fbpx

Psychofarmakologia i farmakoterapia

dla psychologów i psychoterapeutów

Szkolenie dla praktyków (ONLINE), 4. edycja

Data

17-18.04.2021

Harmonogram zajęć

sobota, niedziela

Adres

Platforma internetowa Zoom

}

Godziny szkoleniowe

16h

Zaświadczenie

Tak

Inwestycja

od 690 zł

790 zł

690 zł. przy płatności do 15.02.2021r. lub do wyczerpania miejsc promocyjnych

pozostało miejsc promocyjnych

Wyczyść

Opis szkolenia:

Szkolenie kierujemy do psychologów, psychoterapeutów, osób szkolących się w psychoterapii i pomocy psychologicznej, studentów ostatnich lat studiów. Program szkolenia obejmie leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz elementy psychofarmakologii w zaburzeniach osobowości. Program i treści przygotowane zostały we współpracy psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów. Celem szkolenia jest pomoc w rozumieniu specyfiki procesu ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego oraz ułatwienie własnej pracy terapeutycznej z pacjentem leczonym psychiatrycznie jak i przekazanie informacji praktycznych, przydatnych uczestnikom w indywidualnej pracy z pacjentem.

Program ramowy:

  • mechanizm neuroprzekaźnictwa,
  • systemy neuroprzekaźnikowe w mózgu,
  • mechanizm działania leków w zaburzeniach afektywnych i lękowych oraz przebieg leczenia wraz z przykładami klinicznymi, 
  • powstawanie efektów ubocznych,
  • rodzaje leków, ich mechanizmy a osobowość pacjenta,
  • psychofarmakologia w leczeniu zaburzeń osobowości,
  • współpraca lekarza i psychologa/psychoterapeuty,
  • wpływ leków na przebieg kontaktu psychoterapeutycznego,
  • studia przypadków jednoczesnego leczenia psychoterapeutycznego i farmakologicznego (leki psychotropowe w terapii, ich wpływ na jakość kontaktu, włączenie i odstawianie leków w terapii).

Podczas omawiania studiów przypadków współprowadzić szkolenie będą zaangażowani w proces terapii psychoterapeuci!

Przykładowe fragmenty:

Termin i miejsce:

17-18.04.2021r.  szkolenie online – interaktywny udział za pośrednictwem platformy Zoom

Czas trwania: 16h dydaktycznych (dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie)

Koszt:

790 zł (690 zł przy płatności do 15.02.2021 r. lub do wyczerpania miejsc promocyjnych) Dane do przelewu: mBank 25 1140 2004 0000 3802 7797 6980

W tytule przelewu należy wpisać: SZKOLENIE PSYCHOFARMAKOLOGIA 04.2021, imię i nazwisko uczestnika oraz NIP w przypadku, gdy do przelewu ma zostać wystawiona faktura VAT na firmę.

Opłata zawiera koszt uczestnictwa w szkoleniu online wraz z dostępem do prezentacji wykorzystywanej podczas szkolenia. Zaświadczenia zostaną rozesłane uczestników pocztą. Regulamin szkolenia.

Informacje o osobie prowadzącej:

lek. med. Katarzyna Łachut

lek. med. Katarzyna Łachut

specjalista psychiatra, psychoterapeuta

– posiada ponad 25-letnie doświadczenie w leczeniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Posiada doświadczenie pracy zarówno w dużym szpitalu ogólnopsychiatrycznym, placówce klinicznej, odwykowej, jak i wieloletnie doświadczenie pracy ambulatoryjnej. Obecnie pracuje w Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego oraz w prywatnym gabinecie psychiatrycznym. Prowadzi edukację rezydentów psychiatrii. Od wielu lat bierze aktywny udział w badaniach klinicznych leków psychiatrycznych i neurologicznych w charakterze koordynatora krajowego, głównego badacza lub członka zespołu badaczy. Uczestniczy w szkoleniu terapeutycznym prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie.

Rozpoznanie i psychofarmakoterapia ChAD dla psychologów i psychoterapeutów

Pierwsze naukowe opisy melancholii i manii znajdujemy w pracach naukowych Hipokratesa. Przez stulecia myśl ojca medycyny rozwijali wybitni lekarze różnych nacji epoki starożytnej, jak i czasów nowożytnych. Mimo wielu lat badań nad chorobą afektywną dwubiegunową, szczegółowych opisów faz i przebiegu tej jednostki chorobowej, opracowywania i udoskonalania kolejnych klasyfikacji zaburzeń afektywnych, to choroba afektywna dwubiegunowa bardzo często pozostaje nierozpoznana przez wiele lat i sprawia trudności diagnostyczne nawet doświadczonym klinicystom. Celem szkolenia jest omówienie obrazu klinicznego choroby afektywnej dwubiegunowej, przybliżenie zagadnienia diagnostyki różnicowej oraz zaznajomienia z zasadami farmakoterapii.

690,00