Szkoła Edukacji Seksualnej

Szkoła Edukacji Seksualnej

Szkolenia i warsztaty psychologiczne w Bydgoszczy dla praktyków (II edycja)


9 dni (74 godziny) intensywnego szkolenia,

trening psychologiczny

+ 3 dwudniowe warsztaty,

Do 29 września atrakcyjny rabat!


SZKOŁA EDUKACJI SEKSUALNEJ to szkolenie dla edukatorów seksualnych, nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych oraz studentów i innych specjalistów, którzy zamierzają podnieść swoje kompetencje, zdobyć nową wiedzę i umiejętności, pozwalające efektywnie prowadzić z młodzieżą warsztatowe zajęcia z zakresu szeroko rozumianej edukacji seksualnej i promocji zdrowia seksualnego człowieka. Jest to także świetna okazja do nabycia ciekawej i rzetelnej, aktualnej wiedzy na temat seksualności człowieka.

Pobierz formularz rejestracyjny!

O SZKOLENIU W SKRÓCIE:

 • 4 zjazdy, w tym jeden trzydniowy intensywny trening psychologiczny;
 • 74 godziny praktycznego szkolenia;
 • stawiamy na aktywną warsztatową naukę oraz pozytywną atmosferę – wiedzę w dużej mierze uzupełniasz między zjazdami na podstawie wskazanych, starannie wybranych materiałów, a podczas warsztatów ćwiczysz, ćwiczysz i ćwiczysz to co, jak i kiedy mówić, pracując z młodzieżą;
 • przekazujemy rzetelną seksuologiczną wiedzę w oparciu o aktualne standardy WHO oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego;
 • dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, które zebraliśmy w czasie setek godzin warsztatów z zakresu edukacji seksualnej z młodzieżą – pracujemy na realnych problemach, z którymi spotkaliśmy się pracując z różnymi grupami wiekowymi – od podstawówki po szkoły średnie;
 • uczysz się nie tylko prowadzić edukację seksualną, ale także podnosisz swoje kompetencje trenerskie, takie jak uwzględnianie procesu grupowego w prowadzeniu zajęć z grupą młodzieży.

GŁÓWNE CELE SZKOLENIA

 1. Nabycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia i seksualności człowieka oraz praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia warsztatów z grupą młodzieżową w tym obszarze, m.in. na temat:
  • rozwoju psychoseksualnego człowieka,
  • anatomii i fizjologii narządów płciowych,
  • popędu seksualnego oraz sposobów realizacji potrzeb seksualnych, w różnych okresach rozwojowych,
  • zdrowia seksualnego i praw seksualnych,
  • metod antykoncepcji i naturalnych metod planowania urodzeń,
  • tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej,
  • infekcji przenoszonych drogą płciową (STI),
  • mitów na temat seksualności i edukacji seksualnej oraz sposobów weryfikowania ich w pracy z młodzieżą.
 2. Nabycie wiedzy na temat skutecznych metod pracy z młodzieżą podczas zajęć z zakresu edukacji seksualnej oraz standardów edukacji seksualnej zgodnych z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.
 3. Nabycie wiedzy na temat procesu grupowego oraz jego roli w dynamice zajęć i wpływu na proces przekazywania wiedzy i pracy grupowej.
 4. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:
  • swobodnego mówienia o seksualności człowieka,
  • efektywnego prowadzenia zajęć z młodzieżą,
  • radzenia sobie w sytuacjach trudnych podczas zajęć z edukacji seksualnej np.:
   • przełamywanie oporu uczestników,
   • radzenie sobie z brakiem zainteresowania,
   • rozpoznawanie zawstydzenia uczestników wyrażającego się np. poprzez śmiech lub przeszkadzanie,
   • reagowanie na wulgarne zachowania, wyśmiewanie innych osób,
   • moderowanie bezpiecznej dyskusji w sytuacji różnić w poglądach.
 5. Zwiększenie świadomości w zakresie:
  • własnych postaw dotyczących seksualności,
  • wpływu własnych przekonań i postaw na proces przekazywania wiedzy młodzieży,
  • czynników społeczno-kulturowych, mających wpływ na kształtowanie seksualności i relacji międzyludzkich, w tym mechanizmów warunkujących postrzeganie przejawów seksualności człowieka jako prawidłowego lub patologicznego.

