Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220
terapia par bydgoszcz

Psychoterapia par, terapia partnerska – kto może z niej skorzystać?

Terapia par kierowana jest dla osób, które:

 • doświadczają trudności czy kryzysu w związku,
 • doświadczają szeroko rozumianej zmiany w związku,
 • przeżyły traumatyczne zdarzenie,
 • odczuwają niższą satysfakcję ze związku, mniejszą bliskość z partnerem,
 • czują się mniej atrakcyjne czy interesujące dla partnera,
 • mają kłopot wyrażaniem i realizowaniem swoich potrzeb w relacji,
 • borykają się z uczuciem braku zaufania, zazdrością, krytyką, samotnością,
 • mają trudności w skutecznej komunikacji z partnerem,
 • doświadczają licznych napięć i konfliktów w relacji partnerskiej,
 • czuję, że nie mają wspólnych zainteresowań, celów i planów,
 • borykają się z trudnościami w realizacji roli rodzicielskiej,
 • doświadczają trudności w swoim szeroko rozumianym życiu seksualnym (więcej na ten temat terapii seksuologicznej przeczytasz tutaj).

W związku z czym:

 • poszukują odpowiedzi na pytanie czy chcą nadal być razem,
 • chcą nauczyć się skuteczniej mówić i wzajemnie słuchać o swoich potrzebach,
 • pragną pogłębić swoje rozumienie uczuć i zachowań partnera,
 • potrzebują wspólnie wypracować nowe sposoby radzenia sobie z problemami,
 • chcą zmniejszyć ingerencję innych członków rodziny lub osób trzecich w związek,
 • poszukują skutecznego sposobu, aby trudności w ich związku nie pogłębiały się,
 • pragną przełamać powstałe bariery komunikacyjne i emocjonalne,
 • chcą budować swój związek, jednocześnie dbając o rozwój indywidualny każdego z partnerów,
 • chcą poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze jako para rodziców.
Terapia par kierowana jest dla osób, które m.in. borykają się z uczuciem braku zaufania, zazdrością, krytyką, samotnością, mają trudności w skutecznej komunikacji z partnerem.

Jak wygląda terapia pary?

Terapia par zakłada wzajemne oddziaływanie na siebie partnerów, co ma wpływ na łączącą ich relację i przeżywane trudności. Skierowana jest ona do osób doświadczających szeroko rozumianego kryzysu w związku. Psychoterapia par jest prowadzona zgodnie z tym, jak funkcjonują partnerzy w relacji i z ich gotowością do zmiany. Umożliwia ona wzajemne wysłuchanie, zrozumienie i wzmocnienie więzi z poszanowaniem autonomii oraz indywidualnych potrzeb i uczuć partnerów. Rozmowa pary wiąże się także z dzieleniem się swoimi historiami i przeżyciami z dzieciństwa czy młodości, poszukiwaniem i określaniem siły oraz jakości relacji z innymi członkami rodziny czy innymi osobami.

Konflikty w związku są naturalną częścią relacji dwojga osób, gdy się nawarstwiają i trudno je samemu rozwiązać warto rozważyć kontakt ze specjalistą

Podczas sesji terapeutycznych, w bezpiecznej atmosferze, każdy z partnerów zyskuje możliwość wypowiedzi oraz podzielenia się swoimi wątpliwościami na temat odczuć i trudności, jakich doświadcza w relacji. Odbywa się to z zachowaniem przez terapeutę neutralności i bezstronności. Oznacza to, że terapeuta nie zajmuje stanowiska względem danego rozwiązania problemu (np. pozostania w związku lub rozstania) i nie opowiada się za żadną ze stron. Dąży on do stworzenia takich warunków, aby możliwe stało się nawiązanie dialogu i podjęcie przez parę decyzji, w którą stronę chce dalej iść. W trakcie rozmów terapeuta zaprasza partnerów do poznania swoich wzajemnych uczuć, potrzeb, pragnień i tęsknot, czy też odkrycia motywów swoich zachowań.

Ponadto w czasie terapii para uczy się skutecznie komunikować, przedstawiać swój punkt widzenia danej sytuacji czy kwestii, z zachowaniem szacunku i zrozumienia dla partnera, nie raniąc się wzajemnie. Daje to możliwość połączenia sił w celu znalezienia rozwiązania dla istniejących kłopotów pary. Poznanie źródeł problemu umożliwia partnerom poszukiwanie użytecznego dla nich rozwiązania. Zrozumienie wzajemnych postaw i sposobu przeżywania trudności pozwala na poprawę lub zmianę relacji partnerskiej i wyjście z kryzysu.

Print Friendly, PDF & Email