2 x 16h

Pracujesz lub zamierzasz pracować z młodymi ludźmi? W swojej pracy słyszysz pytania dotyczące zagadnień seksualności człowieka? Chcesz poszerzyć oraz usystematyzować swoją wiedzę?

Zapraszamy na praktyczne szkolenie z zakresu pracy z grupą młodzieży w obszarze szeroko rozumianej edukacji seksualnej i promocji zdrowia seksualnego. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy pracują z nastolatkami i/lub młodymi dorosłymi i chcą podnieść swoje kompetencje oraz posiąść umiejętności w obszarze prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej oraz profilaktyki zdrowia seksualnego. Podczas czterech dni szkolenia uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, w jaki sposób efektywnie prowadzić zajęcia z młodzieżą, jakim językiem zwracać się do młodzieży i jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami na tego typu zajęciach grupowych. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć realne sytuacje i sprawdzone sposoby radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się w pracy edukatorów, ponieważ wszystkie ćwiczenia zostały przygotowane na bazie doświadczeń prowadzących.

POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNY

O SZKOLENIU:

 • 2 zjazdy 2-dniowe (03-04.02.2018 oraz 24-25.02.2018),
 • 32 godziny praktycznego szkolenia,
 • koszt szkolenia – 698 zł (w przypadku opłaty do 17.11.2017),
 • szkolenie skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów oraz do studentów kierunków pomocowych,
 • uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do efektywnego prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej, realizowane poprzez:

1. Nabycie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy m. in. na temat:

 • rozwoju psychoseksualnego człowieka,
 • anatomii i fizjologii narządów płciowych,
 • zdrowia seksualnego i praw seksualnych,
 • metod antykoncepcji i naturalnych metod planowania urodzeń,
 • infekcji przenoszonych drogą płciową (STI), w tym HIV/AIDS, mitów na ich temat, możliwości profilaktyki,
 • tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej.

2. Zdobycie i/lub ćwiczenie umiejętności w zakresie:

 • swobodnego mówienia o seksualności i różnorodności,
 • prowadzenia warsztatów wykorzystując metodologię uczenia młodzieży, która jest najbardziej skuteczna podczas zajęć z edukacji seksualnej,
 • wykorzystania podstawowych narzędzi edukacyjnych w nauczaniu mającym na celu wychowanie seksualne zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia,
 • radzenia sobie w wybranych sytuacjach trudnych podczas zajęć z edukacji seksualnej.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TO SZKOLENIE?

 • Aktywna nauka poprzez doświadczenie – podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć proponowane przez nas metody pracy.
 • Rzetelny program oparty na doświadczeniu – przygotowane zagadnienia pochodzą z realnych spotkań prowadzących z młodzieżą w różnym wieku.
 • Gotowe metody pracy – uczestnicy otrzymają konkretne narzędzia do pracy z grupą w postaci materiałów i sprawdzonych scenariuszy zajęć.
 • Wymiana doświadczeń – intensywna praca grupowa da szansę na wymianę cennych doświadczeń z innymi uczestnikami w przyjaznej atmosferze współpracy.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Pełen program niniejszego szkolenia zawiera także oferta Szkoły Edukacji Seksualnej, która jest dodatkowo poszerzona o wiele innym interesujących i praktycznych treści oraz zajęć praktycznych, w tym trzydniowy trening psychologiczny. Jeśli interesuje Ciebie Szkoła Edukacji Seksualnej, zajrzyj na tę stronę.

ZJAZD I:

 1. Wprowadzenie do szkolenia.
 2. Rozwój psychoseksualny człowieka.
 3. Budowanie warsztatu pracy edukatora poprzez przegląd podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu seksualności człowieka z wykorzystaniem przykładowych ćwiczeń grupowych:
  • Anatomia i fizjologia seksualna,
  • Bliskość i intymność w relacjach seksualnych,
  • Tożsamość płciowa, orientacja seksualna,
  • Konsekwencje tabuizacji i stereotypizacji płci,
  • Antykoncepcja i naturalne metody planowania urodzeń, skuteczność i sposób działania poszczególnych metod,
  • Infekcje przenoszone drogą płciową (STI) i ich profilaktyka,
  • Podstawy asertywności, przestrzegania granic w sferze seksualnej, kształtowanie asertywnej postawy,
  • Przemoc seksualna i jej profilaktyka – narzędzia edukacyjne.
 4. Poprawne słownictwo w edukacji na temat seksualności, różnorodności i relacji międzyludzkich.
 5. Ćwiczenie umiejętności trenerskich przydatnych w pracy z młodzieżą.

ZJAZD II:

 1. Skuteczna edukacja seksualna – cele, założenia, metody, standardy zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.
 2. Świadomość roli edukatora/edukatorki w modelowaniu postaw osób młodych.
 3. Refleksja nad własnymi postawami i ich wpływem na przekazywanie wiedzy.
 4. Prawda i mity dotyczące seksualności człowieka.
 5. Jak odpowiadać na pytania młodzieży? Zapoznanie z najczęstszymi pytaniami zadawanymi przez młodzież – ćwiczenie odpowiadania na pytania.
 6. Praktyczne przygotowanie osób uczestniczących w kursie do przeprowadzenia zajęć z edukacji seksualnej – symulacje i etiudy trenerskie wraz z omówieniem.
 7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia w odpowiedzi na zapotrzebowanie grupy zgłaszane organizatorom lub w innych uzasadnionych przypadkach.

ZGŁOSZENIA i OPŁATY

 • Zgłoszenia do 19 stycznia 2018 lub do wyczerpania miejsc przyjmowane są za pośrednictwem formularza przesyłanego mailowo na adres szkolenia@pro-psyche.pl. Pobierz formularz.
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI
Rodzaj opłatyTermin*Koszt zjazdówWysokość opłatyRabat
opłata jednorazowado 15.12.2017349,00 zł698,00 zł25%
opłata jednorazowado 05.01.2018401,35 zł767,80 zł15%
opłata jednorazowapo 05.01.2018418,80 zł872,50 zł0%
dwie raty (I rata)do 05.01.2018418,80 zł523,50 zł0%
dwie raty (II rata)do 15.02.2018349,00 zł0%
 • Cena obejmuje:
  • 4-dniowe szkolenie (32 godziny dydaktyczne),
  • materiały szkoleniowe,
  • drobny poczęstunek podczas szkolenia,
  • certyfikat ukończenia szkolenia z wyróżnieniem ilości i tematyki zajęć.
 • Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przelewem na konto bankowe:
  • Odbiorca: Łukasz Warchoł
  • Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3402 7636 3547 (mBank)
  • Tytuł przelewu: WES 2018, Imię i nazwisko uczestnika
 • O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Liczba miejsc ograniczona jest do 16.
 • Termin płatności określa dzień wpływu środków na konto organizatora.
 • Dane do wystawienia faktury proszę zamieścić w formularzu zgłoszeniowym.

TERMINY I GODZINY ZAJĘĆ:

 • ZJAZD I – 03-04.02.2018
 • ZJAZD II – 24-25.02.2018

Godziny zajęć:

 • sobota: 9:00 – 12:45 (5h); 14:00 – 18:30 (5h)
 • niedziela: 9:00 – 13:30 (6h)

MIEJSCE i DOJAZD:

Toruń, ul. Hugona Kołłątaja 2

Do dyspozycji uczestników szkolenia będzie bufet z ciepłymi i zimnymi napojami oraz drobny poczęstunek. W odległości do 1 km w pobliżu sali szkoleniowej znajdują się pizzeria, kawiarnia, sklepy.

OSOBY PROWADZĄCE:

mgr Łukasz Warchoł

 • (psycholog, trener, edukator seksualny, profilaktyk i socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie szkolenia)
 • Z młodzieżą pracuje od 2009 roku; realizuje programy profilaktyczne, warsztaty umiejętności psychospołecznych, zajęcia z zakresu edukacji seksualnej, a także pracuje z młodzieżą i dorosłymi jako psychoterapeuta; swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kwalifikacje:

1. Wykształcenie akademickie i szkolenia długoterminowe

(wymienione kursy i szkolenia obejmują ponad 100 godzin szkolenia każdy)

 • Psychologia, studia jednolite magisterskie (pięcioletnie), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychodynamiczne Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży (dwuletnie), Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (całościowe szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej), Kraków (w trakcie)
 • Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” (dwuletnie), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kurs Dokształcający w Zakresie Seksuologii Klinicznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Fundacja ETOH, Warszawa
 • Polsko-angielska Szkoła Trenerów Młodzieżowych, Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław

2. Wybrane kursy i szkolenia krótkoterminowe

 • Szkolenia seksuologiczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne i współprowadzone przez prof. dra hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa:
  – Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
  – Leczenie zaburzeń seksualnych
  – Zaburzenia seksualne u mężczyzn
  – Zaburzenia seksualne u kobiet
 • Dialog motywujący – podstawowe metody pracy, Akademia Myśli i Emocji, Inowrocław
 • Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ, Kampania Przeciw Homofobii, Szczecin
 • Szkolenie dotyczące społecznych, prawnych i psychologicznych aspektów transseksualności, Kampania Przeciwko Homofobii, Warszawa
 • Szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi (profilaktyka, wczesna interwencja i rozpoznawanie symptomów uzależnienia), Fundacja „24 godziny”, Warszawa
 • Specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii, Fundacja ResHumanae – Krajowe Centrum ds. AIDS, Konstancin

mgr Hanna Bartosz

 • (psycholog, profilaktyk, edukatorka seksualna, socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia)
 • Od 2012 roku pracuje z młodzieżą prowadząc warsztaty z zakresu edukacji seksualnej oraz profilaktyki a także treningi umiejętności społecznych dla osób z Zespołem Aspergera.

Kwalifikacje:

 • Psychologia, studia jednolite magisterskie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychodynamiczne Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (całościowe szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej), Kraków (w trakcie)
 • Dialog motywujący – podstawowe metody pracy, Akademia Myśli i Emocji, Inowrocław
 • Szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi (profilaktyka, wczesna interwencja i rozpoznawanie symptomów uzależnienia), Fundacja „24 godziny”, Warszawa
 • Szkolenie w zakresie edukacji seksualnej, Stowarzyszenie Razem, Toruń; Stowarzyszenie REAKCJA, Bydgoszcz

ORGANIZATOR

PROPSYCHE Pracownia Pomocy Psychologicznej, Seksuologicznej i Psychoterapii
Łukasz Warchoł
www.pro-psyche.pl

REGULAMIN SZKOLENIA: WES18_regulamin_05.09.2017.pdf

KONTAKT

Dodatkowe informacji o szkoleniu udzielane są pod numerem telefonu 601 790 779 lub 500 232 832 oraz mailowo: szkolenia@pro-psyche.pl (temat wiadomości proszę rozpocząć od „WES 2018” …).