WIĘCEJ O SZKOLENIU

Oferta skierowana jest do osób, które od niedawna pracują lub dopiero zamierzają pracować z młodzieżą i/lub młodymi dorosłymi w zakresie realizacji zajęć z zakresu szeroko rozumianej edukacji seksualnej i promocji zdrowia seksualnego oraz profilaktyki infekcji przenoszonych drogą płciową. Szkolenie nie daje uprawnień pedagogicznych, koniecznych do pracy w placówkach oświatowych. Stanowi natomiast dobre wprowadzenie w pracę trenerską w obszarze edukacji seksualnej oraz rzetelnie przygotowuje do pracy. Ponad 70% szkolenia to praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się krok po kroku jak realizować praktyczne ćwiczenia grupowe w trakcie warsztatów z młodzieżą, aby być jak najbardziej efektywnym w pracy edukatora. Szkolenie to będzie także ciekawym i wartościowym praktycznym rozszerzeniem wiedzy dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, którzy ukończyli już studia podyplomowe dające uprawnienia do nauczania przedmiotu, a poszukują ciekawych inspiracji do tego jak pracować z młodzieżą i jakiego języka używać. Zachęcamy do udziału psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, działaczy organizacji pozarządowych, wolontariuszy, a także studentów i studentki kierunków pomocowych.

Obecnie realizujemy II już edycję szkolenia. Pierwsza edycja szkolenia została przeprowadzona 2015 roku we współpracy Stowarzyszenia REAKCJA oraz Studenckiego Koła Seksuologicznego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a oceny jakie otrzymaliśmy od uczestników były bardzo wysokie. W tym roku zdecydowaliśmy się raz jeszcze zrealizować szkolenie ze względu na dużą potrzebę tego typu szkoleń i brak podobnej oferty na rynku.

Szkolenie będzie realizowane przy pomocy metod wykładowych oraz warsztatowych z naciskiem na nabywanie i ćwiczenie praktycznych umiejętności przydatnych w pracy z młodzieżą.

NASZA WIZJA EDUKACJI SEKSUALNEJ

W naszej pracy kierujemy się wiedzą naukową i wartościami opartymi o seksualne prawa człowieka oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Więcej na temat naszego podejścia do edukacji seksualnej możesz przeczytać w poście tutaj.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Poniższy program będzie realizowany z uwzględnieniem bieżących potrzeb osób uczestniczących, zatem może ulec zmianie:

 1. ZJAZD I – TRENING ANTYDYSKRYMINACYJNY (trzy dni, 26h dydaktycznych)
  W treningu większą niż w przypadku warsztatu uwagę przykłada się do procesu grupowego i pogłębionej refleksji. Trening antydyskryminacyjny ma umożliwić uczestnikom podjęcie refleksji nad wpływem własnych przekonań, stereotypów i ewentualnych uprzedzeń na funkcjonowanie człowieka, zdobycie wiedzy na temat mechanizmów wykluczania, dyskryminacji i ich konsekwencji, rozpoznanie własnych postaw w różnych relacjach do grup większościowych i mniejszościowych, krytyczne spojrzenie na kulturę, w której się wychowujemy itp. Osoby prowadzące edukację seksualną powinny rozeznawać jak ich bagaż życiowych doświadczeń i system wartości wpływa na to, w jaki sposób pracują z młodzieżą, prowadząc zajęcia z zakresu promocji zdrowia seksualnego. Realizujemy trening, ponieważ Szkolenie zakłada rozwój nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również rozwój kompetencji trenerskich, lepsze poznanie siebie, swoich postaw i umiejętne wykorzystywanie wiedzy o sobie w pracy z młodzieżą. Trening nie ma na celu zmiany Twoich wartości, światopoglądu – jego celem jest jedynie uwypuklenie tego, co myślisz o świecie tak, abyś mógł/mogła tę cenną wiedzę efektywnie wykorzystywać w swojej pracy. Jest to też okazja do przełamania lodów w grupie i wstępnej integracji, aby jak najlepiej wykorzystać kolejne spotkania merytoryczne!
 2. ZJAZD II (dwa dni, 16h dydaktycznych)
  1. Część konwersatoryjno-wykładowa: rozwój psychoseksualny człowieka, anatomia i fizjologia narządów płciowych, popęd seksualny, sposoby realizacji potrzeb seksualnych w różnych okresach rozwojowych.
  2. Część warsztatowa: Warsztat z zakresu edukacji seksualnej – uczestnicy mają możliwość wziąć udział przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego w warsztacie dot. edukacji seksualnej i warsztacie umiejętności trenerskich – pierwszy kontakt z grupą, zawieranie kontraktu oraz integracja grupy w specyficznych warunkach edukacji seksualnej
 3. ZJAZD III (dwa dni, 16h dydaktycznych)
  1. Część konwersatoryjno-wykładowa: zagadnienie zdrowia seksualnego oraz praw seksualnych w kontekście norm społecznych, metod antykoncepcji i naturalnych metod planowania urodzeń, tożsamość płciowa oraz orientacja seksualna, infekcje przenoszone drogą płciową (STI).
  2. Część warsztatowa: j.w. + warsztat umiejętności trenerskich – podstawowe umiejętności trenerskie w obszarze edukacji seksualnej, w tym stosowanie poprawnego słownictwa i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, w tym ćwiczenie odpowiadania na pytania młodzieży i ćwiczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 4. ZJAZD IV (dwa dni, 16h dydaktycznych)
  1. Część warsztatowa: j.w. + społeczne aspekty seksualności, standardy w edukacji seksualnej, edukacja seksualna w szkole (współpraca z nauczycielami, pedagogami). Uczestnicy prowadzą przygotowane przez siebie ćwiczenia/mini-warsztaty i otrzymują informacje zwrotne od uczestników szkolenia i od prowadzących na temat własnej pracy.
  2. Ewaluacja i zakończenie szkolenia

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia w odpowiedzi na zapotrzebowanie grupy zgłaszane organizatorom lub w innych uzasadnionych przypadkach.

SZKOŁA EDUKACJI SEKSUALNEJ TO SPRAWDZONY PROGRAM!

 „Szkolenie dla edukatorów seksualnych to przede wszystkim ogrom rzetelnej wiedzy, masa praktycznych ćwiczeń i niezapomniana atmosfera. Trening antydyskryminacyjny rozpoczynający cykl weekendowych spotkań był niesamowitym przeżyciem, które pozwoliło na pogłębienie samopoznania i skłoniło do wielu refleksji. Szkolenie to przede wszystkim dużo praktyki – doświadczyłam bycia uczestnikiem warsztatów, a także miałam możliwość przeprowadzenia ćwiczeń, po których otrzymałam wiadomość zwrotną od grupy. Wykłady były ogromną dawką rzetelnej wiedzy, a prowadzący chętnie odpowiadali na pytania oraz dzielili się doświadczeniami z własnej praktyki. Z pełną odpowiedzialnością polecam to szkolenie osobom, które pracują lub planują pracować z młodzieżą, chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu edukacji seksualnej oraz nabyć umiejętności trenerskich!”

Patrycja Michalska, psycholog

„Szkolenie dla edukatorów seksualnych było dla mnie bardzo bogatym doświadczeniem. Cały program zawierał wiele praktycznych zagadnień przydatnych w pracy z młodzieżą, a także poruszał kwestie dotyczące seksualności w ujęciu ogólnym. Doświadczenie było ciekawe również ze względu na bardzo pomysłowe prowadzenie zajęć, poruszane na każdych spotkaniach tematy tworzyły jedną spójną całość, która teraz z perspektywy czasu okazuje się rewelacyjnym podłożem do pracy z młodzieżą w edukacji seksualnej. Urozmaiceniem były również zajęcia, które prowadzone były przez zaproszonych specjalistów w konkretnych dziedzinach, co było bardzo pomocne w zdobywaniu wiedzy jak i umiejętności z każdego zakresu. Obszar przekazywanych informacji był bardzo rozległy, zawierał wszystkie najważniejsze aspekty seksualności, edukacji seksualnej oraz rozwoju seksualnego. Ogromnym plusem szkolenia była atmosfera: pełna sympatii i zaangażowania nie tylko ze strony uczestników, ale także, a wręcz przede wszystkim osób prowadzących. Wszystko to jednocześnie stało się dla mnie motywatorem do dalszej pracy i rozwoju w tym zakresie.”

Agnieszka Wnuk, psycholog

„Szkolenie z edukacji seksualnej było dla mnie super doświadczeniem, które zawsze miło będę wspominać. Poznałam tam wielu fantastycznych i ciekawych ludzi, zarówno uczestników jak i prowadzących. W trakcie szkolenia zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebna w życiu człowieka w każdym wieku jest wiedza z zakresu seksualności. Moim zdaniem najciekawszym doświadczeniem było to, że udział w warsztatach, a raczej wnioski i uczucia, które po nich zostawały, nie ograniczały się tylko do przemyśleń w trakcie trwania zajęć. One zostają w głowie i sercu na dużo dłużej! Ważnym aspektem było również poczucie wzajemnego szacunku i brak skrępowania do otwartej dyskusji z osobami o przeróżnych poglądach i przekonaniach – zasługą tego była na pewno atmosfera stworzona przez prowadzących. Forma zajęć jaką proponują daje okazję na spojrzenie na pewne kwestie z zupełnie innej strony.
Jestem w stanie ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że to szkolenie Cię nie zawiedzie a wiedza, którą pozyskasz będzie bardzo cenna nie tylko przy pracy z młodzieżą ale także dla Ciebie samego.”

