Osobowość unikająca, lęk przed krytyką i odrzuceniem

Osobom unikającym kontaktu z innymi może pomóc psycholog

Życie z potrzebą przewidywania konsekwencji każdego ruchu i chronienia własnej osoby przed najmniejszymi przejawami krytyki i niepowodzenia jest okupione ogromnym wysiłkiem i wręcz wyczerpującym lękiem. Ludzie z osobowością unikającą (inaczej osobowość lękliwa) doświadczają znacznych trudności w zakresie relacji społecznych. Odczuwają silną niechęć do nawiązywania kontaktów z innymi. Patrząc z zewnątrz można by ich opisać jako […]