Rozwój seksualny człowieka – warsztaty

Szkolenia i warsztaty w PROPSYCHE w Bydgoszczy

W imieniu Fundacji DOBROSTAN zapraszamy w dniach 8-10 listopada 2018 r. do udziału w konferencji: wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego lub innych instytucjach wspierających rodziny z problemem alkoholowym. Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na stronie http://fundacjadobrostan.org/.  Konferencja jest bezpłatna, a organizatorzy zapewniają uczestnikom nocleg i wyżywienie, jest […]