Systemowa terapia rodzin, czyli rodzina u psychoterapeuty

Psychoterapia systemowa skierowana jest do rodzin, które doświadczają różnego rodzaju zmian i trudności. Rodzinę postrzega się w niej jako system, w którym każdy z członków oddziałuje na siebie wzajemnie.

Terapia systemowa może być szczególnie przydatna rodzinom, które:

  • doświadczają nasilających się konfliktów rodzinnych, w tym konfliktów międzypokoleniowych,
  • mają poczucie, że nie potrafią ze sobą rozmawiać i spędzać wspólnie czasu,
  • przeżywają trudności w związku ze zmianą w rodzinie wynikającą np. z pojawienia się dziecka, wyprowadzką dziecka z domu,
  • borykają się z trudnościami wychowawczymi np. z dorastającym nastolatkiem (o tym jak rozmawiać z nastolatkiem przeczytasz tutaj),
  • doświadczyły traumatycznej sytuacji, takiej jak śmierć członka rodziny, wypadek, rozwód, utrata zdrowia czy pracy,
  • zmagają się ze zmianą w funkcjonowaniu rodziny w związku z chorobą lub niepełnosprawnością,
  • przeżywają trudności z adaptacją do nowych warunków życia np. po dłuższym pobycie za granicą.
Terapię systemową rodzin oferuje PROPSYCHE w Bydgoszczy
Rodzina to wyjątkowy system, niekiedy mała zmiana w nim wprowadzona w przemyślany i bezpieczny sposób może przełożyć się na wielkie zmiany w funkcjonowaniu wszystkich jej członków.

Psychoterapia systemowa (psychoterapia rodzin, psychoterapia rodzinna) postrzega rodzinę jako system, zatem zmiana u jednej osoby wiąże się ze zmianą w całym systemie rodzinnym. Dlatego na spotkania zapraszana jest nie tylko osoba, która zmaga się z pewnymi trudnościami, ale także jej bliscy. W sesjach mogą uczestniczyć wszyscy domownicy. Rodzice, dzieci, dziadkowe. Podczas konsultacji terapeuta ustala z rodziną jej potrzeby i wspólnie podejmowana jest decyzja dotycząca tego, kto powinien uczestniczyć w terapii rodzinnej – czy jedynie rodzice z dziećmi, czy także inne osoby. Kluczową kwestią dla powodzenia  terapii jest gotowość rodziny do dokonania zmiany.

Jak przebiega terapia rodzinna?

Podczas spotkań, członkowie rodziny wspólnie przyglądają się wzajemnym relacjom, sposobie funkcjonowania w różnych obszarach życia, wyrażaniu emocji i potrzeb, realizowania ważnych dla siebie wartości (np. praca, wspólnie spędzony czas). Zadaniem terapeuty jest umożliwić rodzinie pracę nad problemem w taki sposób, aby każda osoba mogła przedstawić swój punkt widzenia. Uzyskanie informacji od wszystkich członków rodziny jest kluczowe do określenia, co stanowi ich problemem. Pozwala to na wzajemne wysłuchanie, zrozumienie i uzyskanie wsparcia w doświadczanej trudności. Tym samym wzmacniają się więzi między bliskimi przy jednoczesnym zachowaniu autonomii każdej osoby. To stanowi podstawę do budowania siły rodziny z dbałością o rozwój każdego jej członka.

terapia rodzinna bydgoszcz
Terapia rodzinna może skutecznie i trwale poprawić jakość życia wszystkich jej członków, uczy komunikacji i budowania relacji w rodzinie.

Systemowa terapia rodzin pomaga członkom rodziny nauczyć się nowego, skutecznego sposobu wyrażania swoich potrzeb i uczuć, czyli komunikowania się z wzajemnym szacunkiem. Ponadto terapeuta podczas spotkań zaprasza rodzinę do przyjrzenia się, jakie role pełnią poszczególni jej członkowie – jak je realizują i czy są one dla nich satysfakcjonujące. Wspólnie odkrywa się historię rodziny, poznaje się jej więzi z rodziną pochodzenia, wzorce z niej wyniesione oraz opowieści i mity, które są obecne w każdej rodzinne. W czasie terapii bardzo ważne jest także poznanie i omówienie sposobów, jakich rodzina używała, by poradzić sobie z trudnościami. Często okazuje się, że rodzina posiada bardzo wiele zasobów, z których uczy się korzystać w użyteczny dla siebie sposób. Takie doświadczenie wielokrotnie wystarcza do poprawy relacji, wzmocnienia więzi i zwiększenia poczucia zrozumienia w rodzinie.

O prowadzonej w PROPSYCHE terapii przeczytasz tutaj.

Uwaga

Treści z serwisu www.pro-psyche.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego psychiatrą, psychoterapeutą, psychologiem lub innym specjalistą zdrowia psychicznego. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Właściciel oraz administrator serwisu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Autor: Zespół PROPSYCHE

Zespół specjalistów zdrowia psychicznego PROPSYCHE łączy profesjonalne kompetencje z zamiłowaniem do swojej pracy. Na blogu dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. Choć blog nigdy nie zastąpi konsultacji ze specjalistą, wierzymy, że bywa pomocny.

3 stycznia 2021