Psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra?

Wiesz, że potrzebujesz pomocy, ale do kogo najlepiej się zwrócić? Kto będzie odpowiedni w danej sytuacji: psycholog, psychiatra, a może psychoterapeuta?

Psychiatra

 • Psychiatra to lekarz medycyny, który ukończył studia lekarskie oraz specjalizację z zakresu psychiatrii.
 • Uprawniony jest do wystawiania recept na leki oraz takich dokumentów jak: zwolnienie lekarskie, skierowanie do szpitala, skierowanie na stosowne badania laboratoryjne (np. krwi) i obrazowe (np. rezonans magnetyczny).
 • Zajmuje się leczeniem farmakologicznym chorób i zaburzeń psychicznych oraz psychoedukacją.
 • Wizyty w zależności od specyfiki problemu pacjenta i zaawansowania leczenia odbywają się najczęściej co kilka tygodni/miesięcy.

Skontaktuj się i umów wizytę z lekarzem psychiatrą:
specjalista psychiatra lek. med. Katarzyna Łachut

Psycholog

 • Psycholog jest osobą, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Uprawniona jest do przeprowadzania diagnozy psychologicznej (m.in. osobowości, intelektu, kompetencji społecznych, seksualności) z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych, takich jak testy psychologiczne oraz wywiad psychologiczny, a także opiniowania w tym zakresie i formułowania zaleceń terapeutycznych.
 • Zakres usług psychologa może różnić się w zależności od obszaru jego specjalizacji i dodatkowych szkoleń.
 • Główne formy pracy psychologa z pacjentem to: psychoedukacja oraz wsparcie psychologiczne, w szczególności w formie interwencji kryzysowej oraz treningi umiejętności i kompetencji miękkich lub radzenia sobie ze stresem (przeczytaj np. o tym czym zajmuje się psycholog sportu).
 • Częstotliwość pracy z psychologiem jest zróżnicowana, jednak najczęściej są to spotkania odbywające się co tydzień lub co kilka tygodni.

Skontaktuj się i umów wizytę z psychologiem:
mgr Łukasz Warchoł (psycholog, psychoterapeuta)
mgr Hanna Bartosz (psycholog, psychoterapeuta)
mgr Mateusz Minda (psycholog sportu)

Psychoterapeuta

 • Jest to osoba posiadająca tytuł magistra (np. psycholog lub psychiatra), która odbyła dodatkowe specjalistyczne, najczęściej 4-letnie szkolenie z psychoterapii, jako psychoterapeuta pracować może także osoba, która jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Psychoterapeuta to zatem zawsze „drugi zawód” danego specjalisty.
 • Aby ukończyć szkołę psychoterapii należy przejść własną psychoterapię w wymiarze min. 200h – ważne zatem, by zawsze upewnić się, czy zwracamy się do osoby, która odbyła lub odbywa takie szkolenie, ponieważ mamy wtedy gwarancję usług o wyższej jakości.
 • Psychoterapeuta zajmuje się intensywną pracą z pacjentem, która ma na celu zmianę mniej lub bardziej trwałych sposobów radzenia sobie pacjenta z trudnościami jakich doświadcza na co dzień.
 • Podobnie, jak psychiatra zajmuje się leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych, lecz jego głównym narzędziem pracy jest rozmowa i relacja z pacjentem. Spotkania z psychoterapeutą odbywają się najczęściej raz lub dwa razy w tygodniu.
 • Niekiedy spotkania są rzadsze niż raz w tygodniu, ale terapia trwa dłużej.

Skontaktuj się i umów wizytę z psychoterapeutą:
mgr Łukasz Warchoł (psycholog, psychoterapeuta)
mgr Hanna Bartosz (psycholog, psychoterapeuta)

Do kogo zwrócić się w pierwszej kolejności?

Odpowiedź może wyda się przewrotna, ale jeśli wybierzemy dobrego specjalistę, to nie ma większego znaczenia, czy w pierwszej kolejności wybierzemy się do psychiatry, psychoterapeuty, czy psychologa. Każdy z tych specjalistów jest kompetentny by ocenić, jaki rodzaj pomocy będzie dla nas najbardziej optymalny. Często psychoterapeuta zaleci nam konsultację z psychiatrą oraz vice versa. Wybierając zespół specjalistów współpracujących ze sobą, możemy liczyć na to, że opieka będzie kompleksowa i całościowa.

O prowadzonej w PROPSYCHE terapii, oferowanej pomocy psychologicznej i konsultacjach przeczytasz tutaj.

Uwaga

Treści z serwisu www.pro-psyche.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego psychiatrą, psychoterapeutą, psychologiem lub innym specjalistą zdrowia psychicznego. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Właściciel oraz administrator serwisu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Autor: Łukasz Warchoł

Psycholog, psychoterapeuta, psychoseksuolog, neuropsycholog, pasjonat naukowej psychologii, wykładowca i trener. Często zachodzi w głowę, jak empatycznie uchwycić indywidualność i niepowtarzalność człowieka. Miłośnik gór i wszelakiej, także tej nizinnej, aktywności fizycznej.

23 października 2019