Grupa rozwojowa dla młodych dorosłych

Socjoterapia dla osób w wieku 15-17 lat

Data

w każdy czwartek tygodnia

Harmonogram zajęć

od października do czerwca

Godziny zajęć

od 16.30 do 18.00

Adres

Lenartowicza 33-35 | Bydgoszcz

Konsultacje wstępne

150 zł / jednorazowo

Koszt uczestnictwa

600 zł / mc

Co to jest socjoterapia?

Socjoterapia to forma pomocy realizowana w trakcie zajęć grupowych (6-12 osób) skierowana do dzieci i młodzieży, u których obserwujemy:

 • nieśmiałość i wycofanie,
 • nadpobudliwość,
 • agresywność, wybuchowość, konfliktowość,
 • trudności w konstruktywnym wyrażaniu i rozładowywaniu emocji,
 • trudności we współpracy z innymi,
 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • lęk społeczny,
 • wchodzenie w rolę kozła ofiarnego w grupie,
 • zajęcia skierowane są również do uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, którzy w zaleceniach zawartych w orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają udział w terapii.

Jaki jest cel zajęć?

Celem zajęć jest stworzenie młodym ludziom warunków do prawidłowego i konstruktywnego doświadczania sytuacji społecznych, rozwój wiedzy o samym sobie, o innych ludziach oraz ukształtowanie rozumienia relacji interpersonalnych. Adresaci zajęć uczą się prawidłowo reagować, wyrażać i rozładowywać emocje, nazywać relacje, rozwiązywać konflikty i komunikować się. Nabycie tych umiejętności stanowi bezcenny kapitał pomagający nawiązywać wartościowe relacje z innymi ludźmi oraz wpływa na wzrost pozytywnego postrzegania siebie, co przekłada się na pozytywną samoocenę oraz zwiększa poczucie samoakceptacji.

Zajęcia grupowe są bardzo dobrą okazją do nabycia wyżej wymienionych umiejętności w praktyce. Przebywanie z innymi ludźmi jest nieodłączną częścią życia. Grupa socjoterapeutyczna może stanowić znaczący element wsparcia w osobistych trudnościach, ale także poprzez swój charakter wzmacniać funkcję obserwacyjną i refleksyjną wobec siebie i innych, a także uważność, doświadczanie wpływu wzajemnych interakcji oraz możliwość nabycia pozytywnego i korektywnego doświadczenia bycia wśród ludzi.

Socjoterapia pomaga poprzez czynniki natury społecznej.
Pozytywnie działa na uczestników kontakt z terapeutą oraz procesy zachodzące w małej grupie.

Kto może skorzystać?

Grupę Socjoterapeutyczną „Drogowskaz” tworzymy z myślą o młodych ludziach od 15 do 17 roku życia, którzy:

 • poczuli, że po pandemii trudno im wrócić do grupy rówieśniczej – czują w tym aspekcie  życia dość duży dyskomfort i ogromne napięcie,
 • chcą nawiązywać relacje rówieśnicze, ale nie wiedzą jak to zrobić,
 • chcą zrozumieć siebie, podnieść poczucie własnej wartości,
 • chcą poszukać własnych zasobów i wykorzystać je w życiu lub dalszej edukacji.

 

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny

+48 790 219 220