ul. Stawowa 26/3u, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 601 790 779

Psychologia w sporcie

Celem psychologii sportu jest przede wszystkim pomoc sportowcom i wszystkim osobom działającym w sporcie w wykształceniu takich umiejętności psychologicznych, które przyczyniają się do wzrostu efektywności działania i czerpania radości z wykonania danego zadania, a w konsekwencji podniesienia poziomu osiągnięć. Co więcej, nabyte umiejętności można wykorzystać w innych obszarach życia (m.in. w szkole, w pracy).

Obszary pracy w psychologii sportu to między innymi trenowanie takich umiejętności jak:

 • wzbudzenie motywacji,
 • wyznaczanie celów,
 • budowanie pewności siebie,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • umiejętność koncentracji uwagi,
 • umiejętność właściwego zarządzania emocjami,
 • umiejętność relaksacji i wizualizacji,
 • umiejętność pozytywnego myślenia,
 • zarządzanie czasem,
 • prawidłowej komunikacji,
 • budowania zespołu,
 • współpracy w zespole,
 • wsparcie i opieka psychologiczna w powrocie do optymalnej formy po kontuzji lub innymi obciążeniami związanymi z aktywnością fizyczną.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

Dla zawodników, rodziców, trenerów, którzy pragną wdrożyć umiejętności treningu mentalnego, aby wydobyć maksymalny potencjał, celem poprawy osiągnięć, czerpania radości z tego, co się robi i zatroszczenia się o własny rozwój osobisty. Oferuję także wsparcie dla młodych sportowców nad ukształtowaniem właściwego sposobu funkcjonowania mentalnego na treningu i na zawodach.

WSPÓŁPRACA Z DRUŻYNAMI

Dla zespołów, które pragną zadbać o właściwą integrację, wzmocnić spójność grupy, doskonalić komunikację w grupie, aby zwiększyć jej efektywność.  Efektem takiej współpracy jest możliwość monitorowania zdobytych przez drużynę umiejętności mentalnych będących niezwykle cenną wskazówką dla trenerów, wspierając ich w procesie podejmowania najlepszych decyzji w trakcie treningu czy meczu.  

OFERTA DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Przeprowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych dla zawodników, trenerów, działaczy oraz rodziców, aby zmaksymalizować potencjał danego zawodnika zarówno podczas treningów jak i startów na zawodach i uczynić go jeszcze lepszym w swoim fachu.

OFERTA DLA INNYCH ZAWODÓW

Oferta skierowana dla wszystkich osób, które w swojej pracy podejmują działania w obliczu oceny w sytuacjach stresowych, np.: artyści, lekarze, menadżerowie.

Oferta dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb każdego klienta!


Dowiedz się więcej…