kontakt@pro-psyche.pl Numer telefonu do wybranego specjalisty znajdziesz w zakładce Kontakt.

Neuronauka pomocy psychologicznej i psychoterapii (II edycja)

Pełna nazwa szkolenia:

Neuronauka w profilaktyce, pomocy psychologicznej i psychoterapii – jak wyniki najnowszych badań nad mózgiem mogą pomóc w efektywniejszej pracy nad zmianą? (szkolenie online)

Termin i miejsce: 

listopad 2020, szkolenie online – interaktywny udział za pośrednictwem platformy Zoom

Koszt:

290 zł (190 zł przy wcześniejszej wpłacie)

Dane do przelewu: mBank 25 1140 2004 0000 3802 7797 6980

W tytule przelewu należy wpisać: SZKOLENIE NEURONAUKA 2020, imię i nazwisko uczestnika oraz NIP w przypadku, gdy do przelewu ma zostać wystawiona faktura VAT na firmę.

Opłata zawiera koszt uczestnictwa w szkoleniu online wraz z dostępem do prezentacji wykorzystywanej podczas szkolenia. Zaświadczenia zostaną rozesłane uczestników pocztą.

Czas trwania:

8h dydaktycznych (dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie)

Kontakt:

We wszystkich sprawach związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z p. Hanną Bartosz (e-mail: szkolenia@pro-psyche.pl, kom.: 500 232 832)

Rejestracja:

Jeśli rozważasz udział, wypełnij ankietę: https://forms.gle/eB1ERxjuTkLT9tkM6

Poinformujemy Ciebie, gdy zamieścimy na stronie kolejne informacje oraz udostępnimy oficjalny formularz rejestracyjny.


Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i studentów tych kierunków oraz osób szkolących się w psychoterapii i pomocy psychologicznej. Jego głównym celem jest omówienie wyników najnowszych badań z zakresu neuronauki i psychoterapii, które ukazują ważną funkcję neuronauki, jako wiedzy integrującej różne nurty i szkoły terapeutycznej. Osoby uczestniczące w szkoleniu dowiedzą się w jaki sposób różne z punktu widzenia neuronauki dochodzi do rozwinięcia się zaburzeń psychicznych oraz w jaki sposób psychoterapia umożliwia modyfikację zaburzonego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Szkolenie będzie prowadzone zrozumiałym i prostym językiem, lecz przy zachowaniu pełnej poprawności merytorycznej! Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy na temat budowy mózgu. Jest przygotowane w oparciu o wyniki badań publikowane w polskiej i anglojęzycznej literaturze.

Program ramowy:

  • omówienie kluczowych w procesie terapii układów neurobiologicznych układów strukturalnych i funkcjonalnych w mózgu – neurobiologiczne podstawy psychoterapii,
  • różne systemy pamięci w rozwoju psychopatologii i ich znaczenie w psychoterapiii,
  • mózg a przywiązanie,
  • organizacja doświadczenia w mózgu zdrowym, a psychopatologia,
  • neurobiologiczne podstawy wybranych zaburzeń psychiatrycznych: zaburzeń nastroju, lękowych, PTSD, OCD,
  • wybrane metody i narzędzia w pracy terapeutycznej oparte o rozumienie procesów neurobiologicznych,
  • promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych z punktu widzenia neuronauki,
  • wskazówki, jak komunikować wyniki badań nad mózgiem w rozmowie z pacjentkami i pacjentami, by wzmacniać motywację do terapii i rozumienie jej przebiegu oraz celu,
  • NOWOŚĆ W PROGRAMIE! Omówienie studiów przypadków z analizą sesji terapeutycznych zdanie po zdaniu, aby dokładnie zrozumieć, jakie dialogi terapeutyczne, a jakie nie w największym stopniu przekładają się na trwałe zmiany w układzie nerwowym! Praca w podgrupach i wspólna analiza z prowadzącym.

Ostateczny i szczegółowy program zostanie opublikowany z końcem kwietnia.

Informacje o osobie prowadzącej:

mgr Łukasz Warchoł, psycholog, psychoterapeuta, neuropsycholog (w trakcie specjalizacji); pracownik Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego Sue Ryder w Bydgoszczy; współpracownik i doktorant Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w pracy naukowej specjalizuje się w badaniu mózgowych i poznawczych mechanizmów uczenia się i treningu, autor publikacji w czasopismach naukowych oraz artykułów popularnonaukowych. Więcej informacji…

Regulamin szkolenia:

Organizator:

Szkolenie organizowane przez PROPSYCHE Sp. z o. o.

Print Friendly, PDF & Email