Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

Lekarz psychiatra

Psychiatra Bydgoszcz

Specjalistyczne leczenie chorób i zaburzeń psychicznych

Oferowane leczenie psychiatryczne skierowane jest do osób dorosłych, które doświadczają takich problemów jak m.in.:

  • zaburzenia nastroju (depresja) – zarówno adaptacyjne, czyli np. związane z zewnętrznymi zdarzeniami jak i endogenne, mogące być powodem zmian nastroju na tle biologicznych uwarunkowań, w tym epizody depresji czy przewlekłe zaburzenia nastroju, depresja nawracająca;
  • choroba afektywna dwubiegunowa;
  • zaburzenia lękowe, zespół lęku napadowego, fobie, lęk uogólniony, lęk społeczny;
  • zaburzenia snu;
  • zaburzenia osobowości;
  • schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne;
  • zaburzenia poznawcze w różnych problemach psychiatrycznych;
  • zaburzenia otępienne.

Oferowana opieka psychiatryczna obejmuje pełen proces leczenia ambulatoryjnego: postawienie rozpoznania, wdrożenie, dobranie i podtrzymanie leczenia, kierowanie do innych specjalistów, psychologów i psychoterapeutów, wystawienie zaświadczeń i opinii, recept itp.

Skontaktuj się i umów wizytę z lekarzem psychiatrą:
specjalista psychiatra lek. med. Katarzyna Łachut

Telefon do rejestracji: (+48) 728 320 707
Print Friendly, PDF & Email