fbpx
ul. Stawowa 26/3u, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl Numer telefonu znajdziesz w zakładce Kontakt.

mgr Łukasz Warchoł, psycholog

Oferta dla osób dorosłych i młodzieży (od 16 r. ż.):

– pomoc psychologiczna,
– poradnictwo i terapia psychoseksuologiczna,
– psychoterapia.
Powyższe usługi świadczone są w języku polskim oraz angielskim.

W pracy indywidualnej pomagam ludziom w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi, które związane są zarówno z bieżącymi kryzysami, jak i z bagażem wcześniejszych życiowych doświadczeń. Poprzez indywidualną pracę psychologiczną wspieram swoich klientów w rozumieniu siebie i innych, tak by każdy, kto zdecyduje się tę pracę podjąć, mógł kroczyć przez życie bardziej świadomie i czerpać z niego jak najwięcej. Wspieram ludzi w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie i w procesie wprowadzania zmian. Osobom, które potrzebują wsparcia w leczeniu, pomagam wyzdrowieć i powrócić do normalnego codziennego funkcjonowania.

Współpracuję z zaufanymi psychiatrami w Bydgoszczy. W swoim gabinecie poprzez profesjonalizm, życzliwość i dążenie do pełnego zrozumienia drugiej osoby zapewniam warunki umożliwiające nazwanie przeżywanych trudności, ich zrozumienie, a ostatecznie poradzenie sobie z nimi. Jako psychoterapeuta szkoliłem się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzę także szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i rozwoju osobistego (m.in. komunikacja, radzenie sobie ze stresem, trening interpersonalny). Swoją pracę opieram na sprawdzonych i rzetelnych metodach psychologicznych oraz korzystam z regularnej superwizji.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zobowiązuje mnie to m.in. do bezwzględnego zachowania tajemnicy zawodowej.


Kwalifikacje

1. Wykształcenie akademickie i szkolenia długoterminowe
(wymienione kursy i szkolenia obejmują ponad 100 godzin szkolenia każdy)
 • Psychologia, studia jednolite magisterskie (pięcioletnie), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej), Kraków
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk (czteroletnie; w trakcie)
 • Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwuletnie)
 • Kurs Dokształcający w Zakresie Seksuologii Klinicznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychodynamiczne Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży (dwuletnie), Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków
 • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Fundacja ETOH, Warszawa
 • Polsko-angielska Szkoła Trenerów Młodzieżowych, Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław
2. Wybrane kursy i szkolenia krótkoterminowe
 • Szkolenia seksuologiczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne i współprowadzone przez prof. dra hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
  – Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
  – Leczenie zaburzeń seksualnych
  – Zaburzenia seksualne u mężczyzn
  – Zaburzenia seksualne u kobiet
 • Dialog motywujący – podstawowe metody pracy, Akademia Myśli i Emocji, Inowrocław
 • Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ, Kampania Przeciw Homofobii, Szczecin
 • Szkolenie dotyczące społecznych, prawnych i psychologicznych aspektów transseksualności, Kampania Przeciwko Homofobii, Warszawa
 • Szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi (profilaktyka, wczesna interwencja i rozpoznawanie symptomów uzależnienia), Fundacja „24 godziny”, Warszawa
 • Specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii, Fundacja ResHumanae – Krajowe Centrum ds. AIDS, Konstancin
 • Kurs doskonalący: Pomoc Osobie Uzależnionej, Firma szkoleniowa SET, Bydgoszcz

Print Friendly, PDF & Email
Kontakt