Sklep

Zamów szkolenie lub usługę

Szkolenie „Niebinarność, aseksualność, niemonogamie, kink, BDSM…”

To unikatowe szkolenie kierujemy do psychologów, psychoterapeutów, osób szkolących się w psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Szkolenie realizujemy w formie stacjonarnej, aby w jak najbardziej komfortowych warunkach móc omawiać studia przypadków, zapewniając odpowiedni szacunek wobec prawdziwych historii i zachowując pełną, zawodową dyskrecję. Chcemy jak najwięcej przestrzeni poświęcić na pytania i omówienie materiału z perspektywy pracy gabinetowej oraz na możliwość podzielenia się doświadczeniami z własnej pracy osób uczestniczących.

Program szkolenia obejmie przedstawienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do praktyki terapeutycznej z osobami zróżnicowanymi płciowo, seksualnie i relacyjnie (GSRD ang. gender, sexual, relationship diversities), w szczególności z osobami aseksualnymi, niebinarnymi, praktykującymi kink/BDSM i związki niemonogamiczne.

970,00 

Niebinarność, aseksualność, niemonogamie, kink, BDSM – wybrane zaawansowane zagadnienia różnorodności płciowej, seksualnej i relacyjnej (GSRD) w pomocy psychologicznej i psychoterapii

Termin i miejsce: 11-12.11.2023, 16h; szkolenie stacjonarne; Propsyche, ul. Lenartowicza 33-35, Bydgoszcz

Koszt: 890 zł

Celem szkolenia jest pomoc w zrozumieniu specyfiki problemów, z jakimi mogą zgłaszać się osoby GSRD, specyfiki budowania bezpiecznej relacji terapeutycznej oraz wagi, jaką dla procesu terapeutycznego mają postawa i doświadczenia własne osoby oferującej pomoc. Szkolenie zawierać będzie elementy pracy na własnym doświadczeniu, wykładowe, konwersatoryjne wraz ze wskazówkami praktycznymi oraz studia przypadków.

Program obejmuje 5 bloków tematycznych:

I. NIEBINARNOŚĆ

A. Podstawowa wiedza o biopsychospołecznych wymiarach płci. Niezbędne informacje o sytuacji osób zróżnicowanych płciowo i modelach tranzycji w Polsce. B. Podejścia w pracy z osobami z niezgodnością płciową: gatekeeping, podejście eksploracyjne, podejście afirmatywne. C. Różnorodność niebinarnych tożsamości płciowych (m.in. agender, bigender, genderfluid) - różnice i podobieństwa w porównaniu z pracą terapeutyczną z osobami transpłciowymi o binarnych tożsamościach. D. Specyfika pracy z osobami niebinarnymi, nonkonformistycznymi płciowo w różnym wieku oraz z ich rodzinami. E. Studia przypadków

II. ASEKSUALNOŚĆ

A. Orientacje seksualne, tożsamości seksualne i praktyki seksualne: wiedza i rozumienie użyteczne w spotkaniu terapeutycznym. B. Charakterystyka spektrum aseksualności, historia pojęcia i status w psychologii, seksuologii i psychiatrii. C. Problemy psychologiczne osób aseksualnych oraz związków osób aseksualnych i alloseksualnych m.in. coming out, seks, budowanie relacji. D. Studia przypadków

III. KINK/BDSM

A. Rozróżnienie pomiędzy kinkiem („niestandardowymi” zainteresowaniami seksualnymi, tzw.„fetyszami”), a problemami seksualnymi i zaburzeniami seksualnymi w praktyce psychoterapeutycznej. B. Podstawowe formy seksualności BDSM/kink i różne znaczenia, jakie mogą one nieść dla zdrowia psychicznego. Fakty i mity związane z psychologiczną charakterystyką osób praktykujących BDSM/kink. C. Rola świadomej zgody oraz sposoby pracy terapeutycznej nad granicami. Model SSC (Safe, Sane, Consensual) i RACK (Risk Aware Consensual Kink). D. Zasady zdrowia seksualnego jako rama pracy terapeutycznej z osobami praktykującymi BDSM/kink oraz wyzwania związane z rozmowami o pragnieniach seksualnych w gabinecie. Zastosowanie podejścia pozytywnej seksualności w pracy terapeutycznej z osobami zróżnicowanymi seksualnie. E. Studia przypadków

IV. NIEMONOGAMIE

A. Charakterystyka różnych form relacji konsensualnie niemonogamicznych (m.in. swingowanie, otwarte związki, poliamoria, poliwierność, anarchia relacyjna). B. Charakterystyki psychologiczne osób angażujących się w relacje konsensualnie niemonogamiczne - fakty i mity niezbędne do uwzględnienia w kontekście pomocy psychologicznej. C. Najczęstsze problemy osób konsensualnie niemonogamicznych i możliwe interwencje terapeutyczne m.in. zazdrość, związki solo-poli, zarządzanie czasem, negocjacje i ustalenia, stres mniejszościowy. D. Studia przypadków

V. POMOC PSYCHOLOGICZNA OSOBOM GSRD - specyficzne czynniki ważne w pracy terapeutycznej

A. Zjawiska związane ze stresem mniejszościowym w gabinecie terapeutycznym. Neuroróżnorodność, heteronormatywność, mononormatywność, cisnormatywność oraz mikroagresje. B. Postawa osoby świadczącej terapię jako podstawowe narzędzie pomocy: język i interwencje budujące bezpieczną relację terapeutyczną. C. Model kluczowych kompetencji terapeutycznych w pracy z osobami zróżnicowanymi płciowo i seksualnie; Queerowanie praktyki psychoterapeutycznej. D. Studia przypadków Uwaga! Treści z poszczególnych bloków łączą się ze sobą lub uzupełniają, w związku z czym mogą być omawiane w trakcie szkolenia w innej, niż przedstawiona powyżej kolejność. Powyższy program ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom decyzją osoby prowadzącej w odpowiedzi na zapotrzebowanie osób uczestniczących.

Uwaga! Treści z poszczególnych bloków łączą się ze sobą lub uzupełniają, w związku z czym mogą być omawiane w trakcie szkolenia w innej, niż przedstawiona powyżej kolejność. Powyższy program ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom decyzją osoby prowadzącej w odpowiedzi na zapotrzebowanie osób uczestniczących.

Osoba prowadząca

Jan Świerszcz - psychoterapeuta, psycholog, trener, pracujący w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksuaInej, tożsamości płciowej, doświadczenia migracyjnego. Autor publikacji z zakresu pomocy psychologicznej i zdrowia psychicznego osób LGBTQ, autor wystąpień konferencyjnych, edukator i ekspert instytucji publicznych i pozarządowych. Na co dzień pracuje psychoterapeutycznie z osobami o różnych tożsamościach płciowych i seksualnych. Od ponad 10 lat szkoli osoby udzielające pomocy psychologicznej z pracy ze społecznością LGBTQIA+. Specjalizację z psychoterapii osób różnorodnych seksualnie, płciowo i relacyjnie robił w Pink Therapy, największej brytyjskiej instytucji terapeutycznej zajmującej się różnorodnością seksualną i płciową, gdzie uzyskał zaawansowaną akredytację terapeuty ze specjalizacją w pracy z osobami zróżnicowanymi płciowo, seksualnie i relacyjnie (Advanced Accredited Gender, SexuaIity and Relationship Diversities Therapist).

Informacje dodatkowe

Edycja

11-12.11.2023

Płatność

890 zł

Zwrot opłaty

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 15 października – zwrot całości wniesionej kwoty; do 1 listopada – zwrot 50% wniesionej opłaty; od 2 listopada – opłata nie jest zwracana.

Zaświadczenie

Uczestnicy uzyskują zaświadczenie potwierdzające realizację szkolenia wraz z wykazem omawianych treści.

Informacje kontaktowe:

790 219 305; szkolenia@pro-psyche.pl