Psychoterapia par, terapia partnerska – dla kogo?

Psychoterapia par, terapia partnerska – dla kogo?

Terapia par skierowana jest do osób doświadczających szeroko rozumianego kryzysu w związku. Prowadzimy ją zgodnie z tym, jak funkcjonują partnerzy w relacji i uwzględniamy ich gotowość do zmiany.

Terapia par polecana jest osobom, które:

 • doświadczają trudności czy kryzysu w związku,
 • doświadczają szeroko rozumianej zmiany w związku,
 • przeżyły traumatyczne zdarzenie,
 • odczuwają niższą satysfakcję ze związku, mniejszą bliskość z partnerem,
 • czują się mniej atrakcyjne czy interesujące dla partnera,
 • mają kłopot wyrażaniem i realizowaniem swoich potrzeb w relacji,
 • borykają się z uczuciem braku zaufania, zazdrością, krytyką, samotnością,
 • mają trudności w skutecznej komunikacji z partnerem,
 • doświadczają licznych napięć i konfliktów w relacji partnerskiej,
 • czuję, że nie mają wspólnych zainteresowań, celów i planów,
 • borykają się z trudnościami w realizacji roli rodzicielskiej,
 • doświadczają trudności w swoim szeroko rozumianym życiu seksualnym.
https://pro-psyche.pl/przyzwolenie-na-autentyczna-seksualnosc-w-rozmowie-z-psychologiem-seksuolog-bydgoszcz/?preview_id=401&preview_nonce=926a0b97ed&preview=true&_thumbnail_id=5625

To terapia dla osób, które w związku z wymienionymi wyżej problemami:

 • poszukują odpowiedzi na pytanie czy chcą nadal być razem,
 • chcą nauczyć się skuteczniej mówić i wzajemnie słuchać o swoich potrzebach,
 • pragną pogłębić swoje rozumienie uczuć i zachowań partnera,
 • potrzebują wspólnie wypracować nowe sposoby radzenia sobie z problemami,
 • chcą zmniejszyć ingerencję innych członków rodziny lub osób trzecich w związek,
 • poszukują skutecznego sposobu, aby trudności w ich związku nie pogłębiały się,
 • pragną przełamać powstałe bariery komunikacyjne i emocjonalne,
 • chcą budować swój związek, jednocześnie dbając o rozwój indywidualny każdego z partnerów,
 • chcą poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze jako para rodziców.
Terapia par kierowana jest do osób, które m.in. borykają się z uczuciem braku zaufania, zazdrością, krytyką, samotnością, mają trudności w skutecznej komunikacji z partnerem.

Terapia par zakłada wzajemne oddziaływanie na siebie partnerów, co ma wpływ na łączącą ich relację i przeżywane trudności. Skierowana jest ona do osób doświadczających szeroko rozumianego kryzysu w związku. Psychoterapia par jest prowadzona zgodnie z tym, jak funkcjonują partnerzy w relacji, uwzględnia ich gotowość do zmiany. Umożliwia ona wzajemne wysłuchanie, zrozumienie i wzmocnienie więzi z poszanowaniem autonomii oraz indywidualnych potrzeb i uczuć partnerów. Rozmowa pary wiąże się także z dzieleniem się swoimi historiami i przeżyciami z dzieciństwa, młodości, poszukiwaniem i określaniem siły oraz jakości relacji z innymi członkami rodziny oraz innymi osobami.

Podczas sesji terapeutycznych, w bezpiecznej atmosferze, każdy z partnerów zyskuje możliwość wypowiedzi oraz podzielenia się swoimi wątpliwościami na temat odczuć i trudności, jakich doświadcza w relacji. Odbywa się to z zachowaniem przez terapeutę neutralności i bezstronności. Oznacza to, że terapeuta nie zajmuje stanowiska względem danego rozwiązania problemu (np. pozostania w związku lub rozstania) i nie opowiada się za żadną ze stron. Dąży on do stworzenia takich warunków, aby możliwe stało się nawiązanie dialogu i podjęcie przez parę decyzji, w którą stronę chce dalej iść. W trakcie rozmów terapeuta zaprasza partnerów do poznania swoich wzajemnych uczuć, potrzeb, pragnień i tęsknot oraz odkrycia motywów swoich zachowań.

https://pro-psyche.pl/psychoterapia-par-jak-wyglada-pierwsze-spotkanie/

Ponadto w czasie terapii para uczy się skutecznie komunikować, przedstawiać swój punkt widzenia danej sytuacji lub kwestii, z zachowaniem szacunku i zrozumienia dla partnera, bez wzajemnego ranienia się. Daje to możliwość połączenia sił w celu znalezienia rozwiązania dla istniejących kłopotów pary. Poznanie źródeł problemu umożliwia partnerom poszukiwanie użytecznego dla nich rozwiązania. Zrozumienie postaw i sposobu przeżywania trudności pozwala na poprawę lub zmianę relacji partnerskiej i wyjście z kryzysu.

O prowadzonej w PROPSYCHE terapii, oferowanej pomocy psychologicznej i konsultacjach przeczytasz tutaj.

Podziel się: