Neuronauka w profilaktyce,

pomocy psychologicznej i psychoterapii

jak wyniki najnowszych badań nad mózgiem mogą pomóc w efektywniejszej pracy nad zmianą?(szkolenie online)

Data

05.12.2020

Harmonogram zajęć

Sobota 9.00-17.30

Adres

Platforma internetowa Zoom

}

Godziny szkoleniowe

10h

Zaświadczenie

Tak

Inwestycja

od 239 zł

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i studentów tych kierunków oraz osób szkolących się w psychoterapii i pomocy psychologicznej. Jego głównym celem jest omówienie wyników najnowszych badań z zakresu neuronauki i psychoterapii, które ukazują ważną funkcję neuronauki, jako wiedzy integrującej różne nurty i szkoły terapeutycznej. Osoby uczestniczące w szkoleniu dowiedzą się w jaki sposób różne z punktu widzenia neuronauki dochodzi do rozwinięcia się zaburzeń psychicznych oraz w jaki sposób psychoterapia umożliwia modyfikację zaburzonego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Szkolenie będzie prowadzone zrozumiałym i prostym językiem, lecz przy zachowaniu pełnej poprawności merytorycznej! Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy na temat budowy mózgu. Jest przygotowane w oparciu o wyniki badań publikowane w polskiej i anglojęzycznej literaturze.

    Program ramowy:

    • omówienie kluczowych w procesie terapii układów neurobiologicznych układów strukturalnych i funkcjonalnych w mózgu – neurobiologiczne podstawy psychoterapii,
    • różne systemy pamięci w rozwoju psychopatologii i ich znaczenie w psychoterapiii,
    • mózg a przywiązanie,
    • organizacja doświadczenia w mózgu zdrowym, a psychopatologia,
    • neurobiologiczne podstawy wybranych zaburzeń psychiatrycznych: zaburzeń nastroju, lękowych, PTSD, OCD,
    • wybrane metody i narzędzia w pracy terapeutycznej oparte o rozumienie procesów neurobiologicznych,
    • promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych z punktu widzenia neuronauki,
    • wskazówki, jak komunikować wyniki badań nad mózgiem w rozmowie z pacjentkami i pacjentami, by wzmacniać motywację do terapii i rozumienie jej przebiegu oraz celu,
    • omówienie studiów przypadków.

    Termin i miejsce:

    05.12.2020  szkolenie online – interaktywny udział za pośrednictwem platformy Zoom

    Koszt:

    289 zł (239 zł przy płatności do 08.11.2020 r.) Dane do przelewu: mBank 25 1140 2004 0000 3802 7797 6980

    W tytule przelewu należy wpisać: SZKOLENIE NEURONAUKA 2020, imię i nazwisko uczestnika oraz NIP w przypadku, gdy do przelewu ma zostać wystawiona faktura VAT na firmę.

    Opłata zawiera koszt uczestnictwa w szkoleniu online, certyfikat w formie PDF to samodzielnego druku oraz dostęp do prezentacji wykorzystywanej podczas szkolenia. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia pocztą tradycyjną (wydruk wysokiej jakości w drukarni) – jest to dodatkowy koszt w wysokości 15 zł.

    • Czas trwania: 10h dydaktycznych (dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie)
    • Kontakt: we wszystkich sprawach związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z p. Hanną Bartosz (e-mail: szkolenia@pro-psyche.pl, kom.: 500 232 832)

    Rejestracja:

    By prawidłowo uzupełnić formularz proszę skorzystać z programu Adobe Reader (link do pobrania programu). Proszę upewnić się, że posiadacie Państwo aktualną wersję programu Adobe Reader (link powyżej). Formularz po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać w wyznaczonych miejscach i przesłać wypełniony plik oraz skany mailem (można skorzystać w tym celu także z telefonu, tutaj znajdziecie Państwo instrukcję na temat tego, jak skanować dokumenty telefonem). Proszę wypełnić wszystkie pola, poświadczyć zapoznanie się z regulaminem itp.

    Informacje o osobie prowadzącej:

    mgr Łukasz Warchoł, psycholog, psychoterapeuta, neuropsycholog (w trakcie specjalizacji); pracownik Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego Sue Ryder w Bydgoszczy; współpracownik i doktorant Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w pracy naukowej specjalizuje się w badaniu mózgowych i poznawczych mechanizmów uczenia się i treningu, autor publikacji w czasopismach naukowych oraz artykułów popularnonaukowych. Więcej informacji…

    Organizator:

    Szkolenie organizowane przez PROPSYCHE Sp. z o. o.