Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

Psychologia w sporcie

Psychologia w sporcie

Każdy, kto zawodowo uprawia sport, potwierdzi, że osiągnięcie sukcesu bez wiary we własne możliwości oraz umiejętności zapanowania nad odczuwanym stresem, nie będzie możliwe. Nie da się ukryć, że podczas fizycznego, technicznego i taktycznego przygotowywania do zawodów nie należy pomijać treningów mentalnych. Silna, odpowiednio przygotowana psychika przyczynia się do wzrostu efektywności działania i czerpania radości z wykonania danego zadania, a w konsekwencji podniesienia poziomu osiągnięć.

Korzystanie z pomocy specjalisty jest dla wielu sportowców obowiązkowym punktem w ściśle zaplanowanym planie treningowym. Od dawna doceniają oni pracę z psychologiem sportu, ponieważ wiedzą, że odporność psychiczna jest ważnym elementem w osiąganiu mistrzostwa sportowego. Wzrost świadomości, że trening wyłącznie fizyczny nie jest wystarczający, sprawia, że coraz więcej zawodników decyduje się na podjęcie stałej współpracy z posiadającym wymagane kwalifikacje psychologiem.

Opracowany trening mentalny pozwala wzmocnić psychikę sportowca, zoptymalizować jego potencjał, a tym samym zmobilizować go do osiągania jeszcze lepszych rezultatów. Nierzadko również dochodzi do sytuacji, gdy z powodu niesatysfakcjonujących wyników podczas ważnych dla sportowca zawodów, traci on wiarę w swoje możliwości. Niezwykle pomocne mogą się wtedy okazać konsultacje z psychologiem sportowym. Przygotowany trening mentalny pozwoli zmotywować zawodnika do wytężonego treningu ciała i umysłu, nabyć umiejętności koncentracji uwagi i umiejętności radzenia sobie ze stresem, co z kolei będzie miało wpływ na uzyskanie przez niego zadowalających wyników w uprawianej dyscyplinie.

Odkryj swój potencjał przy wsparciu psychologa sportu!

Psycholog sportu z naszej poradni, która mieści się w Bydgoszczy, może pomóc w znalezieniu i wykorzystaniu w pełni Twoich możliwości. Tego rodzaju konsultacje polecane są osobom, którym zależy na nabraniu pewności siebie, dokładnym określeniem celów treningowych, umiejętnością koncentracji uwagi na zadaniu, zdobyciu umiejętności panowania nad emocjami w sytuacjach wyjątkowo stresujących. Wsparcie i opieka psychologiczna odgrywają niezwykle istotną rolę w powrocie do optymalnej formy po kontuzji lub innych obciążeniach, związanych z aktywnością fizyczną.

Niezależnie od tego, czy osiągniesz poziom mistrzowski, czy udoskonalisz swoje funkcjonowanie na poziomie 1%, znajomość samego siebie może wpłynąć na wzrost efektywności działania i satysfakcji z życia. Warto więc zadbać o silną psychikę i móc cieszyć się powodzeniem nie tylko w sporcie, ale również w wielu innych dziedzinach. Specjalista z PROPSYCHE ma za zadanie pomóc Ci wskazać odpowiednią drogę rozwoju i znaleźć sposób na uwolnienie drzemiącego w Tobie potencjału.

Dzięki jego wsparciu możliwa jest poprawa efektywności w wielu sferach życia. Odpowiednia motywacja, wzbudzanie pewności siebie, kontrolowanie emocji oraz umiejętność koncentracji w najważniejszych momentach bez wątpienia najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu.

Celem psychologii sportu jest przede wszystkim pomoc sportowcom i wszystkim osobom działającym w sporcie w wykształceniu takich umiejętności psychologicznych, które przyczyniają się do wzrostu efektywności działania i czerpania radości z wykonania danego zadania, a w konsekwencji podniesienia poziomu osiągnięć. Co więcej, nabyte umiejętności można wykorzystać w innych obszarach życia (m.in. w szkole, w pracy).

Obszary pracy w psychologii sportu to między innymi trenowanie takich umiejętności jak:

 • wzbudzenie motywacji,
 • wyznaczanie celów,
 • budowanie pewności siebie,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • umiejętność koncentracji uwagi,
 • umiejętność właściwego zarządzania emocjami,
 • umiejętność relaksacji i wizualizacji,
 • umiejętność pozytywnego myślenia,
 • zarządzanie czasem,
 • prawidłowej komunikacji,
 • budowania zespołu,
 • współpracy w zespole,
 • wsparcie i opieka psychologiczna w powrocie do optymalnej formy po kontuzji lub innymi obciążeniami związanymi z aktywnością fizyczną.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

Dla zawodników, rodziców, trenerów, którzy pragną wdrożyć umiejętności treningu mentalnego, aby wydobyć maksymalny potencjał, celem poprawy osiągnięć, czerpania radości z tego, co się robi i zatroszczenia się o własny rozwój osobisty. Oferuję także wsparcie dla młodych sportowców nad ukształtowaniem właściwego sposobu funkcjonowania mentalnego na treningu i na zawodach.

WSPÓŁPRACA Z DRUŻYNAMI

Dla zespołów, które pragną zadbać o właściwą integrację, wzmocnić spójność grupy, doskonalić komunikację w grupie, aby zwiększyć jej efektywność.  Efektem takiej współpracy jest możliwość monitorowania zdobytych przez drużynę umiejętności mentalnych będących niezwykle cenną wskazówką dla trenerów, wspierając ich w procesie podejmowania najlepszych decyzji w trakcie treningu czy meczu.  

OFERTA DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Przeprowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych dla zawodników, trenerów, działaczy oraz rodziców, aby zmaksymalizować potencjał danego zawodnika zarówno podczas treningów jak i startów na zawodach i uczynić go jeszcze lepszym w swoim fachu.

OFERTA DLA INNYCH ZAWODÓW

Oferta skierowana dla wszystkich osób, które w swojej pracy podejmują działania w obliczu oceny w sytuacjach stresowych, np.: artyści, lekarze, menadżerowie.

Oferta dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb każdego klienta!

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z sylwetką psychologa mgr Mateusza Mindy.


Dowiedz się więcej…

Regulacja emocjami w sporcie
Regulacja emocjami w sporcie
Emocje to subiektywne reakcje, które odczuwamy w odpowiedzi na wydarzenia. Sportowców, warto uczyć, aby korzystali z oceny sytuacji tak, aby wytworzyć optymalną reakcję emocjonalną z punktu widzenia celów, jakie mają przed sobą. To o wiele lepsza droga, niż reagowanie na emocje...
Czytaj dalej →
Print Friendly, PDF & Email