790 219 220 kontakt@pro-psyche.pl

Psycholog sportu – jak wygląda pierwsze spotkanie?

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem współpracy z psychologiem sportu? W Twojej głowie pojawia się wiele pytań: kto może skorzystać z pomocy psychologa sportu, kiedy najlepiej jest rozpocząć taką współpracę, czy dzieci uprawiające sport również mogą korzystać z pomocy psychologa sportu?

Pierwsze spotkanie poprzedza najczęściej kontakt telefoniczny. Należy podkreślić, że pierwsze spotkanie z psychologiem sportu nie wymaga specjalnego przygotowania. Ważnym aspektem jest chęć do zmiany, która nastąpi dzięki współpracy. Na spotkaniu konsultacyjnym poznamy się, a następnie zawodnik określi cel, który chciałby osiągnąć. Wspólnie ustalimy także zasady naszej współpracy (m.in. częstotliwość spotkań). Rozpoczynając współpracę z psychologiem możesz poruszyć kwestie dotyczące twoich oczekiwań. Śmiało zadawaj pytania, aby dowiedzieć się w jaki sposób pracuje psycholog. Najważniejsze jest to, żebyś czuł się komfortowo w tej relacji. Na kolejnych spotkaniach wdrażać będziemy trening mentalny.

Współpraca psychologa sportu ze sportowcem polega na treningu mentalnym, którego celem jest pomoc w zoptymalizowaniu osiągnięć sportowych.

Spotkania z psychologiem sportu to przede wszystkim rozmowa koncentrująca się na określeniu celu lub rozwiązaniu jakiegoś problemu. Psycholog zbiera informacje dotyczące specyfiki dyscypliny, określa mocne strony zawodnika, jego potrzeby, sposób funkcjonowania. Wspólnie z zawodnikiem podejmuje decyzje o dalszej współpracy. Na kolejnych spotkaniach odbywa się regularny trening psychologiczny i praca nad konkretnym obszarem, który zawodnik chce udoskonalić. W trakcie tych spotkań korzystam z szeregu narzędzi m.in. testów psychologicznych, rysunków, kart pracy, gier i zabaw psychoedukacyjnych, filmów. W swojej pracy wykorzystuję także metody biofeedback i urządzenie flash reflex.

W trakcie spotkań zawodnik zapoznaje się z różnymi umiejętnościami i wspólnie z psychologiem zastanawia się w jaki sposób mogą one wpływać na zachowanie oraz jak doskonalić owe umiejętności. Następnie odbywa się trening konkretnych umiejętności mentalnych. Wspólnie z zawodnikiem omawia się konkretne zawody lub turnieje, a sportowiec analizuje co mu pomaga, a co przeszkadza i czego należy unikać. Dodatkowo psycholog sportu wspiera zawodnika w dokonywaniu analizy możliwych osiągnięć, w różnych wariantach po to, aby umożliwić stworzenie wzorca zachowania sprzyjającego realizacji celu. Ważnym aspektem jest ćwiczenie nabytych umiejętności tak, aby weszły one w nawyk, dlatego też psycholog sportu celem doskonalenia proponuje określone zadania domowe. W końcowej fazie współpracy spotkania dotyczą oceny efektywności metod, samodzielności działania zawodnika. Inną opcją jest również zdefiniowanie następnego celu i dalsza współpraca.

Sesja z psychologiem sportu trwa 50 minut, a liczba spotkań uzależniona jest od zdefiniowanego celu, niemniej długość i intensywność pracy jest bardzo indywidualną kwestią. Zgodnie z ustalonymi zasadami możliwie jest również wspieranie zawodnika poza pracą w gabinecie, poprzez kontakt telefoniczny, e-mail czy Skype.

Dla kogo współpraca z psychologiem sportu?

Współpraca z psychologiem sportu zalecana jest wszystkim osobom, które mają związek ze sportem. W głównej mierze dotyczy to profesjonalnych sportowców, którzy z bardzo dobrego sportowca chcą stać się jeszcze lepsi. Zaleca się je tym sportowcom, którym zależy na nabraniu pewności siebie, dokładnym określeniu celów treningowych, doskonaleniu koncentracji uwagi na zadaniu, zdobyciu umiejętności panowania nad emocjami w sytuacjach wyjątkowo stresujących.

