Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

Psycholog sportu – jak wygląda pierwsze spotkanie?

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem współpracy z psychologiem pracy? W Twojej głowie pojawia się wiele pytań i wątpliwości chociażby dotyczących tego jak wygląda takie spotkanie? Kto może skorzystać z pomocy psychologa sportu? Kiedy najlepiej jest rozpocząć taką współpracę? Czy dzieci i młodzież uprawiająca sport również może korzystać z pomocy psychologa sportu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Myślisz o rozpoczęciu współpracy z psychologiem sportu, ale masz obawy i nie wiesz czego się spodziewać? To naturalne, że w Twojej głowie mogą pojawiać się wątpliwości i pytania, albowiem spotkanie z psychologiem sportu może być czymś nowym i do tej pory nieznanym. W związku z tym prezentujemy kilka najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi współpracy z psychologiem sportu, które mam nadzieję okażą się pomocne.

Jak wygląda pierwsze spotkanie z psychologiem sportu?

Pierwsze spotkanie poprzedza najczęściej kontakt telefoniczny. Należy podkreślić, że pierwsze spotkanie z psychologiem sportu nie wymaga specjalnego przygotowania. Ważnym aspektem jest chęć do zmiany, która nastąpi dzięki współpracy i zaangażowaniu się w proces. Na spotkaniu konsultacyjnym poznamy się, a następnie zawodnik określi cel, który chciałby osiągnąć. Zdefiniowane zostaną także zasady naszej współpracy (m.in. częstotliwość spotkań czy zgoda rodziców w przypadku zawodników, którzy są niepełnoletni). Rozpoczynając współpracę z psychologiem możesz poruszyć kwestię dotyczące twoich oczekiwań, śmiało zadawaj pytania, aby dowiedzieć się w jaki sposób pracuje psycholog. Najważniejsze jest to, żebyś czuł się komfortowo w tej relacji. Na kolejnych spotkaniach wdrażać będziemy trening mentalny. Więcej czym jest trening mentalny i jak przebiega tutaj.

Współpraca psychologa sportu ze sportowcem polega na treningu mentalnym, którego celem jest pomoc w zoptymalizowaniu osiągnięć sportowych.

Jak wygląda współpraca z psychologiem sportu?

Spotkania z psychologiem sportu to przede wszystkim rozmowa koncentrująca się na określeniu celu lub rozwiązaniu jakiegoś problemu. Psycholog zbiera informacje dotyczące specyfiki dyscypliny, określa mocne strony zawodnika, jego potrzeby czy sposób funkcjonowania. Wspólnie z zawodnikiem podejmuje decyzje o dalszej współpracy. Na kolejnych spotkaniach odbywa się regularny trening psychologiczny i praca nad konkretnym obszarem, który zawodnik chce udoskonalić. W trakcie tych spotkań korzystam z szeregu narzędzi m.in. testów psychologicznych, rysunków, kart pracy, gier i zabaw psychoedukacyjnych, filmów. W swojej pracy wykorzystuję także metody biofeedback czy treningi z wykorzystaniem urządzenia flash reflex.

W trakcie spotkań zawodnik zapoznaje się z różnymi umiejętnościami i wspólnie z psychologiem zastanawia się w jaki sposób mogą one wpływać na zachowanie oraz jak doskonalić owe umiejętności. Następnie odbywa się trening konkretnych umiejętności mentalnych. Wspólnie z zawodnikiem omawia się konkretne zawody lub turnieje, a sportowiec analizuje co mu pomaga, a co przeszkadza i czego należy unikać. Dodatkowo psycholog sportu wspiera zawodnika w dokonywaniu analizy możliwych osiągnięć, w różnych wariantach po to, aby umożliwić stworzenie takiego wzorca zachowania, które będzie sprzyjać realizacji celu, przy jednoczesnym uwzględnieniu wypracowanych do tej pory rezultatów. Ważnym aspektem jest ćwiczenie nabytych umiejętności tak, aby weszły one w nawyk, dlatego też psycholog sportu celem doskonalenia proponuje określone zadania domowe. W końcowej fazie współpracy spotkania dotyczą oceny efektywności metod, czy samodzielności działania zawodnika. Inną opcją jest również zdefiniowanie następnego celu i dalsza współpraca.

Sesja z psychologiem sportu trwa 50 minut, a ilość spotkań uzależniona jest od zdefiniowanego celu, niemniej długość i intensywność pracy jest bardzo indywidualną kwestią. Zgodnie z ustalonymi zasadami możliwie jest również wspieranie zawodnika poza pracą w gabinecie poprzez kontakt telefoniczny, e-mail czy Skype.

Dla kogo współpraca z psychologiem sportu?

Współpraca z psychologiem sportu zalecana jest dla wszystkich osób, które mają związek ze sportem. W głównej mierze dotyczy to profesjonalnych sportowców, którzy z bardzo dobrego sportowca chcą stać się jeszcze lepsi. Zaleca się je tym sportowcom, którym zależy na nabraniu pewności siebie, dokładnym określeniu celów treningowych, doskonaleniu koncentracji uwagi na zadaniu, zdobyciu umiejętności panowania nad emocjami w sytuacjach wyjątkowo stresujących.

