Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220
dobry psychiatra i psychoterapeuta w Bydgoszczy

Psycholog, psychoterapeuta, czy psychiatra? Czym się różnią?

Pacjenci często mają trudność, by rozróżnić kompetencje poszczególnych specjalistów pracujących w obszarze ochrony zdrowia psychicznego. Pojawia się czasem pytanie typu “Wiem, że potrzebuję pomocy, ale do kogo najlepiej się zwrócić?”. Poniżej zebraliśmy krótko najważniejsze informacje na temat każdego specjalisty, a na koniec radzimy do kogo się zwrócić w potrzebie.

Psychiatra

 • Jest to lekarz medycyny, który ukończył studia lekarskie oraz specjalizację z zakresu psychiatrii;
 • uprawniony jest do wystawienia recepty na leki oraz takich dokumentów jak zwolnienie lekarskie, skierowanie do szpitala lub skierowanie na stosowne badania laboratoryjne (np. krwi) i obrazowe (np. rezonans magnetyczny);
 • zajmuje się leczeniem farmakologicznym (leki) chorób i zaburzeń psychicznych oraz psychoedukacją;
 • wizyty w zależności od specyfiki problemu pacjenta i zaawansowania leczenia odbywają się najczęściej co kilka tygodni/miesięcy.

Skontaktuj się i umów wizytę z lekarzem psychiatrą:
specjalista psychiatra lek. med. Katarzyna Łachut

Psycholog

 • Jest to osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia; uprawiony jest to przeprowadzania diagnozy psychologicznej (m.in. osobowości, intelektu, kompetencji społecznych, seksualności) z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych, takich jak testy psychologiczne oraz wywiad psychologiczny a także opiniowania w tym zakresie i formułowania zaleceń terapeutycznych;
 • zakres usług psychologa może różnić się w zależności od obszaru jego specjalizacji i dodatkowych szkoleń;
 • jako główne formy pracy psychologa z pacjentem wskazać można psychoedukację oraz wsparcie psychologiczne, w szczególności w formie interwencji kryzysowej oraz treningi umiejętności i kompetencji miękkich lub radzenia sobie ze stresem (przeczytaj np. o tym czym zajmuje się psycholog sportu);
 • częstotliwość pracy z psychologiem jest zróżnicowana, jednak najczęściej są to spotkania odbywające się co tydzień lub co kilka tygodni.

Skontaktuj się i umów wizytę z psychologiem:
mgr Łukasz Warchoł (psycholog, psychoterapeuta)
mgr Hanna Bartosz (psycholog, psychoterapeuta)
mgr Mateusz Minda (psycholog sportu)

Psychoterapeuta

 • Jest to osoba posiadająca wcześniejsze wyższe wykształcenie (np. psycholog lub psychiatra), która odbyła dodatkowe specjalistyczne, najczęściej 4-letnie szkolenie z psychoterapii; jako psychoterapeuta pracować może także osoba, która jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego; psychoterapeuta to zatem zawsze “drugi zawód” danego specjalisty);
 • by ukończyć szkołę psychoterapii należy przejść własną psychoterapię w wymiarze min. 200h – ważne zatem, by zawsze upewnić się, czy zwracamy się do osoby odbywającej lub która odbyła takie szkolenie, ponieważ jest to gwarancją usług o wyższej jakości;
 • psychoterapeuta zajmuje się intensywną pracą z pacjentem, która ma na celu zmianę mniej lub bardziej trwałych sposobów radzenia sobie pacjenta z trudnościami, jakich doświadcza na co dzień;
 • podobnie, jak psychiatra zajmuje się leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych lecz jego głównym narzędziem pracy jest rozmowa i relacja z pacjentem; spotkania z psychoterapeutą odbywają się najczęściej raz lub dwa razy w tygodniu;
 • niekiedy spotkania są rzadsze niż raz w tygodniu, ale wydłużone w czasie trwania.

Skontaktuj się i umów wizytę z psychoterapeutą:
mgr Łukasz Warchoł (psycholog, psychoterapeuta)
mgr Hanna Bartosz (psycholog, psychoterapeuta)

Do kogo zwrócić się w pierwszej kolejności?

Odpowiedź może wyda się przewrotna, ale jeśli wybierzemy dobrego specjalistę, to nie ma większego znaczenia, czy będzie to w pierwszej kolejności psychiatra, psychoterapeuta, czy psycholog. Każdy z tych specjalistów jest kompetentny by ocenić, jaki rodzaj pomocy będzie dla nas najbardziej optymalny. Często też to sam psychoterapeuta zaleci nam konsultację z psychiatrą i vice versa. Wybierając zespół specjalistów współpracujących ze sobą, możemy liczyć na to, że opieka będzie kompleksowa i całościowa.

Print Friendly, PDF & Email