Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

Zaburzenie osobowości borderline

Świat osoby cierpiącej na zaburzenie osobowości borderline to świat przepełniony silnymi emocjami, których często nie sposób kontrolować. To świat bardzo pomieszany, przepełniony naprzemiennie ogromną złością, bezgranicznym umiłowaniem i miłością, a czasem także głębokim smutkiem i wielką pustką.

Osobowość borderline: kryteria diagnostyczne

Klasyfikacja ICD-10 Światowej Organizacji Zdrowia wyróżnia osobowość chwiejną emocjonalnie, która obejmuje dwa podtypy: impulsywny i borderline.

Typ impulsywny osobowości chwiejnej emocjonalnie charakteryzują wyraźna skłonność do konfliktów oraz kłótliwość; ponadto, do rozpoznania niezbędne jest stwierdzenie co najmniej dwóch spośród następujących cech:

 • skłonność do działań impulsywnych,
 • łatwość do reagowania gniewem lub przemocą,
 • trudności z podtrzymaniem działań, które nie przynoszą szybkiej satysfakcji
 • niestabilny i kapryśny nastrój.

Typ z pogranicza osobowości chwiejnej emocjonalnie, czyli borderline, musi spełniać trzy z pośród następujących cech:

 • niejasności dotycząc obrazu własnej osoby,
 • brak precyzyjnych celów i preferencji (również seksualnych),
 • angażowanie się w intensywne, niestabilne związki prowadzące do kryzysów emocjonalnych,
 • próby uniknięcia potencjalnego porzucenia,
 • groźby lub działania samobójcze i samouszkadzające,
 • stałe uczucie pustki wewnętrznej.

Z kolei wg innej klasyfikacji, tym razem Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, osobowość borderline (osobowość z pogranicza) jest to wzorzec zachowań zdominowany niestabilnością w relacjach interpersonalnych, w ocenie własnej osoby i w zakresie emocjonalnym oraz z wyraźnie zaznaczoną wybuchowością. Osobowość bordeline diagnozuje się, gdy zauważymy u osoby objawy takie jak:

 • podejmowanie rozpaczliwych wysiłków w celu zapobieżenia porzuceniu realnemu lub wyimaginowanemu
 • niestałe ale intensywne związki interpersonalne (krańcowe idealizowanie lub dewaluowanie)
 • zniekształcony lub niestabilny obraz własnej osoby lub poczucia własnej wartości
 • impulsywność w co najmniej dwóch obszarach stanowiących potencjalne zagrożenie dla samego siebie (życie seksualne, wydawanie pieniędzy, używanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne prowadzenie samochodu, napadowe objadanie się)
 • nawracające zachowania samobójcze, próby lub groźby samobójcze, dokonywanie samookaleczeń
 • niestabilność emocjonalna wywołana nadmierną reaktywnością nastroju
 • przewlekłe uczucie pustki
 • nieadekwatny do sytuacji silny gniew lub brak kontroli nad wybuchami gniewu.

Z powyższej listy powinno pojawić się co najmniej pięć objawów, by rozpoznać zaburzenie osobowości borderline.

Zaburzenie osobowości borderline
Psychoterapia Bydgoszcz – Leczenie zaburzeń osobowości

Terapia – borderline – Bydgoszcz

W leczeniu zaburzenia osobowości borderline wykorzystuje się podobnie jak w przypadku innych zaburzeń osobowości zarówno metody psychologiczne, głównie psychoterapię, jak i leczenie farmakologiczne, które wspomaga proces terapii, np. gdy zmiany nastroju są tak silne i gwałtowne, że pacjenci nie są w stanie korzystać z psychoterapii.

Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą pracy terapeutycznej z osobami cierpiącymi na zaburzenie osobowości borderline. W szczególności wykorzystywana jest terapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFT) opracowana przez Kernberga, która jest specyficzną odmianą psychoterapii psychodynamicznej. Inną metodą o udowodnionej w badaniach skuteczności jest terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) opracowana przez Linehan.

Czego spodziewać się po terapii, jeśli mam borderline?

Dla osoby cierpiącej na zaburzenie osobowości borderline psychoterapia często stanowi duże wyzwanie i wiąże się z doświadczaniem silnych emocji, które zmieniają się niekiedy z sesji na sesję a czasem wielokrotnie w trakcie trwania tej samej sesji. Trud funkcjonowania w terapii dla osoby z osobowością borderline wynika w dużej mierze z tego, że jednym z głównych obszarów problemowych pacjentów z zaburzeniem osobowości borderline jest funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych. Psychoterapia psychodynamiczna wykorzystywana w leczeniu osobowości borderline w dużej mierze polega na uważnym doświadczaniu relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą. Dlatego też, należy oczekiwać, że relacja ta, kluczowa dla procesu zdrowienia, może być niekiedy źródłem dużego dyskomfortu, zwłaszcza w początkowych etapach terapii. Pacjent może czuć się zdezorientowany, zagubiony, zdominowany przez takie emocje jak lęk, złość, a nawet wściekłość, które trudno jednocześnie kontrolować. Pacjenci powinni jednak wiedzieć, że terapeuta jest przygotowany zarówno emocjonalnie, jak i merytorycznie na prowadzenie terapii osób z zaburzeniem osobowości borderline, a w gabinecie terapeutycznym możliwe jest ich wyrażanie. Swobodne doświadczanie tych trudnych emocji w czasie spotkania z psychoterapeutą jest ważną częścią terapii i na dłuższą metę prowadzi to do lepszego samopoczucia pacjenta i przyczynia się istotnie do zdrowienia.


Terapia zaburzeń osobowości omawiana była również we wcześniejszym poście. Zajrzyj tam, aby dowiedzieć się więcej na temat tego czym jest zaburzenie osobowości w ogóle oraz jak wygląda terapia zaburzeń osobowości.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.