Psycholog Łukasz Warchoł Bydgoszcz.

mgr Łukasz Warchoł

psycholog, psychoterapeuta, psychoseksuolog

 • Europejski Certyfikat Psychologa nr PL-062578-201911
 • Certyfikat Psychoseksuologa European Federation of Sexology (EFS) i European Society of Sexual Medicine (ESSM)

neuropsycholog w trakcie specjalizacji

Zakres usług

 • pomoc psychologiczna,
 • psychoterapia,
 • poradnictwo i terapia psychoseksuologiczna,
 • kliniczna diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna, przygotowanie opinii psychologicznych na potrzeby diagnozy medycznej i/lub leczenia.

Powyższe usługi świadczone są dla osób dorosłych i młodzieży (od 16 r. ż.) w języku polskim oraz angielskim.

  O specjaliście

  „W pracy indywidualnej pomagam ludziom w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi, które związane są zarówno z bieżącymi kryzysami, jak i z bagażem wcześniejszych życiowych doświadczeń. Poprzez indywidualną pracę psychologiczną wspieram swoich klientów w rozumieniu siebie i innych, tak by każdy, kto zdecyduje się tę pracę podjąć, mógł kroczyć przez życie bardziej świadomie i czerpać z niego jak najwięcej. Wspieram ludzi w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie i w procesie wprowadzania zmian. Osobom, które potrzebują wsparcia w leczeniu, pomagam wyzdrowieć i powrócić do normalnego codziennego funkcjonowania.

  W swoim gabinecie poprzez profesjonalizm, życzliwość i dążenie do pełnego zrozumienia drugiej osoby zapewniam warunki umożliwiające nazwanie przeżywanych trudności, ich zrozumienie, a ostatecznie poradzenie sobie z nimi. Swoją pracę opieram na sprawdzonych i rzetelnych metodach psychologicznych oraz korzystam z regularnej superwizji. Posiadam przygotowanie do wykonywania całościowej diagnozy psychologicznej, włączając w to diagnozę psychoseksuologiczną oraz neuropsychologiczną, a także do prowadzenia psychoterapii m.in. w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych oraz w problemach natury psychoseksuologicznej, trudnościach w radzeniu sobie z emocjami, trudnościach w przystosowaniu się, kryzysach w relacjach z bliskimi itp.

  W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zobowiązuje mnie to m.in. do bezwzględnego zachowania tajemnicy zawodowej.

  Jestem członkiem następujących towarzystw:

  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
  • Polskie Towarzystwo Seksuologiczne,
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej„.

  Kwalifikacje

  Wykształcenie akademickie i szkolenia długoterminowe

  wymienione kursy i szkolenia obejmują ponad 100 godzin szkolenia każdy

  • Psychologia, specjalność kliniczna, studia jednolite magisterskie (pięcioletnie), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej), Kraków
  • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk (czteroletnie; w trakcie)
  • Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwuletnie)
  • Kurs Dokształcający w Zakresie Seksuologii Klinicznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Psychodynamiczne Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży (dwuletnie), Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków
  • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Fundacja ETOH, Warszawa
  • Polsko-angielska Szkoła Trenerów Młodzieżowych, Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław

  Wybrane kursy i szkolenia krótkoterminowe

  • Szkolenia seksuologiczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne i współprowadzone przez prof. dra hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
   – Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
   – Leczenie zaburzeń seksualnych
   – Zaburzenia seksualne u mężczyzn
   – Zaburzenia seksualne u kobiet
  • Dialog motywujący – podstawowe metody pracy, Akademia Myśli i Emocji, Inowrocław
  • Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ, Kampania Przeciw Homofobii, Szczecin
  • Szkolenie dotyczące społecznych, prawnych i psychologicznych aspektów transseksualności, Kampania Przeciwko Homofobii, Warszawa
  • Szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi (profilaktyka, wczesna interwencja i rozpoznawanie symptomów uzależnienia), Fundacja „24 godziny”, Warszawa
  • Specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii, Fundacja ResHumanae – Krajowe Centrum ds. AIDS, Konstancin
  • Kurs doskonalący: Pomoc Osobie Uzależnionej, Firma szkoleniowa SET, Bydgoszcz