Ponadto z konsultacji z psychologiem sportu skorzystają:

  • osoby, które myślą o przejściu na ścieżkę zawodowstwa, dzięki temu psycholog wspiera kandydata na profesjonalistę w zbudowaniu świadomości jakie czynniki (oraz ewentualnie ich modyfikacja) mogą wpływać na jego karierę,
  • zawodnicy, którzy potrzebują wsparcia i opieki psychologicznej w powrocie do optymalnej formy po kontuzji lub innych obciążeniach, związanych z aktywnością fizyczną,
  • dzieci i młodzież, po to, aby wyposażyć młodych adeptów w takie umiejętności jak: budowanie pewności siebie, radzenie sobie ze stresem, umiejętność koncentracji uwagi, umiejętność właściwego zarządzania emocjami czy umiejętność relaksacji i wizualizacji wykorzystując je nie tylko w sporcie, ale też w szkole czy późniejszym życiu,
  • rodzice młodych sportowców, którzy pragną wspierać dziecko w sytuacjach zawodów bądź niepowodzenia czy doskonalenia efektywnej komunikacji, dostarczaniu autonomii czy wzbudzaniu odpowiedniej motywacji,
  • trenerzy, którzy pragną wzbogacić swój warsztat pracy i przykładowo planują wykorzystywać ćwiczenia mentalne w treningu sportowym zawodnika, chcą udoskonalić proces komunikacji z zawodnikiem lub drużyną albo poznać sposoby wzbudzania motywacji wśród swoich podopiecznych.

Kiedy najlepiej skorzystać z pomocy psychologa sportu: przed czy po sezonie?

Warto rozważyć rozpoczęcie współpracy z psychologiem po zakończonym sezonie, na początku okresu przygotowawczego do nowego sezonu. Psycholog sportu nie posługuje się gotowym schematem postępowania w pracy z zawodnikiem, dlatego tak istotne jest, aby poznał zawodnika, specyfikę jego dyscypliny, zdiagnozował jego potrzeby. Okres ten ma na celu, wspólnie ze sportowcem nakreślenie obszarów do pracy i ułożenie specjalistycznego programu i wprowadzenie odpowiednich metod i technik pracy psychologicznej. Wszystko, po to, aby zawodnik miał okazję sprawdzić i wytrenować nowopoznane metody podczas treningów, aby w późniejszym okresie móc je zastosować w rywalizacji sportowej. Niemniej, warto zaznaczyć, że każdy moment na zmianę jest dobry, zarówno wtedy jeśli sportowiec chce doskonalić swoje umiejętności, jak również w sytuacji, w których doświadcza pewnych trudności, które uniemożliwiają mu zoptymalizowanie potencjału sportowego. Należy podkreślić, że nie ma dwóch takich samych zawodników i każdy potrzebuje innego rodzaju wsparcia, a forma zależy od etapu w rozwoju, na jakim on jest. Natomiast niezależnie od tego, celem psychologa sportu będzie dostarczenie wsparcia zawodnikowi po to, aby ten mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.

Trening mentalny dla dzieci i młodzieży niesie dużą wartość dla rozwoju umiejętności m.in koncentracji uwagi, które mogą być przydatne nie tylko w sporcie, ale także w środowisku szkolnym, rodzinnym czy w zawodowym.

Czy współpraca z psychologiem sportu dla dzieci ma sens?

Taka współpraca psychologa sportu z dziećmi ma sens, uznaje się, że im wcześniej rozpoczęta tym lepsze efekty może przynieść, albowiem potrzebujemy mniej czasu, żeby nad pewnymi zdolnościami pracować. Zadania te oparte są w dużej mierze na podobnych obszarach jak w pracy z dorosłymi, w związku z tym, w trakcie takiej współpracy dzieci mogą mieć okazję, aby rozwijać i kształtować takie umiejętności psychologiczne jak pewność siebie, pozytywne nastawienie, radzenie sobie ze stresem czy kontrola emocji (a stosowane, w tym celu metody uwzględniają poziom rozwoju dziecka). Dziecko ze spotkań z psychologiem sportu wynosi wiele korzyści. Jedną z nich jest pomoc w budowaniu stabilnej samooceny, wiarę we własne możliwości czy zdolność radzenia sobie z krytyką. Umiejętności te przydadzą się nie tylko w sporcie, ale też wspierają młodego sportowca w jego funkcjonowaniu w środowisku szkolnym czy rodzinnym.
Nawet jeśli dziecko uprawia sport dla przyjemności i nie planuje zdobywania medali na największych międzynarodowych imprezach to dzięki uprawianiu sportu zyska dużo więcej – chociażby umiejętność radzenia sobie z porażką, walki do końca i pokonywania własnych słabości. Co więcej, wsparcie psychologiczne dostarczone w tym zakresie wspomoże chociażby jego procesy poznawcze, wzmocni jego motywację i przyswoi umiejętność wyznaczania celów, czy też wytrenuje sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Są to na tyle uniwersalne umiejętności, które bez wątpienia przydadzą się dziecku w dorosłym życiu, niezależnie od tego jaką ścieżkę kariery wybierze.

Skontaktuj się i umów się na spotkanie
z psychologiem sportu:

mgr Mateusz Minda

Print Friendly, PDF & Email