kontakt@pro-psyche.pl Numer telefonu do wybranego specjalisty znajdziesz w zakładce Kontakt.

Psychofarmakologia dla psychologów i psychoterapeutów

– zaburzenia afektywne (szkolenie)


Informacje organizacyjne:

Pełna nazwa szkolenia: 
Psychofarmakologia dla psychologów i psychoterapeutów – zaburzenia afektywne

Osoba prowadząca: 
lek. med. Katarzyna Łachut, spec. psychiatra

Termin i miejsce: 
Bydgoszcz, 02.02.2019, 8:30 – 15:30
Poznań, 03.02.2019

Liczba uczestników:
13-18 osób

Czas trwania:
8h szkoleniowych zajęć + dwie przerwy

Organizator:
Szkolenie organizowane przez PROPSYCHE Sp. z o. o.

Kontakt:
We wszystkich sprawach związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z p. Hanną Bartosz (e-mail: szkolenia@pro-psyche.pl, kom.: 500 232 832)

Rejestracja:

[formularz rejestracyjny]


Opis szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do praktyków psychologów, psychoterapeutów oraz osób szkolących się w psychoterapii i pomocy psychologicznej. Jego celem jest zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą i praktyką w zakresie farmakologicznego leczenia zaburzeń afektywnych. Szkolenie ma pomóc psychologom i psychoterapeutom w rozumieniu specyfiki procesu ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego oraz ułatwić własną pracę terapeutyczną z pacjentem leczonym psychiatrycznie. Celem szkolenia jest przekazanie informacji praktycznych, przydatnych uczestnikom w indywidualnej pracy z pacjentem.

W czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z mechanizmami działania wybranych leków, wykorzystywanych w leczeniu zaburzeń nastroju (planujemy także podobne szkolenie z zakresu zaburzeń lękowych). Omówiony zostanie ich wpływ na funkcjonowanie pacjenta, a także działania niepożądane leków. Szkolenie prowadzone będzie w formie konwersatoryjnej z wykorzystaniem studium przypadku. Uczestnicy szkolenia będą mieli również okazję skonsultować doświadczenia z pracy własnej.

Wybrane zagadnienia:

  • zaburzenia afektywne w gabinecie – specyfika pracy ambulatoryjnej,
  • objawy zaburzeń nastroju i ich prezentacja przez pacjenta,
  • elementy psychofarmakologii medycznej/ogólnej,
  • mechanizmy działania wybranych grup leków, wykorzystywanych w leczeniu zaburzeń afektywnych i przebieg leczenia na przykładzie studiów przypadków,
  • współpraca lekarza i psychologa/psychoterapeuty w leczeniu zaburzeń afektywnych.

Informacje o osobie prowadzącej:

lek. med. Katarzyna Łachut, spec. psychiatra – posiada ponad 25-letnie doświadczenie w leczeniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Posiada doświadczenie pracy zarówno w dużym szpitalu ogólnopsychiatrycznym, placówce klinicznej, odwykowej, jak i wieloletnie doświadczenie pracy ambulatoryjnej. Obecnie pracuje w Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego oraz w prywatnym gabinecie psychiatrycznym. Prowadzi edukację rezydentów psychiatrii. Od wielu lat bierze aktywny udział w badaniach klinicznych leków psychiatrycznych i neurologicznych w charakterze głównego badacza lub członka zespołu badaczy. Uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie.


Opłaty:

Koszt szkolenia wynosi 590 zł.

RABATY:

  • przy opłaceniu pełnej kwoty do 31.12.2018 – rabat 20% (decyduje data otrzymania przelewu);
  • studenci lub osoby, które odbywają całościowe szkolenie psychoterapeutyczne (4–letnie) akredytowane przez PTP – rabat 15% (należy przesłać skan dokumentu/zaświadczenia pocztą elektroniczną wraz z formularzem rejestracyjnym);
  • zniżki nie łączą się.

Opłata zawiera:

  • materiały szkoleniowe opracowane przez osobę prowadzącą specjalnie na niniejsze szkolenie,
  • bufet z ciepłymi i chłodnymi napojami, przekąski oraz obiad.

Potwierdzeniem wpisania na listę uczestników jest wpłacenie zadatku w wysokości 200 zł. Szczegółowy regulamin zostanie opublikowany wkrótce.


DO POBRANIA:

Print Friendly, PDF & Email