Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

Psychoterapia par – jak wygląda pierwsze spotkanie?

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą par może budzić niepokój związany z niewiedzą o tym, jak takie spotkanie wygląda i czego można się na nim spodziewać. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie związane z pierwszą wizytą poprzedzającą psychoterapię par lub małżeństw.

Przed pierwszym spotkaniem – kontakt telefoniczny

Pierwsze spotkanie z terapeutą par poprzedza najczęściej kontakt telefoniczny, w czasie którego partner zgłaszający potrzebę spotkania może zostać zapytany o kilka rzeczy. Najważniejszą dla ustalenia terminu spotkania jest informacja czy ten telefon jest wspólną decyzją partnerów, czy też indywidualną inicjatywą. Terapeuta par może zatem zapytać, czy partner/współmałżonek wie o tym telefonie i to pytanie jest zupełnie naturalne dla ustalania terminu spotkania. Ma to ogromne znaczenie dla określenia motywacji partnerów do podjęcia się pracy psychoterapeutycznej. Podczas pierwszego kontaktu telefonicznego psychoterapeuta par może również zapytać o to, z jaką trudnością boryka się para i czy dla obojga problemem jest to samo. Pytania te mają na celu uzyskanie ogólnej orientacji terapeuty, z czym zmagają się partnerzy i jak zapatrują się na wspólną psychoterapię.

Pierwsze spotkanie z terapeutą par

Pierwsze spotkanie psychoterapii par trwa najczęściej ponad godzinę – od 70 do 90 minut. Czas ten potrzeby jest z by zapewnić możliwość swobodnej wypowiedzi każdemu z partnerów. Podczas pierwszego spotkania terapeuta pyta parę o różne kwestie związane z tym, jak postrzegają oni swój związek i trudność, z jaką się mierzą. Zawsze pojawia się pytanie o to, z jakiego powodu para zdecydowała się na szukanie pomocy w tym momencie i jak radziła sobie wcześniej. Często to samo pytanie będzie skierowane do każdego z osobna, aby poznać lepiej czego doświadczają partnerzy w swojej relacji. Terapeuta rozmawia z parą również o ich obecnej relacji, historii związku i o rodzinie pochodzenia.

Ta opowieść pary o sobie pozwala zorientować się terapeucie, jakie są mocne strony partnerów, zasoby w ich relacji oraz co może stanowić obszary problemowe. Podczas rozmowy psychoterapeuta par przygląda się zachowaniu partnerów względem siebie, ich komunikacji oraz temu, w jaki sposób okazują sobie emocje i uczucia. Zwraca także uwagę, jak wygląda w parze kwestia bliskości, zaufania i wzajemnego szacunku. Warto podkreślić, że podczas spotkań z parą terapeuta pozostaje bezstronny wobec partnerów i obiektywny względem ich trudności – to jego podstawowe zadanie.

Pierwsze spotkanie jest też szansą dla pary by doświadczyć, jak czują się w relacji z psychoterapeutą. Czy proponowana forma pracy będzie im odpowiadała, czy czują się bezpiecznie w tym kontakcie oraz jak ogólnie postrzegają osobę, do której zwrócili się po pomoc. W czasie spotkania każdy z partnerów zachęcany jest, by zadawać pytania psychoterapeucie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze sposobem prowadzonej pracy terapeutycznej.

Istotną kwestią jest również określenie, jakie oczekiwania względem terapii ma każda osoba z pary. Niejednokrotnie zdarza się, że są one różne i trudno znaleźć wspólny punkt widzenia problemu na pierwszej sesji. Jest to temat, do którego terapeuta wraca na kolejnym spotkaniu, aby określić, nad czym para chce pracować. Ważnym aspektem jest rola psychoterapeuty w pracy z parą, która zmaga się z decyzją o dalszym byciu razem. Jego zadaniem jest stworzenie obojgu partnerom takiej przestrzeni w czasie terapii, w której będą oni mogli podjąć decyzję o przyszłości związku, niezależnie od tego, jaka ona będzie – czy para pozostanie razem, czy zdecyduje się na rozstanie.

Pierwsze spotkanie często kończy się podjęciem przez partnerów decyzji, czy rozpoczną psychoterapię par. Niekiedy do podjęcia decyzji i określenia obszaru pracy potrzebne są 2-3 kolejne spotkania.

Skontaktuj się i umów wizytę z terapeutą par:

mgr Łukasz Warchoł

mgr Karolina Szatkowska

Print Friendly, PDF & Email

(Edit)

Print Friendly, PDF & Email