Małgorzata Zielińska, pedagog


ZAŚWIADCZENIA I OBECNOŚCI

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wraz z uwzględnieniem zakresu tematycznego poszczególnych zjazdów.
 • Możliwa jest nieobecność na jednym zjeździe.
 • Udział w treningu jest obowiązkowy i warunkuje dalsze uczestnictwo w kursie.
 • UWAGA! W szczególnych przypadkach istnieje możliwość nieobecności na treningu antydyskryminacyjnym. Dopuszczamy na chwilę obecną możliwość nieuczestniczenia w trzydniowym treningu, ale tylko w sytuacjach, gdy osoba uczestnicząca w szkoleniu posiada już udokumentowane doświadczenie w tego typu treningach i/lub sama prowadzi treningi antydyskryminacyjne. Inne okoliczności uzasadniające takie zwolnienie to dodatkowo:
  – udokumentowane doświadczenie rozwojowej pracy własnej (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, psychoterapia),
  – wykształcenie w zawodzie, którego podmiotem jest człowiek,
  – doświadczenie pracy w podobnym obszarze.
  Zwolnienie z treningu nie zmniejsza kosztu całego szkolenia.
  Gorąco zachęcamy do udziału w treningu, ponieważ nauczeni doświadczeniem wiemy, jak znacznie ubogaca on na materiał, który mamy Państwu do zaoferowania oraz jak bardzo podnosi jakość ogólnego doświadczenia szkoleniowego. Na treningu pracujemy według autorskiego programu w oparciu o proces grupowy, łącząc metody zaczerpnięte z dyrektywnych form pracy warsztatowej, jak i nieprzerwanie podczas całego spotkania korzystając z technik niedyrektywnego treningu interpersonalnego.

ZAPISY I OPŁATY

 • Zgłoszenia do 30 października 2017 lub do wyczerpania miejsc przyjmowane są za pośrednictwem formularza przesyłanego mailowo na adres szkolenia@pro-psyche.pl. Pobierz formularz: SES17_formularz_zgłoszeniowy.

SZKOŁA EDUKACJA SEKSUALNEJ 2017 – HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

Rodzaj opłatyTermin*Koszt treninguKoszt zjazdów 2-dniowychWysokość opłatyRabat
opłata jednorazowado 29.09.2017416,95 zł309,35 zł1 345,00 zł25%
opłata jednorazowado 13.10.2017472,44 zł350,52 zł1 524,00 zł15%
opłata jednorazowapo 13.10.2017555,83 zł412,39 zł1 793,00 zł0%
dwie raty (I rata)do 13.10.2017555,83 zł412,39 zł1 075,80 zł0%
dwie raty (II rata)do 30.11.2017717,20 zł0%
 • Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty przelewem na konto bankowe:
  • Odbiorca: Łukasz Warchoł
  • Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3402 7636 3547 (mBank)
  • Tytuł przelewu: SES 2017, Imię i nazwisko uczestnika
 • O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Liczba miejsc ograniczona jest do 16.
 • Termin płatności określa dzień wpływu środków na konto organizatora.
 • Dane do wystawienia faktury proszę zamieścić w formularzu zgłoszeniowym.

TERMINY I GODZINY ZAJĘĆ:

ZjazdData
103-05.11.2017
225-26.11.2017
313-14. 01.2018
427-28.01.2018

 ZJAZD I – TRENING ANTYDYSKRYMINACYJNY (26h, 03-05.11.2017)

 • PIĄTEK: 15:00 – 17:45 (3h); 18:15 – 20:00 (3h)
 • SOBOTA: 9:00 – 12:45 (5h); 14:00 – 18:30 (5h)
 • NIEDZIELA: 9:00 – 12:45 (5h); 14:00 – 18:30 (5h)

POZOSTAŁE ZJAZDY (16h)

 • SOBOTA: 9:00 – 12:45 (5h); 14:00 – 18:30 (5h)
 • NIEDZIELA: 9:00 – 13:30 (6h)

MIEJSCE i DOJAZD:

Toruń, ul. Hugona Kołłątaja 2

Do dyspozycji uczestników szkolenia będzie bufet z ciepłymi i zimnymi napojami oraz drobny poczęstunek. W odległości do 1 km w pobliżu sali szkoleniowej znajdują się pizzeria, kawiarnia, sklepy.


