, trudności w określeniu swojej płci;
 • problemy okresu dojrzewania;
 • nadmierne zainteresowanie seksualnością (np. pornografia, uzależnienie od cyberseksu), powodujące trudności w radzeniu sobie z innymi obszarami codziennego funkcjonowania;
 • niekontrolowana masturbacja, ekshibicjonizm, czy podglądanie;
 • trudności związane z orientacją seksualną, jej określeniem, wątpliwościami,
 • profesjonalna edukacja zdrowia seksualnego.

Jeśli jesteś rodzicem i masz obawy czy też wątpliwości związane z zachowaniem Twojego dziecka, martwisz się o zdrowie psychiczne lub seksualne swojej córki lub swojego syna, również możesz skorzystać z naszej oferty pomocy psychologicznej.

W zależności od indywidualnych potrzeb oferujemy młodzieży spotkania indywidualne w formie terapii krótkoterminowej, jak i długoterminowej oraz doraźne konsultacje psychologiczne i seksuologiczne. Forma pracy ustalana jest po wstępnych spotkaniach konsultacyjnych. Pracujemy z osobami od 12 roku życia. Terapia dzieci i młodzieży może odbywać się wyłącznie za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

Nasz gabinet jest przyjazny wszystkim osobom bez względu na wyznanie, tożsamość psychoseksualną czy naturę przeżywanych trudności.


Artykuły na stronie dotyczą m.in. takich zagadnień jak: terapia młodzieży, psycholog dla młodzieży, zdrowie psychiczne młodzieży, psycholog dla młodzieży w Bydgoszczy, psycholog Bydgoszcz itp.

Print Friendly, PDF & Email