Nakielska 175a, Bydgoszcz kontakt@pro-psyche.pl 790 219 220

Psychofarmakologia dla psychologów i psychoterapeutów

 Informacje organizacyjne:

Pełna nazwa szkolenia: 
Psychofarmakologia i psychofarmakoterapia dla psychologów i psychoterapeutów

Osoba prowadząca: 
lek. med. Katarzyna Łachut, spec. psychiatra

Termin i miejsce: 
28-29.11.2020 (sobota i niedziela)

Koszt:
790 zł (690 zł przy wcześniejszej wpłacie do 20.10.2020)

Opłata zawiera koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały z warsztatu, zawierające m.in. skróty wiadomości, tabele leków z najważniejszymi informacjami, wykresy i ryciny ilustrujące materiał.

Liczba uczestników:
13-18 osób

Czas trwania:
dwa dni, 16h dydaktycznych (dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie)

Organizator:
Szkolenie organizowane przez PROPSYCHE Sp. z o. o.

Kontakt:
We wszystkich sprawach związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z p. Hanną Bartosz (e-mail: szkolenia@pro-psyche.pl, kom.: 500 232 832)

Rejestracja:

Formularz należy wypełnić w programie Word lub innymi edytorze tekstu, dostosowując potrzebne miejsce, następnie wydrukować, podpisać i przesłać skan na adres szkolenia@pro-psyche.pl. Dziękujemy 🙂 

Regulamin szkolenia (kliknij, aby pobrać).


Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do praktyków psychologów, psychoterapeutów oraz osób szkolących się w psychoterapii i pomocy psychologicznej. W drugiej jego edycji szkolenie obejmować będzie nie tylko leczenie zaburzeń depresyjnych, ale także lękowych oraz elementy psychofarmakologii w zaburzeniach osobowości. Włączone zostaną także studia przypadków pacjentów przygotowane we współpracy specjalistów psychiatry i psychoterapeuty, którzy pracują z tym samym pacjentem.

Szkolenie ma pomóc psychologom i psychoterapeutom w rozumieniu specyfiki procesu ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego oraz ułatwić własną pracę terapeutyczną z pacjentem leczonym psychiatrycznie. Celem szkolenia jest przekazanie informacji praktycznych, przydatnych uczestnikom w indywidualnej pracy z pacjentem. Program i treści szkoleniowe zostały opracowane w ścisłej współpracy psychologów, psychoterapeutów i psychiatry, aby zaprezentować najważniejsze i najbardziej przydatne aspekty w codziennej pracy psychologów i psychoterapeutów.

Program ramowy:

 • mechanizmy działania wybranych grup leków w zaburzeniach afektywnych i lękowych oraz przebieg leczenia na przykładzie studiów przypadków,
 • rodzaje leków, ich mechanizmy a osobowość pacjenta,
 • psychofarmakologia w leczeniu zaburzeń osobowości,
 • współpraca lekarza i psychologa/psychoterapeuty,
 • wpływ leków na przebieg kontaktu psychoterapeutycznego.

Program szczegółowy*:

Dzień Pierwszy (8h dydaktycznych):

 1. Niezbędne do zrozumienia dalszych opisów leków podstawy działania neurotransmisji (NT) w CUN (m.in. jak powstaje sygnał w neuronie, co współdziała z NT, co wpływa na NT, jakie mamy uwarunkowania biologiczne NT, dlaczego leki p/depresyjne pobiera się długo, jaką odnosi to korzyść w psychoterapii, jak z tym związane jest ujawnianie bądź nieujawnianie choroby i zaburzenia psychicznego) 1h
 2. Teoria trzech amin i jej wpływ na rozwój nowoczesnej farmakoterapii 0,5 h
 3. Działanie leków p/depresyjnych i p/lękowych – odpowiedź na leczenie, nawroty, jak długo prowadzić leczenie; jak i dlaczego powstają objawy niepożądane oraz jak ich występowanie różni się w różnych populacjach, np. w zależności od wieku; kiedy ustępują, jak leki są metabolizowane/usuwane z organizmu 1h
 4. Leki o innym mechanizmie działania (leki normotymiczne, zarys wykorzystania i działania atypowych neuroleptyków w farmakoterapii depresji) 0,5h
 5. Łączenie leków ze sobą, m.in. interakcje leków, augmentacja leczenia 0,5 h
 6. Komunikacja z pacjentem w sprawie farmakoterapii zmiany leków, sytuacje szczególne w leczeniu (ciąża, karmienie) 0,5h
 7. Dobór leku – czym kieruje się lekarz? 1h
 8. Opisy przypadków w odniesieniu do treści teoretycznej (wplatane w ciągu całego dnia) 1h

Dzień drugi (8h dydaktycznych):

 1. Leki w psychoterapii (wpływ leków na kontakt terapeutyczny, kiedy psychoterapeuta powinien kierować do lekarza, oczekiwania lekarza psychiatry w leczeniu ambulatoryjnym od psychologa/psychoterapeuty) 0,5 h
 2. Nazwy leków, postacie leków; najczęstsze pytania pacjentów i ich oczekiwania wobec leków. 0,5 h
 3. Mity związane z lekami psychiatrycznymi (stosowanie w połączeniu z alkoholem, przyrost masy ciała, stosowanie leków u osób starszych, obciążonych somatycznie, problem uzależnienia od leków) 0,5 h
 4. Studia przypadków (m.in. ze szczególnym uwzględnieniem współpracy psychiatry z psychoterapeutą):
  1. Studia przypadków leczenia zaburzeń depresyjnych 1h
  2. Studia przypadków leczenia zaburzeń lękowych 1h
  3. Studia przypadków leczenia zaburzeń osobowości 1h
 5. Dylematy uczestników warsztatów, problemy z własnej pracy – dyskusja (wplecione w program całego dnia) 1,5 h

UWAGA!

Przed warsztatem do wszystkich uczestników rozesłana zostanie ankieta potrzeb szkoleniowych, w której zawrzeć można będzie pytania związane z tematem szkolenia, na które osoba prowadząca odpowie w trakcie warsztatu.

* Przedstawiony program, w tym czas trwania poszczególnych modułów, ma charakter orientacyjny i organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu.


Informacje o osobie prowadzącej:

lek. med. Katarzyna Łachut, spec. psychiatra – posiada ponad 25-letnie doświadczenie w leczeniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Posiada doświadczenie pracy zarówno w dużym szpitalu ogólnopsychiatrycznym, placówce klinicznej, odwykowej, jak i wieloletnie doświadczenie pracy ambulatoryjnej. Obecnie pracuje w Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego oraz w prywatnym gabinecie psychiatrycznym. Prowadzi edukację rezydentów psychiatrii. Od wielu lat bierze aktywny udział w badaniach klinicznych leków psychiatrycznych i neurologicznych w charakterze głównego badacza lub członka zespołu badaczy. Uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie.


Print Friendly, PDF & Email