OSOBY PROWADZĄCE:

mgr Łukasz Warchoł

(psycholog, trener, edukator seksualny, profilaktyk i socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie szkolenia)

 • Poprowadzi zajęcia konwersatoryjno-wykładowe oraz zajęcia warsztatowe dotyczące edukacji seksualnej oraz umiejętności trenerskich w pracy z młodzieżą.
 • Z młodzieżą pracuje od 2009 roku, realizuje programy profilaktyczne, warsztaty umiejętności psychospołecznych, zajęcia z zakresu edukacji seksualnej, a także pracuje z młodzieżą i dorosłymi jako psychoterapeuta, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kwalifikacje:

1. Wykształcenie akademickie i szkolenia długoterminowe

(wymienione kursy i szkolenia obejmują ponad 100 godzin szkolenia każdy)

 • Psychologia, studia jednolite magisterskie (pięcioletnie), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Psychodynamiczne Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży (dwuletnie), Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków;
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (całościowe szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej), Kraków (w trakcie);
 • Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” (dwuletnie), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Fundacja ETOH, Warszawa;
 • Polsko-angielska Szkoła Trenerów Młodzieżowych, Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław.

2. Wybrane kursy i szkolenia krótkoterminowe

 • Szkolenia seksuologiczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne i współprowadzone przez prof. dra hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa:
  – „Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
  – „Leczenie zaburzeń seksualnych
  – „Zaburzenia seksualne u mężczyzn
  – „Zaburzenia seksualne u kobiet„;
 • Dialog motywujący – podstawowe metody pracy, Akademia Myśli i Emocji, Inowrocław;
 • Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ, Kampania Przeciw Homofobii, Szczecin;
 • Szkolenie dotyczące społecznych, prawnych i psychologicznych aspektów transseksualności, Kampania Przeciwko Homofobii, Warszawa;
 • Szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi (profilaktyka, wczesna interwencja i rozpoznawanie symptomów uzależnienia), Fundacja „24 godziny”, Warszawa;
 • Specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii, Fundacja ResHumanae – Krajowe Centrum ds. AIDS, Konstancin;
 • Kurs doskonalący: Pomoc Osobie Uzależnionej, Firma szkoleniowa SET, Bydgoszcz.

mgr Hanna Bartosz

(psycholog, profilaktyk, edukatorka seksualna, socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia)

 • Poprowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu pracy z grupą i edukacji seksualnej.
 • Od 2012 roku pracuje z młodzieżą prowadząc warsztaty z zakresu edukacji seksualnej oraz profilaktyki a także treningi umiejętności społecznych dla osób z Zespołem Aspergera.

Kwalifikacje:

 • Psychologia, studia jednolite magisterskie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Psychodynamiczne Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków;
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (całościowe szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej), Kraków (w trakcie);
 • Dialog motywujący – podstawowe metody pracy, Akademia Myśli i Emocji, Inowrocław;
 • Szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi (profilaktyka, wczesna interwencja i rozpoznawanie symptomów uzależnienia), Fundacja „24 godziny”, Warszawa;
 • Szkolenie w zakresie edukacji seksualnej, Stowarzyszenie Razem, Toruń; Stowarzyszenie REAKCJA, Bydgoszcz.

Osoby współpracujące:

mgr Andrzej Olczyk

(psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener, socjolog; pracuje jako terapeuta uzależnień; przewodniczy zarządowi Stowarzyszenia Wolontariuszy RAZEM; jako koordynator i doradca prowadzi Punkty Konsultacyjno – Diagnostyczne w Toruniu i Bydgoszczy wykonujące anonimowo testy w kierunku HIV; właściciel Akademii Pozytywnych Zmian – ośrodka oferującego m.in. psychoterapię indywidualną, grupową, a także szkolenia i warsztaty dla sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego)

 • Poprowadzi blok warsztatowy dotyczący HIV/AIDS.
 • Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. wdrażania Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012 – 2016; członek Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Twórca i koordynator licznych programów profilaktycznych w zakresie uzależnień i HIV/AIDS realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Lista osób współpracujących wskazanych powyżej może się zmienić w zależności od potrzeb grupy i możliwości organizacyjnych.


ORGANIZATOR

PROPSYCHE Pracownia Pomocy Psychologicznej, Seksuologicznej i Psychoterapii
Łukasz Warchoł
www.pro-psyche.pl

Regulamin szkolenia (kliknij, aby pobrać). 

KONTAKT

Dodatkowe informacji o szkoleniu udzielane są pod numerem telefonu 601 790 779 lub 500 232 832 oraz mailowo: szkolenia@pro-psyche.pl (temat wiadomości proszę rozpocząć od „SES 2017,” …)

Podziel się: