Depresja i trudne zachowania młodzieży

Depresja młodzieży jest częstym problemem. Wymaga psychoterapii i niekiedy kontaktu z psychiatrą.

W przypadku młodzieży depresja miewa bardziej zróżnicowany i mniej typowy przebieg, aniżeli ma to miejsce w przypadku osób dorosłych. „Skąd bierze się smutek młodości? Gwałtowne przestrojenie biologiczne odbija się w obrazie subiektywnym w postaci niepokoju, wzmożonej agresji, nieokreślonych tęsknot, chęci wypróbowania swych sił, buntu przeciw środowisku domowemu itp. Wytwarza się swoisty dla młodości chaos uczuciowy – […]