Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

mgr Łukasz Warchoł

psycholog, psychoterapeuta


***

Wybierz interesujący Ciebie temat:

***

Informacje kontaktowe:

Telefon do specjalisty: (+48) 601 790 779 (9:00 – 21:00)
Adres e-mail: l.warchol@pro-psyche.pl

Prosimy dzwonić między 9:00 a 20:00. Jeśli numer jest niedostępny, prosimy zostawić wiadomość SMS z prośbą o kontakt, oddzwonimy.

wróć do początku strony

Zakres usług:

 • pomoc psychologiczna,
 • psychoterapia,
 • poradnictwo i terapia psychoseksuologiczna,
 • kliniczna diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna, przygotowanie opinii psychologicznych na potrzeby diagnozy medycznej i/lub leczenia.

Powyższe usługi świadczone są dla osób dorosłych i młodzieży (od 16 r. ż.) są w języku polskim oraz angielskim.

wróć do początku strony

O specjaliście:

“W pracy indywidualnej pomagam ludziom w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi, które związane są zarówno z bieżącymi kryzysami, jak i z bagażem wcześniejszych życiowych doświadczeń. Poprzez indywidualną pracę psychologiczną wspieram swoich klientów w rozumieniu siebie i innych, tak by każdy, kto zdecyduje się tę pracę podjąć, mógł kroczyć przez życie bardziej świadomie i czerpać z niego jak najwięcej. Wspieram ludzi w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie i w procesie wprowadzania zmian. Osobom, które potrzebują wsparcia w leczeniu, pomagam wyzdrowieć i powrócić do normalnego codziennego funkcjonowania.

W swoim gabinecie poprzez profesjonalizm, życzliwość i dążenie do pełnego zrozumienia drugiej osoby zapewniam warunki umożliwiające nazwanie przeżywanych trudności, ich zrozumienie, a ostatecznie poradzenie sobie z nimi. Swoją pracę opieram na sprawdzonych i rzetelnych metodach psychologicznych oraz korzystam z regularnej superwizji. Posiadam przygotowanie do wykonywania całościowej diagnozy psychologicznej, włączając w to diagnozę psychoseksuologiczną oraz neuropsychologiczną, a także do prowadzenia psychoterapii m.in. w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych oraz w problemach natury psychoseksuologicznej, trudnościach w radzeniu sobie z emocjami, trudnościach w przystosowaniu się, kryzysach w relacjach z bliskimi itp.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zobowiązuje mnie to m.in. do bezwzględnego zachowania tajemnicy zawodowej.

Jestem członkiem następujących towarzystw:

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Seksuologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej”.

wróć do początku strony

Kwalifikacje:

1. Wykształcenie akademickie i szkolenia długoterminowe
(wymienione kursy i szkolenia obejmują ponad 100 godzin szkolenia każdy)
 • Psychologia, specjalność kliniczna, studia jednolite magisterskie (pięcioletnie), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej), Kraków
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk (czteroletnie; w trakcie)
 • Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwuletnie)
 • Kurs Dokształcający w Zakresie Seksuologii Klinicznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychodynamiczne Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży (dwuletnie), Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków
 • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Fundacja ETOH, Warszawa
 • Polsko-angielska Szkoła Trenerów Młodzieżowych, Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław
2. Wybrane kursy i szkolenia krótkoterminowe
 • Szkolenia seksuologiczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne i współprowadzone przez prof. dra hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
  – Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
  – Leczenie zaburzeń seksualnych
  – Zaburzenia seksualne u mężczyzn
  – Zaburzenia seksualne u kobiet
 • Dialog motywujący – podstawowe metody pracy, Akademia Myśli i Emocji, Inowrocław
 • Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ, Kampania Przeciw Homofobii, Szczecin
 • Szkolenie dotyczące społecznych, prawnych i psychologicznych aspektów transseksualności, Kampania Przeciwko Homofobii, Warszawa
 • Szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi (profilaktyka, wczesna interwencja i rozpoznawanie symptomów uzależnienia), Fundacja „24 godziny”, Warszawa
 • Specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii, Fundacja ResHumanae – Krajowe Centrum ds. AIDS, Konstancin
 • Kurs doskonalący: Pomoc Osobie Uzależnionej, Firma szkoleniowa SET, Bydgoszcz

wróć do początku strony

Cennik:

Pomoc psychologiczna i psychoterapia:

 • konsultacja psychologiczna, psychoseksuologiczna indywidualna – 120 zł / 50 min.
 • konsultacje przed rozpoczęciem psychoterapii – 120 zł / 50 min.
 • sesja psychoterapii indywidualnej – 120 zł / 50 min.
 • konsultacja psychologiczna, psychoseksuologiczna pary – 150-200 zł / 50-70 min.

Diagnoza psychologiczna:

 • spotkanie diagnostyczne do przygotowania opinii psychologicznej (konsultacje, wywiad) 50 min – 100-120 zł
 • spotkanie diagnostyczne (przeprowadzenie testów psychologicznych) – koszt zakupu testu/licencji + 60-200 zł / badanie

Długość, częstotliwość i liczba sesji diagnostycznych ustalane są indywidualnie w zależności od celu diagnozy/opinii oraz potrzeb osoby badanej. Ostateczny koszt przygotowania opinii psychologiczne ustalany jest na pierwszej konsultacji.

Diagnoza neuropsychologiczna:

 • badanie neuropsychologiczne wraz z opinią – 250 zł / 90-120 min

wróć do początku strony

Print Friendly, PDF & Email