Ponadto z konsultacji z psychologiem sportu skorzystają:

  • osoby, które myślą o przejściu na ścieżkę zawodowstwa – psycholog wspiera kandydata na profesjonalistę w zbudowaniu świadomości jakie czynniki (oraz ewentualnie ich modyfikacja) mogą wpływać na jego karierę,
  • zawodnicy, którzy potrzebują wsparcia i opieki psychologicznej w powrocie do optymalnej formy po kontuzji lub innych obciążeniach, związanych z aktywnością fizyczną,
  • dzieci i młodzież, po to, aby wyposażyć młodych adeptów w takie umiejętności jak: budowanie pewności siebie, radzenie sobie ze stresem, umiejętność koncentracji uwagi, umiejętność właściwego zarządzania emocjami, umiejętność relaksacji i wizualizacji,
  • rodzice młodych sportowców, którzy pragną wspierać dziecko w sytuacjach zawodów bądź niepowodzeń, w doskonaleniu efektywnej komunikacji i chcą w dziecku wzbudzić odpowiednią motywację,
  • trenerzy, którzy pragną wzbogacić swój warsztat pracy i przykładowo planują wykorzystywać ćwiczenia mentalne w treningu sportowym zawodnika, chcą udoskonalić proces komunikacji z zawodnikiem lub drużyną albo poznać sposoby wzbudzania motywacji wśród swoich podopiecznych.

Kiedy najlepiej skorzystać z pomocy psychologa sportu: przed czy po sezonie?

Warto rozważyć rozpoczęcie współpracy z psychologiem po zakończonym sezonie, na początku okresu przygotowawczego do nowego sezonu. Psycholog sportu nie posługuje się gotowym schematem postępowania w pracy z zawodnikiem, dlatego tak istotne jest, aby poznał zawodnika, specyfikę jego dyscypliny, zdiagnozował jego potrzeby. W okresie przygotowawczym do nowego sezonu wspólnie ze sportowcem określa obszary, nad którymi będą pracować i układa specjalistyczny program, wprowadza odpowiednie metody i techniki pracy psychologicznej. Wszystko, po to, aby zawodnik miał okazję sprawdzić i wytrenować nowopoznane metody podczas treningów, aby w późniejszym okresie móc je zastosować w rywalizacji sportowej.

Trening mentalny dla dzieci i młodzieży niesie dużą wartość dla rozwoju umiejętności m.in koncentracji uwagi, które mogą być przydatne nie tylko w sporcie, ale także w środowisku szkolnym, rodzinnym i zawodowym.

Warto jednak zaznaczyć, że każdy moment na zmianę jest dobry, zarówno wtedy gdy sportowiec chce doskonalić swoje umiejętności, jak również w czasie zmagań z trudnościami, które uniemożliwiają mu zoptymalizowanie potencjału sportowego. Należy podkreślić, że nie ma dwóch takich samych zawodników i każdy potrzebuje innego rodzaju wsparcia, a forma zależy od etapu w rozwoju, na jakim jest sportowiec. Natomiast niezależnie od tego, celem psychologa sportu będzie dostarczenie wsparcia zawodnikowi po to, aby ten mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.

Czy współpraca dzieci z psychologiem sportu ma sens?

Uznaje się, że im wcześniej rozpocznie się współpracę z psychologiem sportu, tym lepsze efekty może ona przynieść. Obszary, nad którymi pracują dzieci i dorośli są podobne. W trakcie współpracy dzieci mogą mieć okazję, aby rozwijać i kształtować takie umiejętności psychologiczne jak: pewność siebie, pozytywne nastawienie, radzenie sobie ze stresem, kontrola emocji (a stosowane, w tym celu metody uwzględniają poziom rozwoju dziecka). Dziecko ze spotkań z psychologiem sportu wynosi wiele korzyści. Jedną z nich jest pomoc w budowaniu stabilnej samooceny, wiarę we własne możliwości, zdolność radzenia sobie z krytyką. Umiejętności te przydadzą się nie tylko w sporcie, ale też wspierają młodego sportowca w jego funkcjonowaniu w środowisku szkolnym I rodzinnym.

Nawet jeśli dziecko uprawia sport dla przyjemności i nie planuje zdobywania medali na największych międzynarodowych imprezach to dzięki aktywności fizycznej dużo zyskuje, chociażby umiejętność radzenia sobie z porażką, walki do końca i pokonywania własnych słabości. Wsparcie psychologiczne dostarczone w tym zakresie wspomoże chociażby jego procesy poznawcze, wzmocni motywację i pozwoli przyswoić sobie umiejętność wyznaczania celów, czy też wytrenuje sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Są to uniwersalne umiejętności, które bez wątpienia przydadzą się dziecku w dorosłym życiu, niezależnie od tego jaką ścieżkę kariery wybierze.

Skontaktuj się i umów się na spotkanie
z psychologiem sportu:

mgr Mateusz Minda

Autor: Zespół PROPSYCHE

Zespół specjalistów zdrowia psychicznego PROPSYCHE łączy profesjonalne kompetencje z zamiłowaniem do swojej pracy. Na blogu dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. Choć blog nigdy nie zastąpi konsultacji ze specjalistą, wierzymy, że bywa pomocny.

3 stycznia 2021