Psychiatra dzieci i młodzieży

Psychiatra dzieci i młodzieży Bydgoszcz

Psychiatria dzieci i młodzieży stanowi w Polsce obszar zaniedbany. Psychiatrów dziecięcych brakuje. Zarówno dzieci kilkuletnie, jak i nastolatki, które znajdują się w znacznym kryzysie psychicznym mają trudność, by dostać się do specjalisty, który ze zrozumieniem i uważnością zajmie się leczeniem dziecka. Konsultacja z psychiatrą dzieci i młodzieży i rozważenie farmakoterapii najczęściej ma miejsce, gdy nie są skuteczne metody behawioralne: psychoterapia, terapia rodziny, treningi umiejętności społecznych. W Propsyche psychiatra bardzo blisko współpracuje z psychologami dziecięcymi. Dzięki temu nasi podopieczni otrzymują kompleksową opiekę i możemy rzetelnie oraz odpowiedzialnie stwierdzić, czy leki są niezbędne i czy powinny być połączone z innymi rodzajami terapi lub czy terapia może być jednak główną formą leczenia.

Podstawą skutecznego leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży, gdy należy je wprowadzić, jest bliska  współpraca lekarza z psychologiem i wspieranie dziecka w jego naturalnym rozwoju.

Psychiatra dzieci i młodzieży w Bydgoszczy - Propsyche

Jakie zaburzenia leczy psychiatra dziecięcy?

Psychiatra dzieci i młodzieży diagnozuje i leczy:

 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia lękowe,
 • nerwice i fobie,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia ze spektrum ADHD, autyzmu, zespołu Aspergera, tiki,
 • zaburzenia odżywiania,
 • choroby psychiczne, stany psychotyczne, schizofrenię dziecięcą.

Psychiatra dzieci i młodzieży zajmuje się diagnozą, a także leczeniem wielu różnych zaburzeń oraz chorób psychicznych wieku dziecięcego.

Częste objawy psychiatryczne u dzieci i młodzieży

Diagnoza psychiatryczna dzieci i młodzieży w Bydgoszczy

W wieku przedszkolnym i wczesnodziecięcym, niepokoić może:

 • wyjątkowo duże pobudzenie,
 • trudności z funkcjonowaniem wśród innych dzieci, zachowania agresywne,
 • nieadekwatność zachowania do sytuacji,
 • nietypowe zachowania,
 • bardzo duża apatia,
 • opóźniony rozwój psychoruchowy,
 • wcześniactwo,
 • zaburzenia więzi.

U dzieci starszych i młodzieży obserwujemy takie objawy jak:

 • trudności ze skupieniem uwagi, zaburzenia kontroli impulsów,
 • częste bójki, konflikty z rówieśnikami, trudności kontrolowania swojego zachowania, wybuchy złości (pomimo wdrażania prób radzenia sobie),
 • zażywanie substancji psychoaktywnych,
 • silnie depresyjny nastrój, który utrzymuje się wiele tygodni,
 • lęk uniemożliwający wyjście z domu, uczenie się,
 • uciążliwe zaburzenia snu.

  Zdrowie psychiczne dzieci i nastolatków

  Opiniowanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

  Opinia psychiatryczna dziecka Bydgoszcz

  W Propsyche oferujemy przeprowadzenie całościowej psychiatryczno-psychologicznej diagnozy na potrzeby wydania opinii o specjalnych potrzebach rozwojowych i terapeutycznych. Psycholog i psychiatra pracują w zespole i przygotowują opinie na potrzeby różnych instytucji. Istnieje także możliwość wydania opinii/zaświadniecznia psychologicznego i psychiatrycznego oddzielnie.

  Jak przygotować się na wizytę u psychiatry dziecięcego?

  Lista dokumentów, które są potrzebne na pierwszą wizytę

  • PESEL pacjenta,
  • dokument tożsamości opiekuna,
  • książeczka zdrowia dziecka,
  • dokumentacja medyczna z dotychczasowego leczenia (kopia kart wypisowych ze szpitali psychiatrycznych),
  • lista leków dotychczas przyjmowanych przez pacjenta,
  • opinia wychowawcy dot. funkcjonowania dziecka w szkole,
  • opinia psychologa/psychoterapeuty (jeśli dziecko było objęte taką opieką),
  • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli była wydana).

  W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny

  +48 790 219 220

  Psychiatra dzieci i młodzieży w Bydgoszczy

  dr n. med. Adrian Kowalski

  • ordynator Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży VII w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu,
  • doświadzenie zawodowe: szpitale psychiatryczne w Toruniu, Świeciu i Gdańsku,
  • biegły sądowy z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy
   Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • posiada stopień doktora nauk medycznych,
  • członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • autor i współautor prac naukowych z zakresu psychiatrii i neurologii, pediatrii oraz farmakologii.